Hiển thị các bài đăng có nhãn Trách nhiệm xã hội. Hiển thị tất cả bài đăng

Sedex SMETA Mesurement Criteria - Version 6.0 - April 2017 - Bản chuyển ngữ Tiếng Việt

Sedex SMETA Mesurement Criteria - Version 6.0 - April 2017 - Bản chuyển ngữ Tiếng Việt

Quyền và nghĩa vụ của người lao động về an toàn vệ sinh lao động

Quyền và nghĩa vụ về an toàn vệ sinh lao động của người lao động

Được bảo đảm các điều kiện làm việc công bằng, an toàn, vệ sinh lao động; yêu cầu người sử dụng lao động có trách nhiệm bảo đảm điều kiện làm việc an toàn, vệ sinh lao động trong quá trình lao động, tại nơi làm việc;

Được cung cấp thông tin đầy đủ về các yếu tố nguy hiểm, yếu tố có hại tại nơi làm việc và những biện pháp phòng, chống; được đào tạo, huấn luyện về an toàn, vệ sinh lao động;

Được thực hiện chế độ bảo hộ lao động, chăm sóc sức khỏe, khám phát hiện bệnh nghề nghiệp; được người sử dụng lao động đóng bảo hiểm tai nạn lao động, bệnh nghề nghiệp; được hưởng đầy đủ chế độ đối với người tai nạn lao động, bệnh nghề nghiệp; được trả phí khám giám định thương tật, bệnh tật do tai nạn lao động, bệnh nghề nghiệp, được chủ động đi khám giám định trong trường hợp kết quả khám giám định đủ điều kiện để điều chỉnh tăng mức hưởng trợ cấp tai nạn lao động, bệnh nghề nghiệp;

Yêu cầu người sử dụng lao động bố trí công việc phù hợp sau khi điều trị ổn định do bị tai nạn lao động, bệnh nghề nghiệp

Từ chối làm công việc hoặc rời bỏ nơi làm việc mà vẫn được trả đủ tiền lương và không bị coi là vi phạm kỷ luật lao động khi thấy rõ nguy cơ xảy ra tai nạn lao động đe dọa nghiêm trọng tính mạng hoặc sức khỏe của mình nhưng phải báo ngay cho người quản lý trực tiếp để có phương án xử lý; chỉ tiếp tục làm việc khi người quản lý trực tiếp và người phụ trách công tác an toàn, vệ sinh lao động đã khắc phục các nguy cơ để bảo đảm an toàn, vệ sinh lao động;

Khiếu nại, tố cáo hoặc khởi kiện theo quy định của pháp luật

Quyền và nghĩa vụ về an toàn vệ sinh lao động của người lao động

Chấp hành nội quy, quy trình và biện pháp bảo đảm an toàn, vệ sinh lao động tại nơi làm việc; tuân thủ các giao kết về an toàn, vệ sinh lao động trong hợp đồng lao động, thỏa ước lao động tập thể;

Sử dụng và bảo quản các phương tiện bảo vệ cá nhân đã được trang cấp; các thiết bị bảo đảm an toàn, vệ sinh lao động tại nơi làm việc;

Báo cáo kịp thời với người có trách nhiệm khi phát hiện nguy cơ xảy ra sự cố kỹ thuật gây mất an toàn, vệ sinh lao động, tai nạn lao động hoặc bệnh nghề nghiệp; chủ động tham gia cấp cứu, khắc phục sự cố, tai nạn lao động theo phương án xử lý sự cố, ứng cứu khẩn cấp hoặc khi có lệnh của người sử dụng lao động hoặc cơ quan nhà nước có thẩm quyền.

Riêng việc tham gia bảo hiểm tai nạn lao động, bệnh nghề nghiệp được thực hiện theo quy định của Chính phủ.

Nguồn: molisa.gov.vn

Các bộ phận vệ sinh, an toàn lao động và y tế tại doanh nghiệp

1. Bộ phận vệ sinh, an toàn lao động

Bộ phận vệ sinh an toàn lao động Danh sách các ngành nghề, lĩnh vực theo quy định trên là:
 • khai khoáng
 • sản xuất than cốc
 • sản xuất sản phẩm dầu mỏ tinh chế
 • sản xuất hóa chất
 • sản xuất kim loại và các sản phẩm từ kim loại
 • sản xuất sản phẩm từ khoáng phi kim
 • thi công công trình xây dựng
 • đóng và sửa chữa tàu biển
 • sản xuất, truyền tải và phân phối điện
Đối với các cơ sở sản xuất, kinh doanh hoạt động trong các lĩnh vực, ngành nghề khác với lĩnh vực, ngành nghề quy định trên, người sử dụng lao động phải tổ chức bộ phận an toàn, vệ sinh lao động tại cơ sở bảo đảm các yêu cầu tối thiểu sau đâ

Bộ phận vệ sinh an toàn lao động Bộ phận vệ sinh an toàn lao động

Ngoài ra, doanh nghiệp phải thành lập Hội đồng an toàn, vệ sinh lao động lao động cơ sở trong các trường hợp sau đây:

 • Cơ sở sản xuất, kinh doanh thuộc các lĩnh vực, ngành nghề cụ thể trên và sử dụng từ 300 người lao động trở lên;
 • Cơ sở sản xuất, kinh doanh hoạt động trong các lĩnh vực, ngành nghề khác và sử dụng từ 1000 người lao động trở lên;
 • Tập đoàn kinh tế, Tổng công ty nhà nước

2. Bộ phận y tế

Bộ phận y tế Bộ phận y tế Bộ phận y tế

Link gốc tại: phanhoichinhsach.molisa.gov.vn

18 Điều người lao động cần nắm vững

18 Điều luật người lao động cần nắm vững 18 Điều luật người lao động cần nắm vững 18 Điều luật người lao động cần nắm vững 18 Điều luật người lao động cần nắm vững 18 Điều luật người lao động cần nắm vững 18 Điều luật người lao động cần nắm vững

Nguồn: danluat

Một cách tính mức lương sống!

