Hiển thị các bài đăng có nhãn OHS. Hiển thị tất cả bài đăng

Tiêu chuẩn ISO 45001 đã đến giai đoạn FDIS

Mỗi ngày hàng ngàn người bị mất do tai nạn lao động hoặc bệnh tật gây tử vong liên quan đến hoạt động làm việc. Đây là những cái chết có thể và cần phải được ngăn chặn, và phải là như thế trong tương lai. Một tiêu chuẩn mới đang được phát triển nhằm giúp các tổ chức làm điều đó, và bây giờ nó đã đạt đến một trong những giai đoạn cuối cùng trong sự phát triển của nó.

ISO 45001, Hệ thống quản lý sức khoẻ và an toàn nghề nghiệp - Các yêu cầu kèm theo hướng dẫn sử dụng, sẽ giúp các tổ chức cung cấp nơi làm việc an toàn và lành mạnh cho người lao động và những người khác, ngăn ngừa tử vong, thương tích liên quan đến nghề nghiệp và bệnh tật cũng như liên tục cải thiện sức khoẻ nghề nghiệp và an toàn (OH&S). Nó vừa đạt đến giai đoạn Bản thảo cuối cùng của Tiêu chuẩn Quốc tế (FDIS), nghĩa là các bên quan tâm có thể một lần nữa gửi phản hồi về bản dự thảo trước khi công bố cuối cùng dự kiến vào tháng 3 năm 2018.

Theo ước tính mới nhất của Tổ chức Lao động Quốc tế (ILO), mỗi ngày có hơn 6 300 người thiệt mạng vì các hoạt động liên quan đến công việc (hơn 2,3 triệu người một năm), và hàng ngăm có hơn 300 triệu vụ tai nạn xảy ra liên quan đến công việc. Gánh nặng cho người sử dụng lao động và người lao động là rất lớn, dẫn đến tổn thất cho nền kinh tế rộng lớn do nghỉ hưu sớm, sự vắng mặt của nhân viên và tăng phí bảo hiểm.

Có thể áp dụng ở mọi nơi trên thế giới và trong tất cả các ngành, ISO 45001 nhằm giảm số lượng khủng khiếp này. Nó sẽ là tiêu chuẩn toàn cầu đầu tiên của loại hình này, cung cấp cho các tổ chức một khuôn khổ được chấp nhận rộng rãi để cải thiện sức khoẻ và an toàn của nhân viên, giảm rủi ro trong môi trường làm việc và tạo điều kiện làm việc an toàn hơn và an toàn hơn.

Tiêu chuẩn sắp tới sẽ theo cách tiếp cận của các hệ thống quản lý khác của ISO như ISO 14001 (môi trường) và ISO 9001 (chất lượng). Nó cũng sẽ tính đến các tiêu chuẩn quốc tế khác trong lĩnh vực này bao gồm OHSAS 18001, Hướng dẫn của ILO-OSH, các tiêu chuẩn quốc gia khác nhau và các tiêu chuẩn và công ước quốc tế của ILO về lao động.

David Smith, Chủ tịch của ISO/PC 283, ủy ban dự án phát triển tiêu chuẩn, cho biết việc kết hợp ISO 45001 với bộ tiêu chuẩn hệ thống quản lý ISO sẽ là một sự bổ sung đáng hoan nghênh. "Giờ đây chúng ta có một tiêu chuẩn quốc tế về OH&S, phù hợp với các tiêu chuẩn khác như ISO 9001, ISO 14001 và ISO/IEC 27001, giúp các tổ chức quản lý rủi ro chính như là một phần trong quá trình hoạt động của họ."

"ISO 45001 là một cải tiến đáng kể so với OHSAS 18001, trong đó đã xác định rằng tiêu chuẩn hoá sử dụng phương pháp tiếp cận dựa trên rủi ro trên toàn thế giới và các lĩnh vực kinh doanh", ông nói thêm. "Áp dụng hiệu quả ISO 45001 sẽ làm giảm nguy cơ gây hại ở nơi làm việc".

ISO 45001 đang được phát triển bởi ủy ban ISO ISO/PC 283, Hệ thống quản lý an toàn và sức khoẻ nghề nghiệp. Ban thư ký hiện đang được tổ chức bởi BSI, thành viên ISO của Vương quốc Anh. Bất cứ ai quan tâm đến việc bình luận về FDIS có thể làm như vậy thông qua thành viên ISO quốc gia của họ.

Để tìm hiểu thêm về ISO 45001 và giai đoạn nào đã đạt được trong quá trình phát triển, hãy xem trang về sức khoẻ và an toàn nghề nghiệp.

