Showing posts with label ISO. Show all posts

Tiêu chuẩn ISO 11607-2:2006

Tiêu chuẩn ISO 11607-2:2006

Tiêu chuẩn ISO 11607-1:2006

Tiêu chuẩn ISO 11607-1:2006

TCVN 6663-3:2008 (ISO 5667-3:2003) - Chất lượng nước - Lấy mẫu
Phần 3: Hướng dẫn bảo quản và xử lý mẫu

TCVN 6663-3:2008 (ISO 5667-3:2003) - Chất lượng nước - Lấy mẫu - Phần 3: Hướng dẫn bảo quản và xử lý mẫu

TCVN 6663-1:2011 (ISO 5667-1:2006) - Chất lượng nước - Lấy mẫu
Phần 1: Hướng dẫn lập chương trình lấy mẫu và kỹ thuật lấy mẫu

TCVN 6663-1:2011 (ISO 5667-:2006) - CHẤT LƯỢNG NƯỚC - LẤY MẪU - PHẦN 1: HƯỚNG DẪN LẬP CHƯƠNG TRÌNH LẤY MẪU VÀ KỸ THUẬT LẤY MẪU

ISO/DIS 45001:2016 - Tiêu chuẩn ISO về an toàn lao động và sức khoẻ nghề nghiệp

Tiêu chuẩn ISO về an toàn lao động và sức khoẻ nghề nghiệp

Tiêu chuẩn ISO 15189:2012: Phòng Xét nghiệm Y khoa - Các yêu cầu về năng lực và chất lượng

Tiêu chuẩn ISO 15189:2012: Phòng Xét nghiệm Y khoa - Các yêu cầu về năng lực và chất lượng

ISO/DIS 45001:2016 vs OHSAS 18001:2007

Cập nhật: Đã có bản DIS tại đây ISO/DIS 45001:2016 vs OHSAS 18001:2007

Tiêu chuẩn ISO 45001:2016 (DIS)

Cập nhật: Đã có bản DIS tại đây Tiêu chuẩn ISO 45001:2016(DIS)

Tài liệu này được sưu tầm từ: yeumoitruong.vn

ISO 37001 - Các hệ thống quản lý chống hối lộ

Hối lộ là một trong những vấn đề tiêu cực và thách thức nhất của thế giới. Với hơn 1.000.000.000.000 đô la Mỹ được hối lộ mỗi năm, hậu quả là hàng loạt các tệ nạn, giảm chất lượng cuộc sống, tăng đói nghèo và làm xói mòn lòng tin.

ISO 37001 - Các hệ thống quản lý chống hối lộ

Tuy nhiên, bất chấp những nỗ lực giải quyết bài trừ hối lộ ở cấp quốc gia và quốc tế , hối lộ vẫn còn là một vấn đề nhức nhối. Nhận ra điều này, Tổ chức ISO đang phát triển một tiêu chuẩn mới để giúp các tổ chức chống hối lộ và thúc đẩy văn hóa đạo đức kinh doanh.

Tiêu chuẩn ISO 37001, Các hệ thống quản lý chống hối lộ, mô tả một loạt các biện pháp nhằm giúp các tổ chức ngăn chặn, phát hiện và giải quyết vấn đề hối lộ. Chúng bao gồm việc áp dụng một chính sách chống hối lộ, cử người giám sát việc tuân thủ chống hối lộ, đào tạo, đánh giá rủi ro và thẩm định dự án và đối tác kinh doanh, thực hiện kiểm soát tài chính và thương mại, và tiến hành các thủ tục báo cáo và điều tra.

ISO 37001 có thể được sử dụng bởi bất kỳ tổ chức, lớn hay nhỏ, dù là trong lĩnh vực công, tư nhân hoặc tự nguyện, và ở bất cứ nước nào. Nó là một công cụ linh hoạt, có thể được điều chỉnh theo quy mô và tính chất của tổ chức và nguy cơ hối lộ mà tổ chức phải đối mặt.

