Hiển thị các bài đăng có nhãn ISO 22000. Hiển thị tất cả bài đăng

Một mẫu kế hoạch phòng vệ thực phẩm theo hướng dẫn của FDA

Tiêu chuẩn ISO 22000:2018 - Hệ thống quản lý an toàn thực phẩm - Các yêu cầu đối với các tổ chức trong chuỗi thực phẩm

Bản dự thảo sau cùng ISO 22000:2018 (En)

Cập nhật: Tiêu chuẩn ISO 22000:2018 - Bản chuyển ngữ Tiếng Việt - Xem tại đây: https://goo.gl/2nV5CQ

Tại sao ISO 22000 được sửa đổi?

Kể từ lần xuất bản đầu tiên của ISO 22000 vào năm 2005, người dùng trong chuỗi cung ứng đã gặp phải những thách thức mới về an toàn thực phẩm - điều này thúc đẩy nhu cầu sửa đổi tiêu chuẩn.

Đó là quá trình bình thường đối với tiêu chuẩn ISO được sửa đổi. Trên thực tế, mỗi tiêu chuẩn đều được xem xét mỗi 5 năm một lần để xác định liệu có cần sửa đổi hay không, để đảm bảo rằng các tiêu chuẩn vẫn phù hợp và hữu ích nhất cho các doanh nghiệp.

Tiêu chuẩn ISO hiện tại đang ở giai đoạn chuẩn cuối cùng (FDIS). Việc công bố tiêu chuẩn sửa đổi dự kiến ​​vào tháng 6 năm 2018.

Những thay đổi chính đối với tiêu chuẩn là gì?

Những thay đổi được đề xuất chính đối với tiêu chuẩn bao gồm các sửa đổi đối với cấu trúc của nó cũng như làm rõ các khái niệm chính như:

  • Cấu trúc bậc cao: giúp doanh nghiệp dễ sử dụng hơn với một chuẩn hệ thống quản lý, phiên bản ISO 22000 mới sẽ theo cùng cấu trúc như tất cả các tiêu chuẩn hệ thống quản lý ISO khác.
  • Cách tiếp cận rủi ro: tiêu chuẩn hiện nay bao gồm một cách tiếp cận khác để hiểu rõ các rủi ro.
  • Chu trình PDCA: tiêu chuẩn làm rõ chu trình PDCA, thông qua hai chu trình riêng biệt phối hợp cùng nhau: một bao gồm hệ thống quản lý và cái còn lại bao gồm các nguyên tắc HACCP.
  • Quá trình hoạt động: mô tả rõ ràng về sự khác biệt giữa các thuật ngữ chính như: Điểm kiểm soát tới hạn (CCP), Chương trình tiên quyết điều hành (OPRPs) và Chương trình tiên quyết (PRPs).

Tiêu chuẩn ISO 22005:2007 - TRACEABILITY IN THE FEED AND FOOD CHAIN — GENERAL PRINCIPLES AND BASIC REQUIREMENTS FOR SYSTEM DESIGN AND IMPLEMENTATION

Tiêu chuẩn ISO/TS 22004:2005 - FOOD SAFETY MANAGEMENT SYSTEMS — GUIDANCE ON THE APPLICATION OF ISO 22000:2005

Tiêu chuẩn ISO/TS 22002-1:2009 - Prerequisite Programme on Food Safety - Part 1: Food Manufacturing

Tiêu chuẩn ISO 22000:2005 - Hệ thống quản lý an toàn thực phẩm - Yêu cầu cho mọi tổ chức trong chuỗi cung ứng thực phẩm

ISO 22000 là một tiêu chuẩn quốc tế được ban hành nhằm đảm bảo cho chuỗi cung ứng thực phẩm an toàn trên toàn thế giới.

Cập nhật: Tiêu chuẩn ISO 22000:2018 - Bản chuyển ngữ Tiếng Việt - Xem tại đây: https://goo.gl/2nV5CQ

ISO 22000:2005, Food safety management systems- Requirements for any organizations in the food chain (Hệ thống quản lý an toàn thực phẩm- Yêu cầu cho mọi tổ chức trong chuỗi cung ứng thực phẩm) quy định khung các yêu cầu hài hoà quốc tế cho việc tiếp cận toàn cầu. Tiêu chuẩn này do ISO xây dựng với sự tham gia của các chuyên gia về lĩnh vực thực phẩm cùng với các đại diện của các tổ chức quốc tế chuyên ngành và có sự phối hợp chặt chẽ với Uỷ ban Tiêu chuẩn Thực phẩm- CODEX Alimentarius, cơ quan được đồng thiết lập bởi Tổ chức Nông Lương của Liên Hợp Quốc (FAO) và Tổ chức Y tế Thế giới (WHO) để xây dựng các tiêu chuẩn về thực phẩm.

Lợi ích chính của ISO 22000 đem lại đó là giúp cho các tổ chức trên toàn thế giới có thể dễ dàng áp dụng Hệ thống Phân tích mối nguy và điểm kiểm soát tới hạn (HACCP) của Codex về vệ sinh thực phẩm theo cách đã được hài hoà mà không bất đồng với những nước hoặc sản phẩm về thực phẩm liên quan.

Thực phẩm đến tay người tiêu dùng qua các chuỗi cung ứng với sự liên kết nhiều loại hình tổ chức khác nhau và có thể phải trải qua nhiều biên giới. Một mắt xích yếu có thể gây ra thực phẩm không an toàn, điều này rất có hại cho sức khoẻ và khi điều này xảy ra, các mối nguy ảnh hưởng đến người tiêu dùng có thể nghiêm trọng và chi phí phải trả cho nhà cung cấp chuỗi thực phẩm có thể là rất cao. Khi các mối nguy an toàn thực phẩm thâm nhập vào chuỗi thực phẩm ở bất kỳ giai đoạn nào, thì việc kiểm soát đầy đủ tất cả các quá trình là điều rất cần thiết. An toàn thực phẩm là trách nhiệm chung của tất cả những ai tham gia vào chuỗi thực phẩm và cần phải có những nỗ lực chung của những người này.

Do đó, ISO 22000 được ban hành cho phép tất cả các tổ chức trong chuỗi thực phẩm áp dụng hệ thống quản lý an toàn thực phẩm. Đó là những người nuôi trồng sản phẩm, người sơ chế, người chế biến thực phẩm, người vận chuyển và cất giữ và các thầu phụ đến những đại lý kinh doanh thực phẩm và bán lẻ cùng với các tổ chức liên quan như nhà sản xuất thiết bị, vật liệu đóng gói, các chất tẩy rửa, phụ gia và nguyên liệu.

Một lợi ích khác của ISO 22000 đó là mở rộng phương pháp hệ thống quản lý thành công của tiêu chuẩn hệ thống quản lý chất lượng ISO 9001:2000 hiện đã được áp dụng rộng rãi ở tất cả các lĩnh vực nhưng chưa đề cập một cách cụ thể đến vấn đề an toàn thực phẩm. Việc xây dựng tiêu chuẩn ISO 22000 dựa trên sự thừa nhận rằng các hệ thống về an toàn thực phẩm hiệu quả nhất được thiết kế, hoạt động và cải tiến liên tục trong khuôn khổ của một hệ thống quản lý theo cấu trúc và được sáp nhập vào các hoạt động quản lý chung của tổ chức này.

Trong khi ISO 22000 được áp dụng một cách độc lập, nhưng nó được thiết kế hoàn toàn tương thích với ISO 9001:2000 và những công ty đã được chứng nhận ISO 9001 có thể dễ dàng mở rộng việc chứng nhận ISO 22000. Để giúp những người sử dụng có thể làm được điều này, ISO 22000 đưa ra một bảng về sự tương ứng giữa các yêu cầu của tiêu chuẩn này với các yêu cầu của ISO 9001:2000.

ISO 22000:2005 là tiêu chuẩn đầu tiên trong bộ các tiêu chuẩn bao gồm:

ISO/TS 22004, Food safety management systems. Guidance on the application of ISO 22000:2005 (Hệ thống quản lý an toàn thực phẩm- Hướng dẫn áp dụng ISO 22000:2005)

ISO/TS 22003, Food safety management systems- Requirements for bodies providing audit and certification of food safety management systems (Hệ thống quản lý an toàn thực phẩm- Yêu cầu đối với cơ quan đánh giá và chứng nhận hệ thống quản lý an toàn thực phẩm)

ISO 22005, Traceability in the feed and food chain- General principles and guidance for system design and development (Khả năng xác định nguồn gốc sản phẩm trong chuỗi thức ăn và thực phẩm- Nguyên tắc và hướng dẫn chung đối với việc phát triển và thiết kế hệ thống)

Nguồn:http://www.tcvninfo.org.vn