Hiển thị các bài đăng có nhãn Tiêu chuẩn. Hiển thị tất cả bài đăng

A Guid to EN Standard for Gloves

Tiêu chuẩn BRC Food Issue 8 - Bản chuyển ngữ Tiếng Việt phần các yêu cầu

Tiêu chuẩn ISO 15378:2017

Tiêu chuẩn BRC Food Issue 8 sẽ được phát hành vào ngày 01-08-2018

BRC Global Standards đã công bố ngày phát hành BRC Food Issue 8 vào ngày 1 tháng 8 năm 2018.

Trọng tâm của phiên bản này:

 1. Khuyến khích phát triển văn hóa an toàn sản phẩm
 2. Mở rộng các yêu cầu về giám sát môi trường để phản ánh tầm quan trọng ngày càng tăng của kỹ thuật này
 3. Khuyến khích các đơn vị áp dụng phát triển hơn nữa các hệ thống an ninh và phòng vệ thực phẩm
 4. Bổ sung làm rõ các yêu cầu đối với các khu vực high-risk, high-care và ambient high-care
 5. Thiết lập cách tiếp cận mới cho quá trình đánh giá và báo cáo đánh giá tập trung hơn vào hoạt động của nhà máy và cam kết quản lý
 6. Đảm bảo khả năng ứng dụng toàn cầu và đối sánh với Sáng kiến An toàn Thực phẩm Toàn cầu (GFSI)

Các yêu cầu của phiên bản 8 thể hiện sự tiến triển của các phát biển trước đó, nhấn mạnh vào cam kết quản lý, một chương trình an toàn thực phẩm dựa trên phân tích mối nguy và các điểm kiểm soát tới hạn (HACCP) và hệ thống quản lý chất lượng bổ trợ.

Việc thiết lập tiêu chuẩn quốc tế cho các thực hành tốt nhất về an toàn thực phẩm, chứng nhận BRC Global Standard Food Safety cho phép các nhà cung cấp trên toàn thế giới cho khách hàng biết rằng họ đang duy trì các tiêu chuẩn cao nhất về an toàn, chất lượng và tuân thủ các yêu cầu pháp luật. Các đánh giá theo phiên bản 8 bắt đầu vào tháng 2 năm 2019.

Nguồn: www.brcglobalstandards.com

Tiêu chuẩn ISO 19011:2018 - Hướng dẫn đánh giá các hệ thống quản lý

Tiêu chuẩn ISO 22000:2018 - Hệ thống quản lý an toàn thực phẩm - Các yêu cầu đối với các tổ chức trong chuỗi thực phẩm

Tiêu chuẩn ISO/IEC DIS 31010:2017

Tiêu chuẩn BS EN 1672-2: Máy chế biến thực phẩm - Các yêu cầu vệ sinh

Một hướng dẫn HACCP lĩnh vực sản xuất bao bì của iopp.org - CCP ở đâu?


[Physically segregated area] trong BRC có phải là yêu cầu xưởng riêng biệt không?

Các tiêu chuẩn BRC (bao gồm BRC Food, BRC/IOP,...) đều có hạng mục nội dung yêu cầu về phạm vi chứng nhận như:

Điều này làm đưa đến tình trạng không rõ về định nghĩa "Physically segregated area" có phải là phòng riêng hay là xưởng riêng, và nhiều chuyên gia đánh giá đã khẳng định đây chính là yêu cầu xưởng riêng biệt.

Thực tế, tài liệu FAQ BRC Food 7 có phần giải thích như sau:

Như vậy, có thể hiểu "Physically segregated area" không bắt buộc phải là xưởng riêng biệt mà là "không cùng một phòng sản xuất". Chi tiết vui lòng xem tại đầu trang 6 của tài liệu bên dưới.

Tiêu chuẩn ISO 11095:1996 - Hiệu chuẩn tuyến tính sử dụng mẫu chuẩn

Tiêu chuẩn ISO 20700:2017 - Bản chuyển ngữ Tiếng Việt

Joint Commission International Accreditation Standards for Hospitals - 6th Edition

Tiêu chuẩn ISO 9004:2018

ISO 9004: 2018 cung cấp các hướng dẫn để nâng cao khả năng đạt được thành công bền vững của tổ chức. Hướng dẫn này phù hợp với các nguyên tắc quản lý chất lượng của ISO 9000: 2015.

