Hướng dẫn chung cho việc sử dụng thuật ngữ "HALAL"

Nhân có bạn thắc mắc về thực phẩm Halal, Phạm Xuân Tiến's Blog chuyển ngữ (có thể không chính xác lắm) tài liệu hướng dẫn chung cho việc sử dụng thuật ngữ Halal của FAO đăng tải tại www.fao.org

Mọi đóng góp về nội dung bản dịch vui lòng phản hồi tại trang liên hệ 


Hướng dẫn chung cho việc sử dụng thuật ngữ "HALAL" 


1. PHẠM VI

1.1 Các hướng dẫn này đề nghị các biện pháp nhằm thực hiện khi tuyên bố HALA được ghi trên nhãn thực phẩm.

1.2 Các hướng dẫn này áp dụng cho việc sử dụng thuật ngữ HALAL và các thuật ngữ tương đương trong các dạng tuyên bố theo Tiêu chuẩn Chung cho việc Ghi nhãn các thực phẩm đóng gói sẵn và cũng bao gồm trong việc sử dụng các nhãn hiệu thương mại, các thương hiệu và thương nhân.

1.3 Các hướng dẫn này được dùng để bổ sung cho Hướng dẫn Chung Codex về công bố và không thay thế cho bất kỳ điều cấm kỵ nào trong đó.

2. ĐỊNH NGHĨA

2.1 Thực phẩm HALAL là các thực phẩm được phép sử dụng theo Luật Hồi giáo và phải đáp ứng đầy đủ các điều kiện sau:

2.1.1 Không có thành phần hoặc không được chứa bất kỳ thứ gì được xem là bất hợp pháp theo Luật Hồi giáo.

2.1.2 Đã được chuẩn bị, chế biến, vận chuyển hoặc bảo quản bằng thiết bị hoặc cơ sở đáp ứng được yêu cầu là không có chứa bất kỳ thứ gì được xem là không hợp pháp theo Luật Hồi giáo.

2.1.3 Đã được chuẩn bị, chế biến, vận chuyển hoặc bảo quản mà không có tiếp xúc trực tiếp với bất kỳ thực phẩm thiết bị không đáp ứng yêu cầu 2.1.1 & 2.1.2

2.2 Khi không đáp ứng được yêu cầu của 2.1 ở trên

2.2.1 Thực phẩm Halal có thể được chuẩn bị, chế biến hoặc bảo quản tại các nơi khác nhau hoặc cùng với nhà xưởng dùng để sản xuất các sản phẩm không phải là thực phẩm Hala, phải có các biện pháp cần thiết để ngăn ngừa bất kỳ tiếp xúc nào giữa thực phẩm Hala và thực phẩm không Hala.

2.2.2 Thực phẩm Halal có thể được chuẩn bị, chế biến, vận chuyển hoặc bảo quản bởi các phương tiện đã được sử dụng trước đó để chế biến các sản phẩm không Hala, khi đó phải có các thủ tục làm sạch hiệu quả, đáp ứng các yêu cầu của đạo Hồi và đã được giám sát.

3. CÁC TIÊU CHÍ CHO VIỆC SỬ DỤNG THUẬT NGỮ "HALAL"

3.1 THỰC PHẨM HỢP PHÁP

Thuật ngữ Halal có thể được sử dụng cho các loại thực phẩm được xem là hợp pháp. Dưới đạo luật Hồi giáo, tất cả các nguồn thực phẩm là hợp pháp, ngoại trừ các nguồn sau đây, bao gồm cả các sản phẩm và các dẫn xuất của chúng được xem là bất hợp pháp:

3.1.1 Thực phẩm có nguồn gốc từ gia xúc
(a) Heo và lợn
(b) Chó, rắn và khỉ
(c) Động vật ăn thịt có móng vuốt và răng nanh như sư tử, hổ, gấu và các động vật khác tương tự.
(d) Chim săn mồi với móng vuốt như đại bàng, kền kền, và các loài chim khác tương tự.
(e) Sâu như chuột, rết, bọ cạp và động vật tương tự khác
(f) Động vật cấm bị giết chết trong đạo Hồi tức là kiến, ong và các loài chim chim gõ kiến.
(g) Động vật như ruồi, giòi và động vật tương tự khác.
(h) Động vật lưỡng cư như ếch, cá sấu và động vật tương tự khác
(i) Con lừa
(j) Tất cả các động vật thủy sản độc hại và nguy hiểm.
(k) Bất kỳ loại động vật nào khác không được giết mổ theo Luật Hồi giáo
(l) Máu

3.1.2 Thực phẩm có nguồn gốc từ thực vật
Thực vật độc hại, và nguy hiểm, trừ trường hợp các độc tố hoặc những nguy hiểm có thể được loại bỏ trong quá trình chế biến.  

3.1.3 Thức uống
(a) Thức uống có cồn
(b) Tất cả các loại thức uống độc hại và nguy hiểm

3.1.4 Phụ gia thực phẩm
Tất cả các loại phụ gia thực phẩm có nguồn gốc từ mục 3.1.1, 3.1.2, 3.1.3

3.2  GIẾT MỔ

Tất cả các động vật hợp pháp nên được diết mổ tại các cơ sở phù hợp với các nguyên tắc thực hành của Codex đối với thịt tươi và các yêu cầu sau:

3.2.1 Người thực hiện phải là người Hồi giáo có tinh thần và hiểu biết về các thủ tục giết mổ Hồi giáo

3.2.2 Các động vật phải được giết mổ phù hợp với luật Hồi giáo

3.2.3 Các động vật bị giết mổ phải còn sống tại thời điểm giết mổ.
3.2.4 Phải gọi cụm từ "Bismillah" (Nhân danh Allah) trước khi giết mổ mỗi con vật

3.2.5 Các thiết bị giết mổ phải sắc bén và không được nâng khỏi con vật trong khi giết mổ

3.2.6 Các hành động giết môt phải cắt đứt khí quản, thực quản, động mạch và tĩnh mạch chính của vùng cổ.

3.3 CHUẨN BỊ, CHẾ BIẾN, ĐÓNG GÓI, VẬN CHUYỂN, BẢO QUẢN

Tất cả các thực phẩm phải được chuẩn bị, chế biến, đóng gói, vận chuyển và lưu trữ theo cách phù hợp với mục 2.1 và 2.2 nêu trên và các nguyên tắc thực hành chung của Codex về vệ sinh an toàn thực phẩm và các tiêu chuẩn Codex có liên quan khác.

4. YÊU CẦU DÁN NHÃN BỔ SUNG

4.1 Khi một yêu cầu được thực hiện mà thực phẩm là Halal, từ Halal hoặc tương đương được ghi nhãn cho thực phẩm đó

4.2 Theo yêu Hướng dẫn chung về tuyên bó của Codex, các tuyên bố về Halal không nên được sử dụng theo cách có thể làm gia tăng nghi ngờ về an toàn của thực phẩm tương tự hoặc không tuyên bố rằng thực phẩm Halal có dinh dưỡng tốt hơn, lành mạnh hơn các loại thực phẩm khác

Nguồn: http://www.fao.org/docrep/005/y2770e/y2770e08.htm

Danh sách chất cấm và được phép: