Hiển thị các bài đăng có nhãn Chất lượng. Hiển thị tất cả bài đăng

Quy trình hiệu chuẩn cân phân tích

TCVN 6663-3:2008 (ISO 5667-3:2003) - Chất lượng nước - Lấy mẫu
Phần 3: Hướng dẫn bảo quản và xử lý mẫu

TCVN 6663-3:2008 (ISO 5667-3:2003) - Chất lượng nước - Lấy mẫu - Phần 3: Hướng dẫn bảo quản và xử lý mẫu

TCVN 6663-1:2011 (ISO 5667-1:2006) - Chất lượng nước - Lấy mẫu
Phần 1: Hướng dẫn lập chương trình lấy mẫu và kỹ thuật lấy mẫu

TCVN 6663-1:2011 (ISO 5667-:2006) - CHẤT LƯỢNG NƯỚC - LẤY MẪU - PHẦN 1: HƯỚNG DẪN LẬP CHƯƠNG TRÌNH LẤY MẪU VÀ KỸ THUẬT LẤY MẪU

Tiêu chuẩn ISO 15189:2012: Phòng Xét nghiệm Y khoa - Các yêu cầu về năng lực và chất lượng

Tiêu chuẩn ISO 15189:2012: Phòng Xét nghiệm Y khoa - Các yêu cầu về năng lực và chất lượng

WHO: GOOD LABORATORY PRACTICE (GLP)

GOOD LABORATORY PRACTICE (GLP) HANDBOOK

Tiêu chuẩn ISO 9001:2015 - Bản dự thảo sau cùng

Cập nhật: Bản dịch Tiếng Việt Tiêu chuẩn ISO 9001:2015 xem tại đây

Tiêu chuẩn ISO 9001:2015 - Bản dự thảo sau cùng dự kiến được bỏ phiếu thông qua vào 2015-09-09, và dưới đây là bản chuyển ngữ Tiếng Việt, thực hiện bởi Phạm Xuân Tiến's Blog

Tiêu chuẩn ISO 9001:2015 (FDIS)

Tiêu chuẩn ISO 9001:2015 (FDIS)

