Hiển thị các bài đăng có nhãn PAS. Hiển thị tất cả bài đăng

Tiêu chuẩn PAS 96:2017 Hướng dẫn bảo vệ và phòng vệ thực phẩm khỏi tấn công có chủ ý

Tiêu chuẩn PAS 96:2014 - Hướng dẫn bảo vệ và phòng vệ thực phẩm khỏi phá hoại có chủ ý (En)

Tiêu chuẩn PAS 96:2014 - Hướng dẫn bảo vệ và phòng vệ thực phẩm khỏi phá hoại có chủ ý

Tiêu chuẩn PAS 223:2011 - Bản dịch Tiếng Việt

Tiêu chuẩn PAS 223:2011 - Bản dịch Tiếng Việt

Tiêu chuẩn PAS 99:2012 - Specification of common management system requirements as a framework for integration

Tiêu chuẩn PAS 99:2012 - Specification of common management system requirements as a framework for integration
Tiêu chuẩn PAS 99:2012 - Specification of common management system requirements as a framework for integration

Tiêu chuẩn PAS 223 - Các yêu cầu về thiết kế và chương trình tiên quyết đối với an toàn thực phẩm trong lĩnh vực sản xuất bao bì

Cập nhật: Bản dịch Tiếng Việt xem tại đây hoặc tại đây Đây là tiêu chuẩn về các yêu cầu về chương trình tiên quyết và thiết kế về an toàn thực phẩm áp dụng trong lĩnh vực cung cấp bao bì bao gói thực phẩm. Tiêu chuẩn này được sử dụng để đánh giá chứng nhận FSSC 22K như là một yêu cầu tích hợp với ISO 22000.

Tiêu chuẩn PAS 220:2008 - Các chương trình tiên quyết trong sản xuất thực phẩm an toàn

Bản dịch tiêu chuẩn PAS 220 phiên bản 2008.

Mọi đóng góp về bản dịch vui lòng gửi về phamxtien@gmail.com hoặc thông qua phiếu liên hệ bên tay phải của trang blog.