Một hướng dẫn an toàn cho sự kiện

Fast Fact về JHA

Hướng dẫn ghi nhãn nhận dạng đường ống

Hướng dẫn ghi nhãn nhận dạng đường ống

Ngã cao - Ngăn ngừa và kiểm soát rủi ro

Ngã cao - Ngăn ngừa và kiểm soát rủi ro

ISO/DIS 45001:2016 - Tiêu chuẩn ISO về an toàn lao động và sức khoẻ nghề nghiệp

Tiêu chuẩn ISO về an toàn lao động và sức khoẻ nghề nghiệp

Basic Guide to System Safety

Basic Guide to System Safety

TCVN 7435-1:2004 - Lựa chọn và bố trí bình chữa cháy và xe đẩy chữa cháy

TCVN 7435-1:2004 - Lựa chọn và bố trí bình chữa cháy và xe đẩy chữa cháy

QCVN 06:2010/BXD - Quy chuẩn kỹ thuật Quốc gia: An toàn cháy cho nhà và công trình

QCVN 06:2010/BXD - Quy chuẩn kỹ thuật Quốc gia: An toàn cháy cho nhà và công trình

Safety in the Cement Industry: Guidelines for measuring and reporting

Safety in the Cement Industry:  Guidelines for measuring and reporting

Warehouse Safety: Guidance on Reducing Incidents in your Premises

Warehouse Safety: Guidance on Reducing Incidents in your Premises

IMPLEMENTATION MANUAL SURGICAL SAFETY CHECKLIST

IMPLEMENTATION MANUAL SURGICAL SAFETY CHECKLIST

Tiến trình phẫu thuật bệnh nhân

Tiến trình phẫu thuật bệnh nhân

ISO/DIS 45001:2016 vs OHSAS 18001:2007

Cập nhật: Đã có bản DIS tại đây ISO/DIS 45001:2016 vs OHSAS 18001:2007

Fast Fact : Risk Assessment and Job Hazard Analysis

Risk Assessment and Job Hazard Analysis

Tiêu chuẩn ISO 45001:2016 (DIS)

Cập nhật: Đã có bản DIS tại đây Tiêu chuẩn ISO 45001:2016(DIS)

Tài liệu này được sưu tầm từ: yeumoitruong.vn

Job Hazard Analysis

Job Hazard Analysis

OHS: Laboratory Safety Guidance

OHS Performance Measurement In The Construction Industry

Free Safety Videos Training

Free Safety Videos For Training

1. Unitated States Department of Labor - https://www.osha.gov/video
2. DuPont Sustainable Solutions- http://www.training.dupont.com/training-video-clips
3. National Institute for Occupational Safety and Health (NIOSH) - http://www.cdc.gov/niosh/docs/video/
4. U.S. Chemical Safety Board Videos - National Institute for Occupational Safety and Health (NIOSH)- http://www.cdc.gov/niosh/docs/video/
5. U.S. Chemical Safety Board Videos -http://www.csb.gov/videos/
6. Oregon OSHA - http://orosha.org/video/videos-download.html
7. Washington State Department of Labor & Industries - https://fortress.wa.gov/lni/shrl/CatalogList.aspx | http://www.lni.wa.gov/Safety/TrainTools/Videos/Online/default.asp
8. National Shooting Sports Foundation- http://www.nssf.org/safety/video/
9. FoodSafety.gov (FDA & CDC) - http://www.foodsafety.gov/multimedia/index.html
10. National Oceanic and Atmospheric Administration (NOAA) - http://www.nhc.noaa.gov/prepare/
11. Seattle & King County (State of Washington) - Food Safety Videos -http://www.kingcounty.gov/healthservices/health/ehs/foodsafety/videos.aspx
12. Mine Safety & Health Administration - MSHA - http://www.msha.gov/Streaming/AccidentPreventClips.asp
13. UC San Diego - Laboratory Safety Videos - http://blink.ucsd.edu/safety/research-lab/laboratory/videos.html
14. Internet Safety for Children & Parents - New York State Division of Criminal Justice Services - http://www.criminaljustice.ny.gov/missing/i_safety/videos_presentations.htm
15. The National Road Safety Foundation - Free Traffic Safety Videos & Driving Safety Videos -http://www.nationalroadsafety.org/page.php?id=16
16. Federal Emergency Management Agency (FEMA) - Fire Safety Videos - http://www.fema.gov/media-library/multimedia/collections/192
17. University of California, Riverside - http://www.ehs.ucr.edu/resources/videos/
18. University of Nebraska - Food Safety Videos - http://www.foodsafety.unl.edu/haccp/start/video.html
19. PoliceOne.com & The Police Officers Safety Association - Law Enforcement Training Videos - Verification Required -http://www.policeone.com/columnists/posa/
20. Health & Safety Ontario (Canada)- http://www.healthandsafetyontario.ca/Resources/Videos.aspx
21. National Institute of Standards and Technology (NIST) U.S. Commerce Dept. - Fire Safety for the Holidays -http://www.fire.nist.gov/tree_fire.htm
22. Los Alamos National Laboratory - General Safety Videos - http://www.lanl.gov/safety/videos/safetycinema/index.shtml
23. National Association of Realtors - http://www.realtor.org/topics/realtor-safety/safety-videos | http://www.csb.gov/videos/
24. http://www.hse.gov.uk/resources/videos.htm
25. https://safetyresourcesblog.com/2014/07/30/free-video-ladder-safety-watch-or-download-here/
26. http://www.oshatraining.com/free-online-osha-training-tutorials.php