GMP WHO TRS 986 - 2014 Annex 2: Các nguyên tắc cơ bản

Đây là bản dịch không chính thức phụ lục 2 GMP TRS 986 - 2014: Các nguyên tắc cơ bản của GMP WHO. Phụ lục 2 của GMP TRS 986 chính là phiên bản cập nhật của phụ lục 3 của GMP TRS 961 - 2011. Các bạn đang làm QA tại các nhà máy dược nên nghiên cứu nội dung nhé. Các đóng góp về bản dịch này xin vui lòng gửi về phamxtien@gmail.com.