Hiển thị các bài đăng có nhãn OHS. Hiển thị tất cả bài đăng

QCVN 27/2016/BYT - Quy chuẩn kỹ thuật quốc gia về rung - Giá trị cho phép tại nơi làm việc

QCVN 26/2016/BYT - Quy chuẩn kỹ thuật quốc gia về vi khí hậu - Giá trị cho phép vi khí hậu tại nơi làm việc

QCVN 25:2016/BYT -- Quy chuẩn kỹ thuật Quốc gia : Điện từ trường tần số công nghiệp-Mức tiếp xúc cho phép điện từ trường tần số công nghiệp tại nơi làm việc

QCVN 24:2016/BYT -- Quy chuẩn Kỹ thuật Qốc gia: Tiếng ồn-Mức tiếp xúc cho phép tiếng ồn tại nơi làm việc.

QCVN 23:2016/BYT -- QUY CHUẨN KỸ THUẬT QUỐC GIA VỀ BỨC XẠ TỬ NGOẠI - MỨC TIẾP XÚC CHO PHÉP BỨC XẠ TỬ NGOẠI TẠI NƠI LÀM VIỆC

QCVN 22:2016/BYT -- QUY CHUẨN KỸ THUẬT QUỐC GIA VẾ CHIẾU SÁNG - MỨC CHO PHÉP CHIẾU SÁNG NƠI LÀM VIỆC

QCVN 22: 2015/BLĐTBXH - QUY CHUẨN KỸ THUẬT QUỐC GIA VỀ AN TOÀN LAO ĐỘNG ĐỐI VỚI HỆ THỐNG ĐƯỜNG ỐNG DẪN KHÍ ĐỐT CỐ ĐỊNH BẰNG KIM LOẠI

Quyết định 3733/2002/QĐ-BYT: Về việc ban hành 21 tiêu chuẩn vệ sinh lao động, 05 nguyên tắc và 07 thông số vệ sinh lao động

Tiêu chuẩn ISO 45001:2018 (Bản chuyển ngữ Tiếng Việt)

Mỗi ngày hàng ngàn người bị mất do tai nạn lao động hoặc bệnh tật gây tử vong liên quan đến hoạt động làm việc. Đây là những cái chết có thể và cần phải được ngăn chặn, và phải là như thế trong tương lai.

ISO 45001, Hệ thống quản lý sức khoẻ và an toàn nghề nghiệp - Các yêu cầu kèm theo hướng dẫn sử dụng, sẽ giúp các tổ chức cung cấp nơi làm việc an toàn và lành mạnh cho người lao động và những người khác, ngăn ngừa tử vong, thương tích liên quan đến nghề nghiệp và bệnh tật cũng như liên tục cải thiện sức khoẻ nghề nghiệp và an toàn (OH&S). Tiêu chuẩn này đã được ban hành chính thức ngày 12-03-2018

Theo ước tính mới nhất của Tổ chức Lao động Quốc tế (ILO), mỗi ngày có hơn 6 300 người thiệt mạng vì các hoạt động liên quan đến công việc (hơn 2,3 triệu người một năm), và hàng ngăm có hơn 300 triệu vụ tai nạn xảy ra liên quan đến công việc. Gánh nặng cho người sử dụng lao động và người lao động là rất lớn, dẫn đến tổn thất cho nền kinh tế rộng lớn do nghỉ hưu sớm, sự vắng mặt của nhân viên và tăng phí bảo hiểm.

ISO 45001:2018 có thể áp dụng ở mọi nơi trên thế giới và trong tất cả các ngành, nhằm giảm số lượng khủng khiếp này. ISO 45001:2018 là tiêu chuẩn toàn cầu đầu tiên của loại hình này, cung cấp cho các tổ chức một khuôn khổ được chấp nhận rộng rãi để cải thiện sức khoẻ và an toàn của nhân viên, giảm rủi ro trong môi trường làm việc và tạo điều kiện làm việc an toàn hơn và an toàn hơn.

