Hiển thị các bài đăng có nhãn FAO. Hiển thị tất cả bài đăng

Một hướng dẫn Validation của FAO

Một ấn phẩm của FAO : Assessment and management of seafood safety and quality

Một ấn phẩm của FAO : Assessment and management of seafood safety and quality

Một ấn phẩm của FAO : Assessment and management of seafood safety and quality

Các quy định, tiêu chuẩn và chứng nhận đối với nông sản xuất khẩu

Các quy định, tiêu chuẩn và chứng nhận đối với nông sản xuất khẩu Đây là tài liệu của FAO: Hướng dẫn thực hành cho người sản xuất và xuất khẩu ở Châu Á - Các quy định, tiêu chuẩn và chứng nhận đối với nông sản xuất khẩu

Một Hướng dẫn của FAO: Đánh giá & Quản lý Chất lượng - An toàn Thực phẩm Thủy Sản

Bộ phận Nghề cá & Nuôi trồng Thủy sản FAO đã phát hành một văn bản kỹ thuật Đánh giá & Quản lý An toàn - Chất lượng Thực phẩm Thủy sản: Thực tiễn và các vấn đề hiện tại tạo thành kiến thức về an toàn và chất lượng thủy sản với mục đích cung cấp một cuốn sách hướng dẫn toàn diện nhưng gọn gàng cho các nhà quản lý chất lượng và an toàn thực phẩm thủy sản. Chủ đề về các vấn đề đang nóng hổi như mầm bệnh mới, tác động của biến đổi khí hậu đối với an toàn thực phẩm, và các khuôn khổ pháp lý thay đổi được bao gồm trong tác phẩm này.

Chú thích: Các anh đã và đang làm trong các đơn vị của Naficaq cần đọc thật kỹ tài liệu này để tránh làm khó doanh nghiệp thủy sản nhé!

Nội dung của hướng dẫn:
Nguồn: fao.org