Hiển thị các bài đăng có nhãn Tin cập nhật. Hiển thị tất cả bài đăng

Các yêu cầu đối với quá trình nâng cấp lên FSSC 22000 V5

Tiêu chuẩn ISO 50001:2018 đã được ban hành

Tiêu chuẩn ISO 50001:2018 đã được ban hành chính thức, phiên bản mới này thay thế cho phiên bản 1.
Tiêu chuẩn này quy định các yêu cầu để thiết lập, thực hiện, duy trì và cải thiện hệ thống quản lý năng lượng (EnMS). Với kết quả mong muốn là cho phép một tổ chức theo một cách tiếp cận có hệ thống để đạt được cải tiến liên tục kết quả hoạt động năng lượng và EnMS.

Tiêu chuẩn này:
a) áp dụng cho bất kỳ tổ chức nào, bất kể loại hình, quy mô, độ phức tạp, vị trí địa lý, văn hóa tổ chức hoặc sản phẩm và dịch vụ mà tổ chức cung cấp;
b) áp dụng cho các hoạt động ảnh hưởng đến kết quả hoạt động năng lượng do tổ chức quản lý và kiểm soát;
c) được áp dụng bất kể số lượng, lượng sử dụng hoặc loại năng lượng tiêu thụ;
d) yêu cầu chứng minh cải thiện kết quả hoạt động năng lượng liên tục, nhưng không xác định mức độ cải thiện hiệu suất năng lượng cần đạt được;
e) có thể được sử dụng độc lập hoặc được tuỳ chỉnh hoặc tích hợp với các hệ thống quản lý khác.
Phụ lục A cung cấp hướng dẫn sử dụng tiêu chuẩn này. Phụ lục B cung cấp so sánh phiên bản này với phiên bản trước. Bên dưới là hướng dẫn của BSI.

Tiêu chuẩn BRC Food Issue 8 sẽ được phát hành vào ngày 01-08-2018

BRC Global Standards đã công bố ngày phát hành BRC Food Issue 8 vào ngày 1 tháng 8 năm 2018.

Trọng tâm của phiên bản này:

  1. Khuyến khích phát triển văn hóa an toàn sản phẩm
  2. Mở rộng các yêu cầu về giám sát môi trường để phản ánh tầm quan trọng ngày càng tăng của kỹ thuật này
  3. Khuyến khích các đơn vị áp dụng phát triển hơn nữa các hệ thống an ninh và phòng vệ thực phẩm
  4. Bổ sung làm rõ các yêu cầu đối với các khu vực high-risk, high-care và ambient high-care
  5. Thiết lập cách tiếp cận mới cho quá trình đánh giá và báo cáo đánh giá tập trung hơn vào hoạt động của nhà máy và cam kết quản lý
  6. Đảm bảo khả năng ứng dụng toàn cầu và đối sánh với Sáng kiến An toàn Thực phẩm Toàn cầu (GFSI)

Các yêu cầu của phiên bản 8 thể hiện sự tiến triển của các phát biển trước đó, nhấn mạnh vào cam kết quản lý, một chương trình an toàn thực phẩm dựa trên phân tích mối nguy và các điểm kiểm soát tới hạn (HACCP) và hệ thống quản lý chất lượng bổ trợ.

Việc thiết lập tiêu chuẩn quốc tế cho các thực hành tốt nhất về an toàn thực phẩm, chứng nhận BRC Global Standard Food Safety cho phép các nhà cung cấp trên toàn thế giới cho khách hàng biết rằng họ đang duy trì các tiêu chuẩn cao nhất về an toàn, chất lượng và tuân thủ các yêu cầu pháp luật. Các đánh giá theo phiên bản 8 bắt đầu vào tháng 2 năm 2019.

Nguồn: www.brcglobalstandards.com

Tiêu chuẩn ISO/IEC 27000 được cập nhật

Năm 2018 chỉ mới bắt đầu, nhưng nó trông giống như một năm mới cho an toàn thông tin. Với các câu hỏi về an toàn của bộ vi xử lý và các sáng kiến bảo mật không gian mạng như Quy chế Bảo vệ Dữ liệu chung của EU đã có hiệu lực trong năm nay, một phiên bản mới của ISO / IEC 27000 đã được đưa ra đúng thời điểm.

ISO / IEC 27000: 2018 cung cấp tổng quan về hệ thống quản lý an ninh thông tin (ISMS), và các thuật ngữ và định nghĩa được sử dụng phổ biến trong tiêu chuẩn ISMS ISO / IEC 27001. Được xây dựng để áp dụng cho tất cả các loại và quy mô của tổ chức từ kinh doanh đa quốc gia cho các doanh nghiệp vừa và nhỏ, phiên bản mới được phát hành vào tháng 2 năm 2018 có giá trị như nhau đối với các cơ quan chính phủ hoặc các tổ chức phi lợi nhuận.

Có hơn một chục tiêu chuẩn trong gia đình 27000. ISO / IEC 27000 mới được phát hành cung cấp sự hiểu biết về cách các tiêu chuẩn phù hợp với nhau như thế nào: phạm vi, vai trò, chức năng và mối quan hệ qua lại với nhau của chúng.

Cộng đồng ISO / IEC 27001 sẽ thấy rằng tiêu chuẩn này hữu dụng, vì nó kết hợp tất cả các thuật ngữ thiết yếu được sử dụng bởi các tiêu chuẩn khác trong gia đình ISO / IEC 27000.

ISO / IEC 27000: 2018 được phát triển bởi Uỷ ban kỹ thuật phối hợp ISO / IEC JTC 1, Công nghệ thông tin, tiểu ban SC 27, các kỹ thuật an toàn công nghệ thông tin, có văn phòng thư ký được tổ chức bởi DIN, thành viên ISO tại Đức. Bạn có thể mua từ thành viên ISO quốc gia của bạn hoặc thông qua Cửa hàng ISO.

Nguồn: ISO.org