Bên dưới là nội dung chuyển ngữ Tiếng Việt của ISO 45001:2018. Bản chuyển ngữ này được thực hiện bởi www.phạmxuântiến.vn


Cần làm gì để chuyển đổi từ OHSAS 18001 sang ISO 45001?

Khi chuyển đổi từ OHSAS 18001 sang ISO 45001, cần phải thực hiện một số bước để "chuẩn bị mặt bằng" trước khi hệ thống quản lý mới có thể được thiết lập. Nếu bạn làm theo trình tự dưới đây, bạn sẽ được đạt được kết quả mong muốn:

 1. Thực hiện phân tích các bên liên quan (tức là những cá nhân hoặc tổ chức có thể ảnh hưởng đến hoạt động của tổ chức bạn) cũng như các yếu tố bên trong và bên ngoài có thể ảnh hưởng đến hoạt động kinh doanh của tổ chức bạn, sau đó tự hỏi làm thế nào những rủi ro này có thể được kiểm soát thông qua hệ thống quản lý của bạn.
 2. Thiết lập phạm vi của hệ thống, trong khi xem xét hệ thống quản lý được thiết lập để đạt được những gì.
 3. Sử dụng thông tin này để thiết lập các quá trình của bạn, đánh giá rủi ro và, quan trọng nhất, để thiết lập các chỉ số hoạt động chính (KPIs) cho các quy trình.

Một khi bạn đã thích ứng tất cả các dữ liệu với các công cụ của OHSAS 18001, bạn có thể tái sử dụng hầu hết những gì bạn đã có trong hệ thống quản lý mới của bạn. Vì vậy, trong khi phương pháp tiếp cận là khá khác nhau, các công cụ cơ bản là như nhau.

Theo iso.org

Các thay đổi chính của ISO 45001 so với OHSAS 18001

ISO 45001 áp dụng cấu trúc cấp cao ISO (HLS), phổ biến cho tất cả các tiêu chuẩn ISO. Một số thay đổi trong tiêu chuẩn ISO 45001 so với OHSAS 18001 do HLS áp dụng chung và một số là quy định riêng về an toàn & sức khỏe nghề nghiệp.


ISO 45001 là một tiêu chuẩn quốc tế, đảm bảo tăng tính tương thích với các tiêu chuẩn khác như ISO 9001 và 14001. Nó làm cho việc triển khai và tích hợp với hệ thống quản lý dễ dàng hơn mang lại giá trị cho người dùng.

Nếu bạn đang áp dụng OHSAS 18001, bạn sẽ nhận ra hầu hết các yêu cầu trong tiêu chuẩn ISO 45001. Tuy nhiên, có một vài thay đổi từ OHSAS 18001 mà bạn phải chuẩn bị để chuyển đổi và phù hợp theo tiêu chuẩn ISO 45001.

Những thay đổi quan trọng trong tiêu chuẩn ISO 45001

 • Bối cảnh hoạt động: Điều khoản 4.1, các vấn đề bên ngoài và nội bộ, giới thiệu các điều khoản mới để xác định có hệ thống và theo dõi bối cảnh của tổ chức.
 • Người lao động và các bên quan tâm khác: Điều khoản 4.2 giới thiệu việc tập trung vào nhu cầu và mong đợi của người lao động và các bên quan tâm khác và sự tham gia của người lao động. Điều này là để xác định một cách có hệ thống các yếu tố cần được quản lý thông qua hệ thống quản lý.
 • Quản lý rủi ro và cơ hội: Được mô tả trong các điều khoản 6.1.1, 6.1.2.3, 6.1.4, các công ty phải xác định, xem xét và, khi cần thiết, hành động để giải quyết bất kỳ rủi ro hoặc cơ hội nào có thể tác động (tích cực hoặc tiêu cực) của hệ thống quản lý để đưa ra các kết quả dự kiến của nó, bao gồm cải thiện sức khoẻ và an toàn tại nơi làm việc.
 • Cam kết lãnh đạo và quản lý: Tại điều khoản 5.1, ISO 45001 đã nhấn mạnh hơn vào sự tích cực tham gia và chịu trách nhiệm về tính hiệu quả của hệ thống quản lý của lãnh đạo cao nhất.
 • Mục tiêu và Hoạt động: Tăng cường tập trung vào các mục tiêu làm động lực thúc đẩy (Điều khoản 6.2.1, 6.2.2) và đánh giá hoạt động (Điều khoản 9.1.1).