ISO 9004: 2018 cung cấp một công cụ tự đánh giá để xem xét mức độ tổ chức áp dụng các khái niệm trong tiêu chuẩn này.

ISO 9004: 2018 được áp dụng cho mọi tổ chức, không phân biệt quy mô, loại hình và lĩnh vực hoạt động.

Bản dự thảo sau cùng ISO 22000:2018 (En)

Cập nhật: Tiêu chuẩn ISO 22000:2018 - Bản chuyển ngữ Tiếng Việt - Xem tại đây: https://goo.gl/2nV5CQ

Tại sao ISO 22000 được sửa đổi?

Kể từ lần xuất bản đầu tiên của ISO 22000 vào năm 2005, người dùng trong chuỗi cung ứng đã gặp phải những thách thức mới về an toàn thực phẩm - điều này thúc đẩy nhu cầu sửa đổi tiêu chuẩn.

Đó là quá trình bình thường đối với tiêu chuẩn ISO được sửa đổi. Trên thực tế, mỗi tiêu chuẩn đều được xem xét mỗi 5 năm một lần để xác định liệu có cần sửa đổi hay không, để đảm bảo rằng các tiêu chuẩn vẫn phù hợp và hữu ích nhất cho các doanh nghiệp.

Tiêu chuẩn ISO hiện tại đang ở giai đoạn chuẩn cuối cùng (FDIS). Việc công bố tiêu chuẩn sửa đổi dự kiến ​​vào tháng 6 năm 2018.

Những thay đổi chính đối với tiêu chuẩn là gì?

Những thay đổi được đề xuất chính đối với tiêu chuẩn bao gồm các sửa đổi đối với cấu trúc của nó cũng như làm rõ các khái niệm chính như:

 • Cấu trúc bậc cao: giúp doanh nghiệp dễ sử dụng hơn với một chuẩn hệ thống quản lý, phiên bản ISO 22000 mới sẽ theo cùng cấu trúc như tất cả các tiêu chuẩn hệ thống quản lý ISO khác.
 • Cách tiếp cận rủi ro: tiêu chuẩn hiện nay bao gồm một cách tiếp cận khác để hiểu rõ các rủi ro.
 • Chu trình PDCA: tiêu chuẩn làm rõ chu trình PDCA, thông qua hai chu trình riêng biệt phối hợp cùng nhau: một bao gồm hệ thống quản lý và cái còn lại bao gồm các nguyên tắc HACCP.
 • Quá trình hoạt động: mô tả rõ ràng về sự khác biệt giữa các thuật ngữ chính như: Điểm kiểm soát tới hạn (CCP), Chương trình tiên quyết điều hành (OPRPs) và Chương trình tiên quyết (PRPs).

Tiêu chuẩn ISO 31000:2018 - Bản chuyển ngữ Tiếng Việt

Rủi ro ảnh hưởng đến các tổ chức có thể có những hệ quả về kết quả quả hoạt động kinh tế và danh tiếng nghề nghiệp, cũng như các hệ quả về môi trường, an toàn và xã hội. Do đó, quản lý rủi ro có hiệu quả giúp các tổ chức hoạt động tốt trong một môi trường đầy những điều không chắc chắn.

ISO 31000: 2018, Quản lý rủi ro - Hướng dẫn, cung cấp các nguyên tắc, khuôn khổ và quy trình quản lý rủi ro. Nó có thể được mọi tổ chức ở bất kỳ quy mô, hoạt động hay lĩnh vực nào sử dụng.

Sử dụng ISO 31000 có thể giúp các tổ chức tăng khả năng đạt được mục tiêu, cải thiện việc xác định các cơ hội và thách thức, phân bổ và sử dụng có hiệu quả các nguồn lực để xử lý rủi ro.

Tuy nhiên, ISO 31000 không sử dụng cho mục đích chứng nhận, nhưng cung cấp hướng dẫn cho các chương trình đánh giá nội bộ hoặc bên ngoài. Các tổ chức sử dụng nó có thể so sánh các hoạt động quản lý rủi ro của mình với một tiêu chuẩn được quốc tế công nhận, cung cấp các nguyên tắc phù hợp để quản lý hiệu quả và quản trị doanh nghiệp.