Link gốc: http://cafebiz.vn/cau-chuyen-kinh-doanh/sau-con-so-la-con-nguoi-20150831135518615.chn

Một số nội dung chính của Luật Lao động

Những điểm quan trọng trong luật BHXH 2016

Nguồn: www.baohiemxahoi.gov.vn

Quyền lợi của người lao động

Một số nội dung chính của luật lao động về quyền lợi của người lao động

Sổ tay hướng dẫn hệ thống BSCI 2.0

Sổ tay hướng dẫn hệ thống BSCI 2.0 - Phiên bản đầy đủ

Sổ tay hướng dẫn hệ thống BSCI 2.0 - Phiên bản đầy đủ

Tiêu chuẩn Walmart áp dụng cho nhà cung cấp - phiên bản 2014

Tiêu chuẩn Walmart áp dụng cho nhà cung cấp - phiên bản 2014

Tiêu chuẩn Walmart áp dụng cho nhà cung cấp - phiên bản 2014

Hướng dẫn triển khai CSR - Các yêu cầu về trách nhiệm xã hội

=

Cải thiện điều kiện làm việc tại gia đình

Cái này cần cho điều khoản làm việc tại gia đình trong các tiêu chuẩn, quy phạm về trách nhiệm xã hội nè.

Cải thiện điều kiện làm việc tại gia đình

Hướng dẫn thực hành: Dịch vụ y tế cơ bản & cải thiện điều kiện lao động trong các doanh nghiệp vừa và nhỏHướng dẫn luật lao động cho ngành may

Tài liệu hướng dẫn luật lao động cho ngành may. Cần cho các bạn đang làm các tiêu chuẩn trách nhiệm xã hội trong ngành may.


Cẩm nang hướng dẫn thực hành: Cải thiện điều kiện lao động và năng suất lao động trong ngành may mặc


Cảm ơn Mr Triệu!

Tiêu chuẩn Walmart áp dụng cho các nhà cung cấp - Phiên bản 2013

Đã có phiên bản 2014, xem tại đây
Bạn đọc cần lưu ý: Đây không phải tài liệu của Walmart, tài liệu này được Phạm Xuân Tiến's Blog chuyển ngữ Tiếng Việt nhằm hỗ trợ các đơn vị đang tìm kiếm cách tiếp cận Walmart hoặc đang trải qua các đợt đánh giá của Walmart như một tài liệu tham khảo mà thôi.


Tiêu chuẩn ISO 20121:2012 - Event sustainability management systems — Requirements with guidance for use

ISO 20121 - Sự kiện bền vững


Sự kiện gây ảnh hưởng rất đáng kể về tài nguyên, xã hội và môi trường của chúng ta. Chúng có thể tạo ra một lượng chất thải đáng kể, tác động trực tiếp đến tài nguyên địa phương như nước hoặc năng lượng, hoặc thậm chí châm ngòi căng thẳng trong cộng đồng địa phương. Với ISO 20121 bạn có thể làm cho sự kiện của bạn bền vững, bất kể loại hình quy mô của nó.

Nó hoạt động thế nào?


ISO 20121 cung cấp hướng dẫn và thực hành tốt nhất để giúp bạn quản lý sự kiện của bạn và kiểm soát các tác động kinh tế và môi trường xã hội của nó. Từng hành động, từ dựa vào nước máy thay vì chai nhựa đến việc khuyến khích sử dụng giao thông công cộng. Bạn có thể thấy rằng nó còn giúp bạn cắt giảm chi phí không cần thiết.

Bằng cách tiếp cận linh hoạt, ISO 20121 có thể áp dụng cho tất cả các loại sự kiện, từ lễ hội âm nhạc đến các hoạt động vui chơi ở trường.

Tiêu chuẩn này đã được phát triển sự tham gia từ các bên liên quan khác nhau, bao gồm đại diện từ ngành công nghiệp sự kiện, để đảm bảo tính thực tế và hữu ích của nó. Nó đề cập đến tất cả các giai đoạn của chuỗi cung ứng sự kiện, và bao gồm giám sát và hướng dẫn đo.

Nó là dành cho ai?


Nếu bạn đang tham gia trong ngành công nghiệp sự kiện dưới bất kỳ hình thức nào, tiêu chuẩn này dành cho bạn. ISO 20121 đã được sử dụng thành công cho tất cả các loại sự kiện, từ lễ hội âm nhạc đến các hoạt động vui chơi ở trường.

Nội dung của nó?

Tiêu chuẩn Sedex - SMETA: Best Practice Guidance-4-Pillar-4 - Bản dịch phụ lục 1: Hướng dẫn theo điều khoản.Tiêu chuẩn SA 8000:2014

Đây là quà tặng của một người bạn! Cảm ơn rất nhiều.