Các yêu cầu mở rộng liên quan đến:

 • Sự tham gia, tham vấn của người lao động (5.4)
 • Trao đổi thông tin (7.4): Có tính quy định hơn về cơ chế trao đổi thông tin, bao gồm xác định cái gì, khi nào và trao đổi thông tin như thế nào.
 • Mua sắm, bao gồm các quá trình thuê ngoài và nhà thầu (8.1.4)

Nguồn: www.dnvgl.com

ISO 45001 - Hãy bắt đầu chuyển đổi

Việc chuyển đổi từ OHSAS 18001 sang tiêu chuẩn quốc tế ISO 45001 mới có thể gặp thách thức nhưng với việc lập kế hoạch, kiểm tra cẩn thận và cam kết đầy đủ, các tổ chức, nhân viên và tất cả các bên liên quan sẽ được hưởng những lợi ích của hệ thống quản lý an toàn và sức khoẻ.

Chào mừng đến với thế giới của sức khoẻ và an toàn, đối với nhiều người, có thể cho là cực đoan. Chỉ cần đề cập đến cụm từ "sức khoẻ và an toàn", giống như "lập trường chính trị", có thể gây ra một cuộc tấn công bằng "mắt và mồm". Chúng tôi đã đọc những câu chuyện về sức khoẻ và sự an toàn "điên rồ", từ một trường học của Anh bị cáo buộc cấm các trò chơi truyền thống conkers - liên quan đến hạt dẻ trên dây - cấm sử dụng yoyos trong sân chơi và trò kettles trong văn phòng.

Nhiều trong số những câu chuyện này thường trở nên không công bằng; những huyền thoại đô thị đã hiện hữu trong những năm qua như là một kết quả của việc giải thích quá mức các quy tắc về sức khỏe và an toàn và mối lo lắng bị kiện.

Ngủ quên trong công việc

Tất cả các doanh nghiệp và tổ chức, tất nhiên, có trách nhiệm cung cấp cho nhân viên của họ một nơi làm việc an toàn và lành mạnh. Các ví dụ ở đây có thể làm cho bạn tròn mắt. Trong một số tổ chức và công ty công nghệ, các phòng ngủ và phòng nghỉ đã trở thành tiêu chuẩn, chẳng hạn như các phòng ngủ nhỏ hình vòm hình trụ ở Bắc Kinh của công ty Baidu và các ngăn ngủ của MetroNaps tại trụ sở chính của Google ở California.

Quá đam mê? Có lẽ. Hầu hết các doanh nghiệp vừa và nhỏ (SMEs), thực sự là hầu hết các công ty ở cả khu vực công và tư, chắc chắn sẽ coi những chiếc giường ngủ sang trọng mà họ không thể mua được. Ngày càng có nhiều công ty tiến bộ đang nhìn thấy những tác động tích cực của việc nạp lại năng lượng cho các tế bào não mệt mỏi. Lawrence Epstein, cựu giám đốc Học viện Sleep Medicine của Hoa Kỳ, nói trong báo cáo của Financial Times về sức khoẻ và an toàn nghề nghiệp vào tháng 9 năm 2017: "Ngày càng có nhiều người trong số chúng ta thấy rối loạn giấc ngủ làm ảnh hưởng đến năng suất làm việc, chi phí chăm sóc sức khoẻ và tai nạn lao động. Chi phí do mất ngủ ở Mỹ ước tính trên 100 tỷ USD do bạn giảm năng suất, vắng mặt và hiện diện [khi nhân viên không có ý định làm việc]."