Tiêu chuẩn ISO 45001:2018 (Bản chuyển ngữ Tiếng Việt)

Mỗi ngày hàng ngàn người bị mất do tai nạn lao động hoặc bệnh tật gây tử vong liên quan đến hoạt động làm việc. Đây là những cái chết có thể và cần phải được ngăn chặn, và phải là như thế trong tương lai.

ISO 45001, Hệ thống quản lý sức khoẻ và an toàn nghề nghiệp - Các yêu cầu kèm theo hướng dẫn sử dụng, sẽ giúp các tổ chức cung cấp nơi làm việc an toàn và lành mạnh cho người lao động và những người khác, ngăn ngừa tử vong, thương tích liên quan đến nghề nghiệp và bệnh tật cũng như liên tục cải thiện sức khoẻ nghề nghiệp và an toàn (OH&S). Tiêu chuẩn này đã được ban hành chính thức ngày 12-03-2018

Theo ước tính mới nhất của Tổ chức Lao động Quốc tế (ILO), mỗi ngày có hơn 6 300 người thiệt mạng vì các hoạt động liên quan đến công việc (hơn 2,3 triệu người một năm), và hàng ngăm có hơn 300 triệu vụ tai nạn xảy ra liên quan đến công việc. Gánh nặng cho người sử dụng lao động và người lao động là rất lớn, dẫn đến tổn thất cho nền kinh tế rộng lớn do nghỉ hưu sớm, sự vắng mặt của nhân viên và tăng phí bảo hiểm.

ISO 45001:2018 có thể áp dụng ở mọi nơi trên thế giới và trong tất cả các ngành, nhằm giảm số lượng khủng khiếp này. ISO 45001:2018 là tiêu chuẩn toàn cầu đầu tiên của loại hình này, cung cấp cho các tổ chức một khuôn khổ được chấp nhận rộng rãi để cải thiện sức khoẻ và an toàn của nhân viên, giảm rủi ro trong môi trường làm việc và tạo điều kiện làm việc an toàn hơn và an toàn hơn.

Bên dưới là nội dung chuyển ngữ Tiếng Việt của ISO 45001:2018. Bản chuyển ngữ này được thực hiện bởi www.phạmxuântiến.vn


Cần làm gì để chuyển đổi từ OHSAS 18001 sang ISO 45001?

Khi chuyển đổi từ OHSAS 18001 sang ISO 45001, cần phải thực hiện một số bước để "chuẩn bị mặt bằng" trước khi hệ thống quản lý mới có thể được thiết lập. Nếu bạn làm theo trình tự dưới đây, bạn sẽ được đạt được kết quả mong muốn:

 1. Thực hiện phân tích các bên liên quan (tức là những cá nhân hoặc tổ chức có thể ảnh hưởng đến hoạt động của tổ chức bạn) cũng như các yếu tố bên trong và bên ngoài có thể ảnh hưởng đến hoạt động kinh doanh của tổ chức bạn, sau đó tự hỏi làm thế nào những rủi ro này có thể được kiểm soát thông qua hệ thống quản lý của bạn.
 2. Thiết lập phạm vi của hệ thống, trong khi xem xét hệ thống quản lý được thiết lập để đạt được những gì.
 3. Sử dụng thông tin này để thiết lập các quá trình của bạn, đánh giá rủi ro và, quan trọng nhất, để thiết lập các chỉ số hoạt động chính (KPIs) cho các quy trình.

Một khi bạn đã thích ứng tất cả các dữ liệu với các công cụ của OHSAS 18001, bạn có thể tái sử dụng hầu hết những gì bạn đã có trong hệ thống quản lý mới của bạn. Vì vậy, trong khi phương pháp tiếp cận là khá khác nhau, các công cụ cơ bản là như nhau.

Theo iso.org

Các thay đổi chính của ISO 45001 so với OHSAS 18001

ISO 45001 áp dụng cấu trúc cấp cao ISO (HLS), phổ biến cho tất cả các tiêu chuẩn ISO. Một số thay đổi trong tiêu chuẩn ISO 45001 so với OHSAS 18001 do HLS áp dụng chung và một số là quy định riêng về an toàn & sức khỏe nghề nghiệp.


ISO 45001 là một tiêu chuẩn quốc tế, đảm bảo tăng tính tương thích với các tiêu chuẩn khác như ISO 9001 và 14001. Nó làm cho việc triển khai và tích hợp với hệ thống quản lý dễ dàng hơn mang lại giá trị cho người dùng.

Nếu bạn đang áp dụng OHSAS 18001, bạn sẽ nhận ra hầu hết các yêu cầu trong tiêu chuẩn ISO 45001. Tuy nhiên, có một vài thay đổi từ OHSAS 18001 mà bạn phải chuẩn bị để chuyển đổi và phù hợp theo tiêu chuẩn ISO 45001.

Những thay đổi quan trọng trong tiêu chuẩn ISO 45001

 • Bối cảnh hoạt động: Điều khoản 4.1, các vấn đề bên ngoài và nội bộ, giới thiệu các điều khoản mới để xác định có hệ thống và theo dõi bối cảnh của tổ chức.
 • Người lao động và các bên quan tâm khác: Điều khoản 4.2 giới thiệu việc tập trung vào nhu cầu và mong đợi của người lao động và các bên quan tâm khác và sự tham gia của người lao động. Điều này là để xác định một cách có hệ thống các yếu tố cần được quản lý thông qua hệ thống quản lý.
 • Quản lý rủi ro và cơ hội: Được mô tả trong các điều khoản 6.1.1, 6.1.2.3, 6.1.4, các công ty phải xác định, xem xét và, khi cần thiết, hành động để giải quyết bất kỳ rủi ro hoặc cơ hội nào có thể tác động (tích cực hoặc tiêu cực) của hệ thống quản lý để đưa ra các kết quả dự kiến của nó, bao gồm cải thiện sức khoẻ và an toàn tại nơi làm việc.
 • Cam kết lãnh đạo và quản lý: Tại điều khoản 5.1, ISO 45001 đã nhấn mạnh hơn vào sự tích cực tham gia và chịu trách nhiệm về tính hiệu quả của hệ thống quản lý của lãnh đạo cao nhất.
 • Mục tiêu và Hoạt động: Tăng cường tập trung vào các mục tiêu làm động lực thúc đẩy (Điều khoản 6.2.1, 6.2.2) và đánh giá hoạt động (Điều khoản 9.1.1).

Các yêu cầu mở rộng liên quan đến:

 • Sự tham gia, tham vấn của người lao động (5.4)
 • Trao đổi thông tin (7.4): Có tính quy định hơn về cơ chế trao đổi thông tin, bao gồm xác định cái gì, khi nào và trao đổi thông tin như thế nào.
 • Mua sắm, bao gồm các quá trình thuê ngoài và nhà thầu (8.1.4)

Nguồn: www.dnvgl.com

ISO 45001 - Hãy bắt đầu chuyển đổi

Việc chuyển đổi từ OHSAS 18001 sang tiêu chuẩn quốc tế ISO 45001 mới có thể gặp thách thức nhưng với việc lập kế hoạch, kiểm tra cẩn thận và cam kết đầy đủ, các tổ chức, nhân viên và tất cả các bên liên quan sẽ được hưởng những lợi ích của hệ thống quản lý an toàn và sức khoẻ.

Chào mừng đến với thế giới của sức khoẻ và an toàn, đối với nhiều người, có thể cho là cực đoan. Chỉ cần đề cập đến cụm từ "sức khoẻ và an toàn", giống như "lập trường chính trị", có thể gây ra một cuộc tấn công bằng "mắt và mồm". Chúng tôi đã đọc những câu chuyện về sức khoẻ và sự an toàn "điên rồ", từ một trường học của Anh bị cáo buộc cấm các trò chơi truyền thống conkers - liên quan đến hạt dẻ trên dây - cấm sử dụng yoyos trong sân chơi và trò kettles trong văn phòng.

Nhiều trong số những câu chuyện này thường trở nên không công bằng; những huyền thoại đô thị đã hiện hữu trong những năm qua như là một kết quả của việc giải thích quá mức các quy tắc về sức khỏe và an toàn và mối lo lắng bị kiện.

Ngủ quên trong công việc

Tất cả các doanh nghiệp và tổ chức, tất nhiên, có trách nhiệm cung cấp cho nhân viên của họ một nơi làm việc an toàn và lành mạnh. Các ví dụ ở đây có thể làm cho bạn tròn mắt. Trong một số tổ chức và công ty công nghệ, các phòng ngủ và phòng nghỉ đã trở thành tiêu chuẩn, chẳng hạn như các phòng ngủ nhỏ hình vòm hình trụ ở Bắc Kinh của công ty Baidu và các ngăn ngủ của MetroNaps tại trụ sở chính của Google ở California.

Quá đam mê? Có lẽ. Hầu hết các doanh nghiệp vừa và nhỏ (SMEs), thực sự là hầu hết các công ty ở cả khu vực công và tư, chắc chắn sẽ coi những chiếc giường ngủ sang trọng mà họ không thể mua được. Ngày càng có nhiều công ty tiến bộ đang nhìn thấy những tác động tích cực của việc nạp lại năng lượng cho các tế bào não mệt mỏi. Lawrence Epstein, cựu giám đốc Học viện Sleep Medicine của Hoa Kỳ, nói trong báo cáo của Financial Times về sức khoẻ và an toàn nghề nghiệp vào tháng 9 năm 2017: "Ngày càng có nhiều người trong số chúng ta thấy rối loạn giấc ngủ làm ảnh hưởng đến năng suất làm việc, chi phí chăm sóc sức khoẻ và tai nạn lao động. Chi phí do mất ngủ ở Mỹ ước tính trên 100 tỷ USD do bạn giảm năng suất, vắng mặt và hiện diện [khi nhân viên không có ý định làm việc]."

Theo một báo cáo của Diễn đàn kinh tế thế giới năm 2016, Tương lai của Sức khoẻ - Làm thế nào để Nhận ra Lợi ích của Sức khoẻ, các công ty như Google đã nhận ra rằng việc thúc đẩy môi trường làm việc lành mạnh cũng thúc đẩy năng suất, không kể đến việc thu hút và giữ - tài năng. Báo cáo tiếp tục: "Sức khoẻ của nhân viên tốt hơn cũng làm giảm chi phí chăm sóc sức khoẻ, và tùy thuộc vào hoàn cảnh địa phương, chi phí hưu trí và tránh các khoản nợ tiềm ẩn."

Tăng năng suất

Nhìn vào các con số cho biết tại sao sức khoẻ và an toàn là rất quan trọng. Theo Tổ chức Lao động Quốc tế (ILO), tai nạn lao động, thương tích và bệnh tật làm việc gần 2,78 triệu người mỗi năm. Điều này rõ ràng có tác động lớn hơn không chỉ đối với các tổ chức mà cả nền kinh tế nói chung, mà còn phải gánh chịu chi phí nghỉ hưu sớm, chăm sóc sức khoẻ và tăng phí bảo hiểm. ILO cũng tuyên bố rằng gánh nặng kinh tế đối với các hoạt động an toàn và vệ sinh lao động kém ước tính khoảng 3,94% tổng sản phẩm quốc nội (GDP) toàn cầu mỗi năm.

Cũng trong Financial Times, Christa Sedlatschek, Giám đốc của EU-OSHA, Cơ quan an toàn và sức khoẻ tại nơi làm việc Châu Âu, viết: "Chi phí kinh tế liên quan đến sức khoẻ và thương tật liên quan đến công việc được ước tính bằng 3% -5% GDP của EU. Sức khoẻ và thương tật cũng chịu trách nhiệm về khoảng 4000 ca tử vong do tai nạn và khoảng 160.000 ca tử vong do bệnh liên quan đến công việc mỗi năm."

Với sự gia tăng của công nghệ và trí tuệ nhân tạo, một thách thức lớn là bản chất thay đổi của công việc và nơi làm việc. Viện Y tế Toàn cầu đã nhấn mạnh sự cần thiết phải củng cố công nhân cho những công nghệ mới đang làm cho công việc "linh hoạt, thích nghi hơn và hợp tác hơn". Một báo cáo về tình trạng sức khoẻ tại nơi làm việc của Viện cho biết: "Để tồn tại và phát triển trong tương lai, các doanh nghiệp và tổ chức cần phải khai thác tiềm năng của việc chăm sóc sức khoẻ bằng cách sắp xếp môi trường làm việc và văn hoá với các giá trị cá nhân, động lực và nhu cầu chăm sóc sức khoẻ của nhân viên.

