Tiêu chuẩn BRC Food Issue 7 - Bản dịch Tiếng Việt

Đây là bản dịch tiêu chuẩn BRC Food Issue 7. Đây không phải là bản dịch chính thức của BRC và cũng không bao gồm đầy đủ nội dung như tiêu chuẩn gốc. Bản dịch này chỉ bao gồm các nội dung yêu cầu mà thôi. Các bạn lưu ý khi sử dụng. Mọi đóng góp về nội dung bản dịch xin vui lòng sử dụng phiếu đền thông tin ở cuối trang này. Cảm ơn.
Bản dịch tiếng Việt tiêu chuẩn BRC Food 7

0 comments: