Hiển thị các bài đăng có nhãn GAP. Hiển thị tất cả bài đăng

Tiêu chuẩn Global GAP AF & AB 2012

Đây là bản dịch không chính thức của Tiêu chuẩn Global GAP All Farm and Aquarium Base 2012, nhân dịp tiếp nhận và tái khởi động dựa án Global GAP tại Công ty CP Tầm Long Đa Mi

Các bạn có nhu cầu sử dụng có thể bấm link mở rộng để xem nội dung chi tiết. Vì đây không phải là bản dịch chính thức nên tài liệu này chỉ có thể xem trực tuyến và không thể tải xuống được.

Các đóng góp về nội dung bản dịch xin vui lòng gửi về phamxtien@gmail.com hoặc nhập vào form liên hệ bên phải của trang blog