Thống nhất trong hợp tác

Vì vậy, không có gì đáng ngạc nhiên khi các công ty và tổ chức đang nỗ lực tăng năng suất, nâng cao khả năng sinh lợi và nâng cao phúc lợi cho nhân viên nên xem xét kỹ hơn về các hệ thống quản lý sức khoẻ và an toàn nghề nghiệp của họ. Trong những năm qua, sự nhầm lẫn về các tiêu chuẩn quốc gia và các chương trình chứng nhận độc quyền để giải quyết những vấn đề này cuối cùng đã dẫn đến Nhóm Dự án OHSAS, một hợp tác quốc tế, một tiếng nói chung. Nhóm đã thu hút các đại diện từ các cơ quan tiêu chuẩn quốc gia, các viện nghiên cứu, cơ quan công nhận và chứng nhận và các tổ chức an toàn và sức khoẻ nghề nghiệp. BSI Group, thành viên của ISO cho Vương quốc Anh, đã cung cấp vai trò thư ký.

Trevor Dodd, người đã làm việc với BSI và đại diện cho Nhóm Dự án OHSAS, cho biết OHSAS 18001 dẫn đến sự cải tiến trong cam kết và sự tham gia của các nhà quản lý cấp cao và đào tạo và truyền thông tốt hơn. Điều này dẫn tới việc giảm tỷ lệ tai nạn và sự cố. Tuy nhiên, khi thế giới ngày càng trở nên phức tạp và kết nối với nhau, sức khoẻ và an toàn nghề nghiệp cũng đã được chuyển đổi theo thời gian theo hình dáng của một tiêu chuẩn ISO mới, ISO 45001, cuối cùng sẽ thay thế OHSAS 18001. Tiêu chuẩn mới sẽ mang lại hiệu quả quản lý hệ thống cho các tổ chức. Dodd nói rằng nó cũng sẽ giúp chấm dứt "nhận thức rằng, thông thường, an toàn và vệ sinh được đưa ra là không cần thiết và không cần tính đến khi xem xét các rủi ro liên quan" - và có gặp ít phản đối hơn.

Vì vậy, tại sao tiêu chuẩn mới? Dodd giải thích: "Thực hiện ISO 45001 có ý nghĩa hoàn hảo vì nó cung cấp khuôn khổ để quản lý rủi ro về sức khoẻ và an toàn lao động theo cách tương ứng và chủ động nhằm mục đích cung cấp nơi làm việc an toàn và lành mạnh để ngăn ngừa thương tích và bệnh tật liên quan đến công việc cho người lao động và liên tục nâng cao hiệu quả hoạt động của OH&S." Ông nói thêm rằng các khía cạnh chính của ISO 45001 cho phép đạt được tất cả những điều này liên quan đến" sự lãnh đạo, tham vấn và sự tham gia của lực lượng lao động và các quá trình xác định rủi ro, đánh giá các rủi ro và cơ hội cùng với các nguồn lực, kiểm soát hoạt động, đánh giá hiệu suất và cải tiến liên tục ".

Nắm lấy những thách thức

Việc chuyển đổi từ tiêu chuẩn này sang tiêu chuẩn khác sẽ có những thách thức riêng của nó. Tuy nhiên, Marcus Long, Giám đốc Tổ chức Chứng nhận Quốc tế Độc lập (IIOC) cho biết, công việc liên quan đến việc đưa ISO 45001, thông qua sự hợp tác của một số chuyên gia về an toàn và sức khoẻ tốt nhất thế giới, đã tạo ra một tiêu chuẩn "Đẳng cấp thế giới" sẽ mang lại lợi ích cho tất cả những người có liên quan.

Ông nói rằng việc áp dụng tiêu chuẩn mới sẽ dễ dàng hơn cho các tổ chức sử dụng các tiêu chuẩn hệ thống quản lý ISO khác - như tiêu chuẩn chất lượng và tiêu chuẩn môi trường ISO 9001 và ISO 14001 vì chúng có cùng cấu trúc. Ông đề xuất rằng "tiêu chuẩn cốt lõi của hệ thống quản lý hàng đầu thế giới, ISO 9001, là lời khuyên tốt nhất để thực hiện các tiêu chuẩn mới: Kế hoạch-Do-Check-Act".