Theo một báo cáo của Diễn đàn kinh tế thế giới năm 2016, Tương lai của Sức khoẻ - Làm thế nào để Nhận ra Lợi ích của Sức khoẻ, các công ty như Google đã nhận ra rằng việc thúc đẩy môi trường làm việc lành mạnh cũng thúc đẩy năng suất, không kể đến việc thu hút và giữ - tài năng. Báo cáo tiếp tục: "Sức khoẻ của nhân viên tốt hơn cũng làm giảm chi phí chăm sóc sức khoẻ, và tùy thuộc vào hoàn cảnh địa phương, chi phí hưu trí và tránh các khoản nợ tiềm ẩn."

Tăng năng suất

Nhìn vào các con số cho biết tại sao sức khoẻ và an toàn là rất quan trọng. Theo Tổ chức Lao động Quốc tế (ILO), tai nạn lao động, thương tích và bệnh tật làm việc gần 2,78 triệu người mỗi năm. Điều này rõ ràng có tác động lớn hơn không chỉ đối với các tổ chức mà cả nền kinh tế nói chung, mà còn phải gánh chịu chi phí nghỉ hưu sớm, chăm sóc sức khoẻ và tăng phí bảo hiểm. ILO cũng tuyên bố rằng gánh nặng kinh tế đối với các hoạt động an toàn và vệ sinh lao động kém ước tính khoảng 3,94% tổng sản phẩm quốc nội (GDP) toàn cầu mỗi năm.

Cũng trong Financial Times, Christa Sedlatschek, Giám đốc của EU-OSHA, Cơ quan an toàn và sức khoẻ tại nơi làm việc Châu Âu, viết: "Chi phí kinh tế liên quan đến sức khoẻ và thương tật liên quan đến công việc được ước tính bằng 3% -5% GDP của EU. Sức khoẻ và thương tật cũng chịu trách nhiệm về khoảng 4000 ca tử vong do tai nạn và khoảng 160.000 ca tử vong do bệnh liên quan đến công việc mỗi năm."

Với sự gia tăng của công nghệ và trí tuệ nhân tạo, một thách thức lớn là bản chất thay đổi của công việc và nơi làm việc. Viện Y tế Toàn cầu đã nhấn mạnh sự cần thiết phải củng cố công nhân cho những công nghệ mới đang làm cho công việc "linh hoạt, thích nghi hơn và hợp tác hơn". Một báo cáo về tình trạng sức khoẻ tại nơi làm việc của Viện cho biết: "Để tồn tại và phát triển trong tương lai, các doanh nghiệp và tổ chức cần phải khai thác tiềm năng của việc chăm sóc sức khoẻ bằng cách sắp xếp môi trường làm việc và văn hoá với các giá trị cá nhân, động lực và nhu cầu chăm sóc sức khoẻ của nhân viên.

Thống nhất trong hợp tác

Vì vậy, không có gì đáng ngạc nhiên khi các công ty và tổ chức đang nỗ lực tăng năng suất, nâng cao khả năng sinh lợi và nâng cao phúc lợi cho nhân viên nên xem xét kỹ hơn về các hệ thống quản lý sức khoẻ và an toàn nghề nghiệp của họ. Trong những năm qua, sự nhầm lẫn về các tiêu chuẩn quốc gia và các chương trình chứng nhận độc quyền để giải quyết những vấn đề này cuối cùng đã dẫn đến Nhóm Dự án OHSAS, một hợp tác quốc tế, một tiếng nói chung. Nhóm đã thu hút các đại diện từ các cơ quan tiêu chuẩn quốc gia, các viện nghiên cứu, cơ quan công nhận và chứng nhận và các tổ chức an toàn và sức khoẻ nghề nghiệp. BSI Group, thành viên của ISO cho Vương quốc Anh, đã cung cấp vai trò thư ký.

