Hiển thị các bài đăng có nhãn Sedex. Hiển thị tất cả bài đăng

Sedex SMETA Mesurement Criteria - Version 6.0 - April 2017 - Bản chuyển ngữ Tiếng Việt

Sedex SMETA Mesurement Criteria - Version 6.0 - April 2017 - Bản chuyển ngữ Tiếng Việt

Cải thiện điều kiện làm việc tại gia đình

Cái này cần cho điều khoản làm việc tại gia đình trong các tiêu chuẩn, quy phạm về trách nhiệm xã hội nè.

Cải thiện điều kiện làm việc tại gia đình

Hướng dẫn thực hành: Dịch vụ y tế cơ bản & cải thiện điều kiện lao động trong các doanh nghiệp vừa và nhỏTiêu chuẩn Sedex - SMETA: Best Practice Guidance-4-Pillar-4 - Bản dịch phụ lục 1: Hướng dẫn theo điều khoản.