Các tổ chức được chứng nhận có ba năm để chuyển từ OHSAS 18001 sang ISO 45001 và khuyến cáo rằng thời gian có thể là thách thức lớn nhất. Long cho rằng các tổ chức không nên tự mãn, nói rằng: "Nguồn lực rất hữu ích, kế hoạch tốt sẽ mang lại kết quả tốt nhất."

Catherine Montagnon của INRS, Viện Nghiên cứu và An ninh Quốc gia của Pháp để phòng ngừa tai nạn lao động và bệnh tật, là ủy viên của Tổ công tác chung 48 của ISO/CASCO, được điều hành cùng với ủy ban dự án ISO / PC 283 về sức khoẻ và an toàn nghề nghiệp . Cũng như chịu trách nhiệm về việc xây dựng các tiêu chuẩn kỹ thuật ISO/IEC TS 17021-10, yêu cầu về năng lực đánh giá và chứng nhận hệ thống quản lý sức khoẻ và an toàn nghề nghiệp đã được phát hành cùng với ISO 45001, bà là Trưởng phái đoàn Pháp tại Nhóm làm việc của ISO/PC 283 WG 1 được thành lập để phát triển tiêu chuẩn ISO 45001. Montagnon giải thích rằng việc phát triển ISO 45001 là một thử thách rất dài và khó khăn: "Hơn một trăm chuyên gia tham gia thảo luận, tranh cãi, trong 5 năm, để đưa đến một văn bản chấp nhận được."

Bà tin rằng tiêu chuẩn mới này mang lại "các biện pháp tăng cường để loại bỏ nguy cơ và giảm thiểu rủi ro theo một hệ thống kiểm soát". Tuy nhiên, bà chỉ ra rằng chỉ riêng việc chứng nhận sẽ không dẫn đến việc cải thiện sức khoẻ và an toàn tại nơi làm việc mà là cam kết của ban lãnh đạo cao nhất trong việc thực hiện an toàn sức khoẻ nghề nghiệp. "Việc cải thiện điều kiện làm việc đòi hỏi một cách tiếp cận toàn cầu dựa trên việc tăng cường đối thoại xã hội và sự tham gia của người lao động ở tất cả các cấp. Người lao động và các đại diện của người lao động nên góp phần xác định những cải tiến tiềm năng, đánh giá rủi ro và nên tham gia vào việc xây dựng và thực hiện một kế hoạch hành động", bà nói.

Một thông điệp rõ ràng hơn

Theo Montagnon, một lợi ích khác của tiêu chuẩn mới là trong "định nghĩa rộng rãi về người lao động và nơi làm việc và nội dung chính xác về việc mua sắm (nhà thầu và gia công phần mềm) thực sự cần cho phép các công ty mua sắm các nơi làm việc về sức khoẻ và an toàn và điều kiện làm việc cho mọi người làm việc 'cho' họ.

Tuy nhiên, bà cảnh báo rằng sự toàn cầu hoá và thay đổi cấu trúc kinh tế quốc gia khiến cho việc "củng cố văn hoá sức khoẻ nghề nghiệp và an toàn trên toàn thế giới" trở nên rất khó khăn. Bà chỉ ra những rủi ro và cơ hội: "Nguy cơ là sự chênh lệch và sự khác biệt ngày càng gia tăng giữa các quốc gia. Rủi ro cũng là một cách tiếp cận tập trung vào nhu cầu và mong muốn của các nước có nền đại diện tốt (như Mỹ, Canada, Châu Âu và Úc) và không phù hợp với nhu cầu và mong đợi của các nước khác. Tuy nhiên, cơ hội là một văn hoá về an toàn và sức khoẻ nghề nghiệp được hỗ trợ bởi các phương tiện truyền thông mới và thông điệp rõ ràng về lợi tức đầu tư đã được chứng minh, cũng như tiêu chuẩn quy định các yêu cầu quốc tế về hệ thống quản lý an toàn và sức khoẻ nghề nghiệp.

Long tổng kết như sau: "Những lợi ích tối đa của tiêu chuẩn ISO 45001 sẽ đạt được bởi các tổ chức thực hiện tiêu chuẩn mới nhằm làm cho nó hoạt động tốt cho tổ chức của họ và không chỉ để đạt được giấy chứng nhận, tuy vẫn có giá trị". Chuyển đổi sang ISO 45001 mới là một bước đi rất lớn theo đúng hướng.

Nguồn: ISO.org