Trevor Dodd, người đã làm việc với BSI và đại diện cho Nhóm Dự án OHSAS, cho biết OHSAS 18001 dẫn đến sự cải tiến trong cam kết và sự tham gia của các nhà quản lý cấp cao và đào tạo và truyền thông tốt hơn. Điều này dẫn tới việc giảm tỷ lệ tai nạn và sự cố. Tuy nhiên, khi thế giới ngày càng trở nên phức tạp và kết nối với nhau, sức khoẻ và an toàn nghề nghiệp cũng đã được chuyển đổi theo thời gian theo hình dáng của một tiêu chuẩn ISO mới, ISO 45001, cuối cùng sẽ thay thế OHSAS 18001. Tiêu chuẩn mới sẽ mang lại hiệu quả quản lý hệ thống cho các tổ chức. Dodd nói rằng nó cũng sẽ giúp chấm dứt "nhận thức rằng, thông thường, an toàn và vệ sinh được đưa ra là không cần thiết và không cần tính đến khi xem xét các rủi ro liên quan" - và có gặp ít phản đối hơn.

Vì vậy, tại sao tiêu chuẩn mới? Dodd giải thích: "Thực hiện ISO 45001 có ý nghĩa hoàn hảo vì nó cung cấp khuôn khổ để quản lý rủi ro về sức khoẻ và an toàn lao động theo cách tương ứng và chủ động nhằm mục đích cung cấp nơi làm việc an toàn và lành mạnh để ngăn ngừa thương tích và bệnh tật liên quan đến công việc cho người lao động và liên tục nâng cao hiệu quả hoạt động của OH&S." Ông nói thêm rằng các khía cạnh chính của ISO 45001 cho phép đạt được tất cả những điều này liên quan đến" sự lãnh đạo, tham vấn và sự tham gia của lực lượng lao động và các quá trình xác định rủi ro, đánh giá các rủi ro và cơ hội cùng với các nguồn lực, kiểm soát hoạt động, đánh giá hiệu suất và cải tiến liên tục ".

Nắm lấy những thách thức

Việc chuyển đổi từ tiêu chuẩn này sang tiêu chuẩn khác sẽ có những thách thức riêng của nó. Tuy nhiên, Marcus Long, Giám đốc Tổ chức Chứng nhận Quốc tế Độc lập (IIOC) cho biết, công việc liên quan đến việc đưa ISO 45001, thông qua sự hợp tác của một số chuyên gia về an toàn và sức khoẻ tốt nhất thế giới, đã tạo ra một tiêu chuẩn "Đẳng cấp thế giới" sẽ mang lại lợi ích cho tất cả những người có liên quan.

Ông nói rằng việc áp dụng tiêu chuẩn mới sẽ dễ dàng hơn cho các tổ chức sử dụng các tiêu chuẩn hệ thống quản lý ISO khác - như tiêu chuẩn chất lượng và tiêu chuẩn môi trường ISO 9001 và ISO 14001 vì chúng có cùng cấu trúc. Ông đề xuất rằng "tiêu chuẩn cốt lõi của hệ thống quản lý hàng đầu thế giới, ISO 9001, là lời khuyên tốt nhất để thực hiện các tiêu chuẩn mới: Kế hoạch-Do-Check-Act".

Các tổ chức được chứng nhận có ba năm để chuyển từ OHSAS 18001 sang ISO 45001 và khuyến cáo rằng thời gian có thể là thách thức lớn nhất. Long cho rằng các tổ chức không nên tự mãn, nói rằng: "Nguồn lực rất hữu ích, kế hoạch tốt sẽ mang lại kết quả tốt nhất."

Catherine Montagnon của INRS, Viện Nghiên cứu và An ninh Quốc gia của Pháp để phòng ngừa tai nạn lao động và bệnh tật, là ủy viên của Tổ công tác chung 48 của ISO/CASCO, được điều hành cùng với ủy ban dự án ISO / PC 283 về sức khoẻ và an toàn nghề nghiệp . Cũng như chịu trách nhiệm về việc xây dựng các tiêu chuẩn kỹ thuật ISO/IEC TS 17021-10, yêu cầu về năng lực đánh giá và chứng nhận hệ thống quản lý sức khoẻ và an toàn nghề nghiệp đã được phát hành cùng với ISO 45001, bà là Trưởng phái đoàn Pháp tại Nhóm làm việc của ISO/PC 283 WG 1 được thành lập để phát triển tiêu chuẩn ISO 45001. Montagnon giải thích rằng việc phát triển ISO 45001 là một thử thách rất dài và khó khăn: "Hơn một trăm chuyên gia tham gia thảo luận, tranh cãi, trong 5 năm, để đưa đến một văn bản chấp nhận được."