Nguồn: iso.org

Tiêu chuẩn ISO/TS 22002-4:2013 (En)

Tiêu chuẩn ISO/TS 22002-4:2013

Tiêu chuẩn ISO/TS 220002-2:2005 - Chương trình tiên quyết - Phục vụ ăn uống (En)

Tiêu chuẩn ISO/TS 220002-2:2005 - Chương trình tiên quyết - Phục vụ ăn uống

Tiêu chuẩn ISO/TS 22002-1:2009 Các chương trình tiên quyết về an toàn thực phẩm - Sản xuất thực phẩm

Tiêu chuẩn ISO/TS 22002-1:2009 Các chương trình tiên quyết về  an toàn thực phẩm - Sản xuất thực phẩm (thay thế cho BS PAS 220:2008)

Tiêu chuẩn ISO 22000 đang được sửa đổi

Tiêu chuẩn ISO 22000 đang được sửa đổi

Sau một thập kỷ áp dụng, tiêu chuẩn ISO 22000 đang trải qua giai đoạn sửa đổi để cập nhật phù hợp với các yêu cầu an toàn thực phẩm ngày nay. Hiện đã có các bản dự thảo cấp ủy ban (CD). Một số khái niệm được làm rõ bao gồm:

  1. Áp dụng cấu trúc tiêu chuẩn cấp cao của ISO (HLS) cho tiêu chuẩn ISO 22000, cấu trúc này áp dụng bắt buộc khi soạn thảo hoặc sửa đổi các tiêu chuẩn về hệ thống quản lý. Như vậy, ISO 22000 được cập nhật sẽ có cấu trúc tương tự ISO 9001:2015, ISO 14001:2015, bao gồm hệ thống 10 điều khoản.
  2. Cung cấp cho người sử dụng ISO 22000 các phương pháp tiếp cận khác nhau và tâm quan trọng là để các doanh nghiệp phân biệt giữa đánh giá rủi ro ở cấp độ điều hành, thông qua phân tích mối nguy và kiểm soát điểm kiểm soát tới hạn (HACCP), và các rủi ro kinh doanh, bao gồm việc xem xét các cơ hội
  3. Cung cấp rõ hơn về chu trình PDCA, bao gồm cả việc vận dụng các Nguyên tắc HACCP theo Codex Alimentarius
  4. Mô tả một cách rõ ràng về sự khác biệt giữa CCP và OPRPs và các PRPs

Tiêu chuẩn sửa đổi sẽ kết hợp các yếu tố được thừa nhận là quan trọng trong đảm bảo an toàn thực phẩm tại mỗi bước của trong chuỗi thực phẩm. Đó là:

  1. Mối tương tác và trao đổi thông tin trong chuỗi thực phẩm
  2. Tiếp cận có hệ thống đối với quản lý
  3. Các chương trình tiên quyết
  4. Các nguyên tắc HACCP

Hiện vẫn còn nhiều thách thức cần giải quyết. Cuộc họp tiếp theo để có bản thảo thứ hai sẽ được thực hiện vào khoảng 14-16 tháng 6 năm 2016 tại Copenhagen, Đan Mạch.

Nguồn: Tham khảo ISO.org

Tiêu chuẩn ISO 13485:2016 - Bản dịch Tiếng Việt

Tiêu chuẩn ISO 13485:2016

Tiêu chuẩn ISO 10012:2003 - Bản Tiếng Anh

Tiêu chuẩn ISO 10012:2003

Tiêu chuẩn ISO 14698-2:2003 - Bản Tiếng Anh

Tiêu chuẩn ISO 14698-2:2003

Tiêu chuẩn ISO 14698-1:2003 - Bản Tiếng Anh

Tiêu chuẩn ISO 14698-1:2003

Tiêu chuẩn ISO 14971:2007 - Bản Tiếng Việt

Áp dụng quản lý rủi ro đối với trang thiết bị y tế

Tiêu chuẩn ISO 13485:2016 - Bản Tiếng Anh

Tiêu chuẩn ISO 13485:2016 - Mới cập nhật

Tiêu chuẩn ISO 15378:2015 - Bản dịch Tiếng Việt

Bản dịch Tiếng Việt Tiêu chuẩn ISO 15378:2015

Mới cập nhật