Hiển thị các bài đăng có nhãn ISO 27001. Hiển thị tất cả bài đăng

Tiêu chuẩn ISO/IEC 27000 được cập nhật

Năm 2018 chỉ mới bắt đầu, nhưng nó trông giống như một năm mới cho an toàn thông tin. Với các câu hỏi về an toàn của bộ vi xử lý và các sáng kiến bảo mật không gian mạng như Quy chế Bảo vệ Dữ liệu chung của EU đã có hiệu lực trong năm nay, một phiên bản mới của ISO / IEC 27000 đã được đưa ra đúng thời điểm.

ISO / IEC 27000: 2018 cung cấp tổng quan về hệ thống quản lý an ninh thông tin (ISMS), và các thuật ngữ và định nghĩa được sử dụng phổ biến trong tiêu chuẩn ISMS ISO / IEC 27001. Được xây dựng để áp dụng cho tất cả các loại và quy mô của tổ chức từ kinh doanh đa quốc gia cho các doanh nghiệp vừa và nhỏ, phiên bản mới được phát hành vào tháng 2 năm 2018 có giá trị như nhau đối với các cơ quan chính phủ hoặc các tổ chức phi lợi nhuận.

Có hơn một chục tiêu chuẩn trong gia đình 27000. ISO / IEC 27000 mới được phát hành cung cấp sự hiểu biết về cách các tiêu chuẩn phù hợp với nhau như thế nào: phạm vi, vai trò, chức năng và mối quan hệ qua lại với nhau của chúng.

Cộng đồng ISO / IEC 27001 sẽ thấy rằng tiêu chuẩn này hữu dụng, vì nó kết hợp tất cả các thuật ngữ thiết yếu được sử dụng bởi các tiêu chuẩn khác trong gia đình ISO / IEC 27000.

ISO / IEC 27000: 2018 được phát triển bởi Uỷ ban kỹ thuật phối hợp ISO / IEC JTC 1, Công nghệ thông tin, tiểu ban SC 27, các kỹ thuật an toàn công nghệ thông tin, có văn phòng thư ký được tổ chức bởi DIN, thành viên ISO tại Đức. Bạn có thể mua từ thành viên ISO quốc gia của bạn hoặc thông qua Cửa hàng ISO.

Nguồn: ISO.org

Tiêu chuẩn ISO 27002:2013 - Hệ thống bảo mật thông tin: Quy phạm thực hành các biện pháp kiểm soát bảo mật thông tin

Tiêu chuẩn ISO 27002:2013 - Hệ thống bảo mật thông tin: Quy phạm thực hành các biện pháp kiểm soát bảo mật thông tin
Tiêu chuẩn ISO 27002:2013 - Hệ thống bảo mật thông tin: Quy phạm thực hành các biện pháp kiểm soát bảo mật thông tin

Tiêu chuẩn ISO 27004:2009 - Hệ thống bảo mật thông tin: Đo lường

Tiêu chuẩn ISO 27004:2009 - Hệ thống bảo mật thông tin: Đo lường
Tiêu chuẩn ISO 27004:2009 - Hệ thống bảo mật thông tin: Đo lường

Tiêu chuẩn ISO 27003:2010 - Hệ thống bảo mật thông tin: Hướng dẫn áp dụng

Tiêu chuẩn ISO 27003:2010 - Hệ thống bảo mật thông tin: Hướng dẫn áp dụng
Tiêu chuẩn ISO 27003:2010 - Hệ thống bảo mật thông tin: Hướng dẫn áp dụng

Tiêu chuẩn ISO 27001:2013 - Hệ thống quản lý bảo mật thông tin - Các yêu cầu

Tiêu chuẩn ISO 27001:2013 - Hệ thống quản lý bảo mật thông tin - Các yêu cầu Tiêu chuẩn ISO 27001:2013 - Hệ thống quản lý bảo mật thông tin - Các yêu cầu