Bà tin rằng tiêu chuẩn mới này mang lại "các biện pháp tăng cường để loại bỏ nguy cơ và giảm thiểu rủi ro theo một hệ thống kiểm soát". Tuy nhiên, bà chỉ ra rằng chỉ riêng việc chứng nhận sẽ không dẫn đến việc cải thiện sức khoẻ và an toàn tại nơi làm việc mà là cam kết của ban lãnh đạo cao nhất trong việc thực hiện an toàn sức khoẻ nghề nghiệp. "Việc cải thiện điều kiện làm việc đòi hỏi một cách tiếp cận toàn cầu dựa trên việc tăng cường đối thoại xã hội và sự tham gia của người lao động ở tất cả các cấp. Người lao động và các đại diện của người lao động nên góp phần xác định những cải tiến tiềm năng, đánh giá rủi ro và nên tham gia vào việc xây dựng và thực hiện một kế hoạch hành động", bà nói.

Một thông điệp rõ ràng hơn

Theo Montagnon, một lợi ích khác của tiêu chuẩn mới là trong "định nghĩa rộng rãi về người lao động và nơi làm việc và nội dung chính xác về việc mua sắm (nhà thầu và gia công phần mềm) thực sự cần cho phép các công ty mua sắm các nơi làm việc về sức khoẻ và an toàn và điều kiện làm việc cho mọi người làm việc 'cho' họ.

Tuy nhiên, bà cảnh báo rằng sự toàn cầu hoá và thay đổi cấu trúc kinh tế quốc gia khiến cho việc "củng cố văn hoá sức khoẻ nghề nghiệp và an toàn trên toàn thế giới" trở nên rất khó khăn. Bà chỉ ra những rủi ro và cơ hội: "Nguy cơ là sự chênh lệch và sự khác biệt ngày càng gia tăng giữa các quốc gia. Rủi ro cũng là một cách tiếp cận tập trung vào nhu cầu và mong muốn của các nước có nền đại diện tốt (như Mỹ, Canada, Châu Âu và Úc) và không phù hợp với nhu cầu và mong đợi của các nước khác. Tuy nhiên, cơ hội là một văn hoá về an toàn và sức khoẻ nghề nghiệp được hỗ trợ bởi các phương tiện truyền thông mới và thông điệp rõ ràng về lợi tức đầu tư đã được chứng minh, cũng như tiêu chuẩn quy định các yêu cầu quốc tế về hệ thống quản lý an toàn và sức khoẻ nghề nghiệp.

Long tổng kết như sau: "Những lợi ích tối đa của tiêu chuẩn ISO 45001 sẽ đạt được bởi các tổ chức thực hiện tiêu chuẩn mới nhằm làm cho nó hoạt động tốt cho tổ chức của họ và không chỉ để đạt được giấy chứng nhận, tuy vẫn có giá trị". Chuyển đổi sang ISO 45001 mới là một bước đi rất lớn theo đúng hướng.

Nguồn: ISO.org

Tiêu chuẩn ISO 45001:2017 FDIS - Bản chuyển ngữ Tiếng Việt

Hơn 7,600 người chết mỗi ngày do tai nạn lao động hoặc bệnh tật liên quan đến công việc - khoảng 2,78 triệu người mỗi năm.

Gánh nặng của thương tật và bệnh nghề nghiệp là rất lớn, cả cho người sử dụng lao động và nền kinh tế rộng lớn hơn, dẫn đến tổn thất từ ​​việc nghỉ hưu sớm, nhân viên vắng mặt và phí bảo hiểm tăng cao.

