Hiển thị các bài đăng có nhãn Hướng dẫn. Hiển thị tất cả bài đăng

Medical Glove Guidance Manual của FDA

displayy:

[Physically segregated area] trong BRC có phải là yêu cầu xưởng riêng biệt không?

Các tiêu chuẩn BRC (bao gồm BRC Food, BRC/IOP,...) đều có hạng mục nội dung yêu cầu về phạm vi chứng nhận như:

Điều này làm đưa đến tình trạng không rõ về định nghĩa "Physically segregated area" có phải là phòng riêng hay là xưởng riêng, và nhiều chuyên gia đánh giá đã khẳng định đây chính là yêu cầu xưởng riêng biệt.

Thực tế, tài liệu FAQ BRC Food 7 có phần giải thích như sau:

Như vậy, có thể hiểu "Physically segregated area" không bắt buộc phải là xưởng riêng biệt mà là "không cùng một phòng sản xuất". Chi tiết vui lòng xem tại đầu trang 6 của tài liệu bên dưới.

Quy trình hiệu chuẩn cân phân tích

Tiêu chuẩn ISO 10006:2003 - Hướng dẫn quản lý chất lượng trong các dự án

Tiêu chuẩn ISO 21500:2012 - Hướng dẫn quản lý dự án (Bản chuyển ngữ Tiếng Việt)

ISO 21500 cung cấp mô tả cấp cao về các khái niệm và quá trình được xem là thực hành tốt trong quản lý dự án. Các nhà quản lý dự án mới cũng như các nhà quản lý dự án giàu kinh nghiệm có thể sử dụng hướng dẫn quản lý dự án theo tiêu chuẩn này để cải thiện thành công của dự án và đạt được kết quả kinh doanh.

Các lợi ích của ISO 21500 bao gồm:

 • Khuyến khích chuyển giao kiến ​​thức giữa các dự án và giữa các tổ chức nhằm nâng cao chất lượng dự án
 • Tạo thuận lợi cho quá trình đấu thầu hiệu quả thông qua việc sử dụng thuật ngữ quản lý dự án một cách nhất quán
 • Cho phép sự linh hoạt của nhân viên quản lý dự án và khả năng làm việc trong các dự án quốc tế
 • Cung cấp các nguyên tắc và quy trình quản lý dự án mang tính phổ quát

Treatment and disposal technologies for health-care waste

Tiêu chuẩn ISO 20700:2017 - Hướng dẫn cho các dịch vụ tư vấn quản lý

Hướng dẫn về các yêu cầu đối với thông tin dạng văn bản của ISO 9001: 2015

So sánh BRC Food với FSMA Act

ISO 50001 - Checklist

Tiêu chuẩn ISO/TS 9002:2016 - Hướng dẫn áp dụng ISO 9001:2015

Hướng dẫn thực hiện ISO 50001 cho SMEs (En)

Tiêu chuẩn ISO 50004:2014 - Hướng dẫn thực hiện, duy trì và cải tiến hệ thống quản lý năng lượng

Tiêu chuẩn ISO 14004:2016 - Hướng dẫn áp dụng ISO 14001:2015

Các nguyên tắc và kỹ thuật quản lý tồn kho áp dụng cho ngành dược

TCVN ISO/TS 22004:2015 - Hướng dẫn áp dụng ISO 22000

Phần mềm xây dựng Kế hoạch phòng vệ thực phẩm của FDA

Food Defense Plan Builder thực phẩm là một chương trình phần mềm thân thiện với người dùng được thiết kế để hỗ trợ chủ sở hữu và người điều hành các cơ sở thực phẩm với các kế hoạch phòng vệ thực phẩm được cụ thể hoá cho các cơ sở của họ. Công cụ thân thiện này sử dụng các công cụ, hướng dẫn và tài nguyên hiện có của FDA về phòng vệ thực phẩm trong một ứng dụng duy nhất.

Food Defense Plan Builder hướng dẫn người dùng thông qua các phần sau:

 1. Thông tin công ty
 2. Các chiến lược giảm nhẹ trên diện rộng
 3. Đánh giá điểm yếu
 4. Chiến lược Giảm nhẹ Tập trung
 5. Danh bạ khẩn cấp
 6. Kế hoạch hành động
 7. Tài liệu hỗ trợ

Chỉ tiếc rằng phần mềm này không chạy trên Linux (mà tôi thì đang dùng Linux, hix)

DOWNLOAD TẠI ĐÂY

VIDEO HƯỚNG DẪN XEM TẠI ĐÂY

Nguồn: fda.gov

Một hướng dẫn an toàn cho sự kiện

Sổ tay tiết kiệm năng lượng trong gia đình

Một ví dụ áp dụng HACCP cho SME: Bakery

Một ví dụ áp dụng HACCP cho SME: Bakery