Cập nhật: Bản dịch Tiếng Việt Tiêu chuẩn ISO 9001:2015 xem tại đây

Tiêu chuẩn ISO 9001:2015

ISO 9001:2008 vs ISO 9001:2015

Sự khác biệt giữa ISO 9001:2008 và ISO 9001:2015

Sự khác biệt giữa ISO 9001:2008 và ISO 9001:2015
ISO 9001:2008 ISO 9001:2015 FDIS Remarks
0. Introduction 0. Introduction
1.1 General 1. Scope
1.2 Application 4.3 Determining the scope of the quality management system
2. Normative references 2. Normative references
3. Terms and definitions 3. Terms and definitions
4. Quality Management System 4. Context of the organization
4.1 General Requirements 4.4 Quality management system and its processes
4.2 Documentation Requirements 7.5 Documented information Reduced requirements for documentation
4.2.1 General 7.5.1 General
4.2.2 Quality Manual - Quality Manual not required
4.2.3 Control of Documents 7.5 Documented Information Records and Documents are now "Documented Information"
4.2.4 Control of Records 7.5 Documented Information Records and Documents are now "Documented Information"
5. Management Responsibility 5. Leadership
5.1 Management Commitment 5.1 Leadership and commitment
5.2 Customer Focus 5.1.2 Customer focus
5.3 Quality Policy 5.2 Quality policy
5.4 Planning 6. Planning
5.4.1 Quality Objectives 6.2 Quality objectives and planning to achieve them
5.4.2 Quality Management System Planning 6.3 Planning of change
5.5 Responsibility, Authority, and Communication 5.3 Organizational roles, responsibilities and authorities
5.5.1 Responsibility and Authority 5.3 Organizational roles, responsibilities and authorities
5.5.2 Management Representative - MR not required
5.5.3 Internal Communications 7.4 Communication
5.6 Management Review 9.3 Management Review
5.6.1 General 9.3.1 Management Review
5.6.2 Review Input 9.3.2 Management Review Inputs
5.6.3 Review Output 9.3.3 Management Review Outputs
6. Resource Management 7.1 Resources
6.1 Provision of Resources 7.1 Resources
6.2 Human Resources 7.1.2 People
6.2.1 General 7.2 Competence
6.2.2 Competence, Training, and Awareness 7.2 Competence and 7.3 Awareness
6.3 Infrastructure 7.1.3 Infrastructure
6.4 Work Environment 7.1.4 Environment for the operation of processes
7. Product Realization 8. Operation
7.1 Planning of Product Realization 8.1 Operational planning and control
7.2 Customer-Related Processes 8.2 Requirements for products and services
7.2.1 Determination of Requirements Related to the Product 8.2.2 Determining of requirements related to products and services
7.2.2 Review of Requirements Related to the Product 8.2.3 Review of requirements related to products and services
7.2.3 Customer Communication 8.2.1 Customer communication
7.3 Design and Development 8.3 Design and development of products and services
7.3.1 Design and Development Planning 8.3.2 Design and development planning
7.3.2 Design and Development Inputs 8.3.3 Design and development inputs
7.3.3 Design and Development Outputs 8.3.5 Design and development outputs
7.3.4 Design and Development Review 8.3.4 Design and development controls
7.3.5 Design and Development Verification 8.3.4 Design and development controls
7.3.6 Design and Development Validation 8.3.4 Design and development controls
7.3.7 Control of Design and Development Changes 8.3.6 Design and development changes
7.4 Purchasing 8.4 Control of externally provided processes, products and services
7.4.1 Purchasing Process 8.4.1 General
7.4.2 Purchasing Information 8.4.3 Information for external providers
7.4.3 Verification of Purchased Product 8.4.2 Type and extent of control and 8.6 Release of products and services
7.5 Production and Service Provision 8.5 Production and service provision
7.5.1 Control of Production and Service Provision 8.5.1 Control of production and service provision
7.5.2 Validation of Processes for Production and Service Provision 8.5.1 Control of production and service provision
7.5.3 Identification and Traceability 8.5.2 Identification and traceability
7.5.4 Customer Property 8.5.3 Property belonging to customers or external providers
7.5.5 Preservation of Product 8.5.4 Preservation
7.6 Control of Monitoring and Measuring Equipment 8.5.1 Control of production and service provision
8. Measurement, Analysis, and Improvement 9.1 Monitoring, measurement, analysis and evaluation
8.1 General 9.1.1 General
8.2 Monitoring and Measurement 9.1.1 General
8.2.1 Customer Satisfaction 9.1.2 Customer satisfaction
8.2.2 Internal Audit 9.2 Internal Audit
8.2.3 Monitoring and Measurement of Processes 9.1.3 Analysis and evaluation
8.2.4 Monitoring and Measurement of Product 8.6 Release of products and services
8.3 Control of Nonconforming Product 8.7 Control of nonconforming outputs
8.4 Analysis of Data 9.1.3 Analysis and evaluation
8.5 Improvement 10. Improvement
8.5.1 Continual Improvement 10.3 Continual Improvement Continual deleted in CD, but is back in DIS and FDIS
8.5.2 Corrective Action 10.2 Nonconformity and corrective action
8.5.3 Preventive Action 6.1 Actions to address risks and opportunities PA is being replaced with risk based thinking

Một Hướng dẫn của FAO: Đánh giá & Quản lý Chất lượng - An toàn Thực phẩm Thủy Sản

Bộ phận Nghề cá & Nuôi trồng Thủy sản FAO đã phát hành một văn bản kỹ thuật Đánh giá & Quản lý An toàn - Chất lượng Thực phẩm Thủy sản: Thực tiễn và các vấn đề hiện tại tạo thành kiến thức về an toàn và chất lượng thủy sản với mục đích cung cấp một cuốn sách hướng dẫn toàn diện nhưng gọn gàng cho các nhà quản lý chất lượng và an toàn thực phẩm thủy sản. Chủ đề về các vấn đề đang nóng hổi như mầm bệnh mới, tác động của biến đổi khí hậu đối với an toàn thực phẩm, và các khuôn khổ pháp lý thay đổi được bao gồm trong tác phẩm này.

Chú thích: Các anh đã và đang làm trong các đơn vị của Naficaq cần đọc thật kỹ tài liệu này để tránh làm khó doanh nghiệp thủy sản nhé!

Nội dung của hướng dẫn:
Nguồn: fao.org

Một hướng dẫn của FAO: Các quy định, tiêu chuẩn, chứng nhận đối với hàng nông sản xuất khẩu.Quy định về kiểm soát khối lượng hàng hóa đóng gói sẵn!

3-Thông tư số 21/2014/TT-BKHCN


2-Quyết định số 02/2008/QĐ-BKHCN


1-Quyết định số 13/2007/QĐ-BKHCN

Ủy ban Codex đưa ra tiêu chuẩn an toàn thực phẩm mới

Sau 3 ngày họp ở Geneva (15-17/8), Ủy ban Tiêu chuẩn Thực phẩm (Codex) của LHQ đã thông qua chuẩn an toàn mới cho tạp chất có trong sữa bột trẻ sơ sinh và gạo.

700 đại biểu đến từ 170 quốc gia dự họp để đề ra những tiêu chuẩn giúp đảm bảo thực phẩm an toàn và bổ dưỡng hơn.