Để chống lại vấn đề này, ISO đang xây dựng một tiêu chuẩn mới, ISO 45001, Các hệ thống quản lý sức khoẻ và an toàn nghề nghiệp - Các yêu cầu, giúp các tổ chức giảm gánh nặng này bằng cách cung cấp khuôn khổ để nâng cao an toàn cho nhân viên, giảm rủi ro tại nơi làm việc và tạo điều kiện làm việc an toàn hơn, trên toàn thế giới.

Tiêu chuẩn hiện đang được phát triển bởi một ủy ban chuyên gia về an toàn và sức khoẻ nghề nghiệp và sẽ áp dụng các phương pháp quản lý chung chung khác như ISO 14001 và ISO 9001. Nó sẽ xem xét các tiêu chuẩn quốc tế khác trong lĩnh vực này như OHSAS 18001, Hướng dẫn ILO-OSH của Tổ chức Lao động, các tiêu chuẩn quốc gia khác nhau và các tiêu chuẩn lao động quốc tế và các công ước của ILO.

Tiêu chuẩn này đã đến giai đoạn FDIS (bản dự thảo sau cùng) và dự kiến sẽ được phát hành vào 03-2018

Bên dưới là nội dung chuyển ngữ Tiếng Việt của bản dự thảo sau cùng, ISO/FDIS 45001:2017

Tiêu chuẩn ISO 45001:2017 FDIS

Hơn 7,600 người chết mỗi ngày do tai nạn lao động hoặc bệnh tật liên quan đến công việc - khoảng 2,78 triệu người mỗi năm.

Gánh nặng của thương tật và bệnh nghề nghiệp là rất lớn, cả cho người sử dụng lao động và nền kinh tế rộng lớn hơn, dẫn đến tổn thất từ ​​việc nghỉ hưu sớm, nhân viên vắng mặt và phí bảo hiểm tăng cao.

Để chống lại vấn đề này, ISO đang xây dựng một tiêu chuẩn mới, ISO 45001, Các hệ thống quản lý sức khoẻ và an toàn nghề nghiệp - Các yêu cầu, giúp các tổ chức giảm gánh nặng này bằng cách cung cấp khuôn khổ để nâng cao an toàn cho nhân viên, giảm rủi ro tại nơi làm việc và tạo điều kiện làm việc an toàn hơn, trên toàn thế giới.

Tiêu chuẩn hiện đang được phát triển bởi một ủy ban chuyên gia về an toàn và sức khoẻ nghề nghiệp và sẽ áp dụng các phương pháp quản lý chung chung khác như ISO 14001 và ISO 9001. Nó sẽ xem xét các tiêu chuẩn quốc tế khác trong lĩnh vực này như OHSAS 18001, Hướng dẫn ILO-OSH của Tổ chức Lao động, các tiêu chuẩn quốc gia khác nhau và các tiêu chuẩn lao động quốc tế và các công ước của ILO.

Tiêu chuẩn này đã đến giai đoạn FDIS (bản dự thảo sau cùng) và dự kiến sẽ được phát hành vào 03-2018

Bên dưới là nội dung bản dự thảo sau cùng

Tiêu chuẩn ISO 45001 đã đến giai đoạn FDIS

Mỗi ngày hàng ngàn người bị mất do tai nạn lao động hoặc bệnh tật gây tử vong liên quan đến hoạt động làm việc. Đây là những cái chết có thể và cần phải được ngăn chặn, và phải là như thế trong tương lai. Một tiêu chuẩn mới đang được phát triển nhằm giúp các tổ chức làm điều đó, và bây giờ nó đã đạt đến một trong những giai đoạn cuối cùng trong sự phát triển của nó.

ISO 45001, Hệ thống quản lý sức khoẻ và an toàn nghề nghiệp - Các yêu cầu kèm theo hướng dẫn sử dụng, sẽ giúp các tổ chức cung cấp nơi làm việc an toàn và lành mạnh cho người lao động và những người khác, ngăn ngừa tử vong, thương tích liên quan đến nghề nghiệp và bệnh tật cũng như liên tục cải thiện sức khoẻ nghề nghiệp và an toàn (OH&S). Nó vừa đạt đến giai đoạn Bản thảo cuối cùng của Tiêu chuẩn Quốc tế (FDIS), nghĩa là các bên quan tâm có thể một lần nữa gửi phản hồi về bản dự thảo trước khi công bố cuối cùng dự kiến vào tháng 3 năm 2018.

