Hiển thị các bài đăng có nhãn Halal. Hiển thị tất cả bài đăng

Hala Industrial Production Standards

Hala Industrial Production Standards

Hala Industrial Production Standards

Tiêu chuẩn Thực phẩm HALAL - Thailand

Một tiêu chuẩn về sản xuất thực phẩm HALAL của Thailand

Một tiêu chuẩn về sản xuất thực phẩm của Thailand

Tiêu chuẩn Thực phẩm HALAL - Malysia

Một tiêu chuẩn về sản xuất thực phẩm HALAL của Malysia

Tiêu chuẩn Thực phẩm HALAL

Hướng dẫn chung cho việc sử dụng thuật ngữ "HALAL"

Nhân có bạn thắc mắc về thực phẩm Halal, Phạm Xuân Tiến's Blog chuyển ngữ (có thể không chính xác lắm) tài liệu hướng dẫn chung cho việc sử dụng thuật ngữ Halal của FAO đăng tải tại www.fao.org

Mọi đóng góp về nội dung bản dịch vui lòng phản hồi tại trang liên hệ