Theo ước tính mới nhất của Tổ chức Lao động Quốc tế (ILO), mỗi ngày có hơn 6 300 người thiệt mạng vì các hoạt động liên quan đến công việc (hơn 2,3 triệu người một năm), và hàng ngăm có hơn 300 triệu vụ tai nạn xảy ra liên quan đến công việc. Gánh nặng cho người sử dụng lao động và người lao động là rất lớn, dẫn đến tổn thất cho nền kinh tế rộng lớn do nghỉ hưu sớm, sự vắng mặt của nhân viên và tăng phí bảo hiểm.

Có thể áp dụng ở mọi nơi trên thế giới và trong tất cả các ngành, ISO 45001 nhằm giảm số lượng khủng khiếp này. Nó sẽ là tiêu chuẩn toàn cầu đầu tiên của loại hình này, cung cấp cho các tổ chức một khuôn khổ được chấp nhận rộng rãi để cải thiện sức khoẻ và an toàn của nhân viên, giảm rủi ro trong môi trường làm việc và tạo điều kiện làm việc an toàn hơn và an toàn hơn.

Tiêu chuẩn sắp tới sẽ theo cách tiếp cận của các hệ thống quản lý khác của ISO như ISO 14001 (môi trường) và ISO 9001 (chất lượng). Nó cũng sẽ tính đến các tiêu chuẩn quốc tế khác trong lĩnh vực này bao gồm OHSAS 18001, Hướng dẫn của ILO-OSH, các tiêu chuẩn quốc gia khác nhau và các tiêu chuẩn và công ước quốc tế của ILO về lao động.

David Smith, Chủ tịch của ISO/PC 283, ủy ban dự án phát triển tiêu chuẩn, cho biết việc kết hợp ISO 45001 với bộ tiêu chuẩn hệ thống quản lý ISO sẽ là một sự bổ sung đáng hoan nghênh. "Giờ đây chúng ta có một tiêu chuẩn quốc tế về OH&S, phù hợp với các tiêu chuẩn khác như ISO 9001, ISO 14001 và ISO/IEC 27001, giúp các tổ chức quản lý rủi ro chính như là một phần trong quá trình hoạt động của họ."

"ISO 45001 là một cải tiến đáng kể so với OHSAS 18001, trong đó đã xác định rằng tiêu chuẩn hoá sử dụng phương pháp tiếp cận dựa trên rủi ro trên toàn thế giới và các lĩnh vực kinh doanh", ông nói thêm. "Áp dụng hiệu quả ISO 45001 sẽ làm giảm nguy cơ gây hại ở nơi làm việc".

ISO 45001 đang được phát triển bởi ủy ban ISO ISO/PC 283, Hệ thống quản lý an toàn và sức khoẻ nghề nghiệp. Ban thư ký hiện đang được tổ chức bởi BSI, thành viên ISO của Vương quốc Anh. Bất cứ ai quan tâm đến việc bình luận về FDIS có thể làm như vậy thông qua thành viên ISO quốc gia của họ.

Để tìm hiểu thêm về ISO 45001 và giai đoạn nào đã đạt được trong quá trình phát triển, hãy xem trang về sức khoẻ và an toàn nghề nghiệp.

Một hướng dẫn an toàn cho sự kiện

Fast Fact về JHA

Hướng dẫn ghi nhãn nhận dạng đường ống

Hướng dẫn ghi nhãn nhận dạng đường ống

Ngã cao - Ngăn ngừa và kiểm soát rủi ro

Ngã cao - Ngăn ngừa và kiểm soát rủi ro

ISO/DIS 45001:2016 - Tiêu chuẩn ISO về an toàn lao động và sức khoẻ nghề nghiệp

Tiêu chuẩn ISO về an toàn lao động và sức khoẻ nghề nghiệp