Showing posts with label Chất lượng. Show all posts

TCVN 6663-3:2008 (ISO 5667-3:2003) - Chất lượng nước - Lấy mẫu
Phần 3: Hướng dẫn bảo quản và xử lý mẫu

TCVN 6663-3:2008 (ISO 5667-3:2003) - Chất lượng nước - Lấy mẫu - Phần 3: Hướng dẫn bảo quản và xử lý mẫu

TCVN 6663-1:2011 (ISO 5667-1:2006) - Chất lượng nước - Lấy mẫu
Phần 1: Hướng dẫn lập chương trình lấy mẫu và kỹ thuật lấy mẫu

TCVN 6663-1:2011 (ISO 5667-:2006) - CHẤT LƯỢNG NƯỚC - LẤY MẪU - PHẦN 1: HƯỚNG DẪN LẬP CHƯƠNG TRÌNH LẤY MẪU VÀ KỸ THUẬT LẤY MẪU

Tiêu chuẩn ISO 15189:2012: Phòng Xét nghiệm Y khoa - Các yêu cầu về năng lực và chất lượng

Tiêu chuẩn ISO 15189:2012: Phòng Xét nghiệm Y khoa - Các yêu cầu về năng lực và chất lượng

WHO: GOOD LABORATORY PRACTICE (GLP)

GOOD LABORATORY PRACTICE (GLP) HANDBOOK

Tiêu chuẩn ISO 9001:2015 - Hệ thống quản lý Chất lượng - Các yêu cầu

Tiêu chuẩn ISO 9001:2015 - Hệ thống quản lý Chất lượng - Các yêu cầu

Tiêu chuẩn ISO 9001:2015 - Hệ thống quản lý Chất lượng - Các yêu cầu

Tiêu chuẩn ISO 9001:2015 chính thức được phát hành

Cập nhật: Bản dịch Tiếng Việt Tiêu chuẩn ISO 9001:2015 xem tại đây

Phạm Xuân Tiến's Blog: Tiêu chuẩn ISO 9001:2015 chính thức phát hành ngày 22-09-2015. Bạn có thể xem bản Preview tại đây

Phiên bản mới nhất của tiêu chuẩn ISO 9001, tiêu chuẩn hệ thống quản lý chất lượng hàng đầu của ISO, vừa được phát hành. Đây là kết quả làm việc hơn ba năm của các chuyên gia đến từ gần 95 quốc gia tham gia và quan sát để cập nhật tiêu chuẩn phù hợp với những nhu cầu hiện đại.
ISO 9001:2015 chính thức phát hành Với hơn 1.1 triệu chứng chỉ được cấp toàn cầu, ISO 9001 giúp các tổ chức chứng minh với các khách hàng rằng họ có thể cung cấp các sản phẩm và dịch vụ với chất lượng ổn định. Nó cũng hoạt động như một công cụ để sắp xếp các quá trình của họ và làm cho chúng hiệu quả hơn. Quyền Tổng thư ký ISO Kevin McKinley giải thích: "ISO 9001 cho phép các tổ chức thích ứng với thay đổi toàn cầu. Nó nâng cao khả năng của một tổ chức thỏa mãn khách hàng của mình và cung cấp một nền tảng thống nhất cho sự phát triển và thành công bền vững."

Phiên bản 2015 có những thay đổi quan trọng, điều mà Nigel Croft, Chủ tịch tiểu ban ISO đã phát triển và sửa đổi các tiêu chuẩn, đề cập như là một quá trình "tiến hóa hơn là một nhà cách mạng". "Chúng tôi chỉ đưa ISO 9001 vững chắc vào thế kỷ 21. Các phiên bản trước của ISO 9001 là khá quy tắc, với nhiều yêu cầu cho thủ tục tài liệu và hồ sơ. Trong phiên bản 2000 và 2008, chúng ta tập trung nhiều hơn vào quá trình quản lý, và ít hơn vào tài liệu."

"Bây giờ chúng tôi đã đi một bước xa hơn, và ISO 9001: 2015 thậm chí còn ít quy tắc hơn so với bản tiền nhiệm của nó, tập trung thay vì vào kết quả hoạt động. Chúng ta đã đạt được điều này bằng cách kết hợp các phương pháp tiếp cận quá trình với tư duy dựa trên rủi ro, và sử dụng các chu trình Plan-Do-Check-Act ở tất cả các cấp trong tổ chức."

"Biết rằng các tổ chức ngày nay sẽ thực hiện một số tiêu chuẩn quản lý, chúng tôi đã thiết kế phiên bản 2015 để dễ dàng tích hợp với các hệ thống quản lý khác. Các phiên bản mới cũng cung cấp một cơ sở vững chắc cho các tiêu chuẩn chất lượng ngành (ô tô, hàng không vũ trụ, ngành y tế, vv), và cân nhắc các nhu cầu của các nhà quản lý."

Như là tiêu chuẩn được mong đợi sống mãi, Kevin McKinley kết luận: "Thế giới đã thay đổi, và phiên bản này là cần thiết để phản ánh điều này. Công nghệ đang dẫn dắt những kỳ vọng tăng thêm của khách hàng và các doanh nghiệp. Những rào cản thương mại đã giảm do mức thuế thấp hơn, nhưng cũng bởi vì các công cụ chiến lược như những Tiêu chuẩn Quốc tế. Chúng tôi đang nhìn thấy một xu hướng hướng tới chuỗi cung toàn cầu phức tạp hơn, đòi hỏi hành động tích hợp. Vì vậy, các tổ chức cần phải thực hiện theo những cách mới, và các tiêu chuẩn quản lý chất lượng của chúng tôi cần phải theo kịp với những kỳ vọng này. Tôi tin tưởng rằng các ấn bản 2015 của tiêu chuẩn ISO 9001 có thể giúp họ đạt được điều này."

Tiêu chuẩn này được phát triển bởi ISO / TC 176 / SC 2, ban thư ký được tổ chức bởi BSI, thành viên của ISO cho Vương quốc Anh. "Đây là một ủy ban rất quan trọng đối với ISO," Kevin nói, "Ủy ban đó đã dẫn đường về các thuật ngữ toàn cầu thích hợp, tác động và sử dụng nó. Tôi cảm ơn các chuyên gia vì các nỗ lực của họ."

ISO 9001: 2015 thay thế các phiên bản trước đó và cơ quan chứng nhận sẽ có tới ba năm để nâng cấp chứng nhận cho các phiên bản mới.

ISO 9000 đưa ra các khái niệm và ngôn ngữ sử dụng trong toàn bộ bộ tiêu chuẩn ISO 9000, cũng đã được sửa đổi và phát hành.

Nguồn: ISO.org

Tiêu chuẩn ISO 9001:2015 - Bản dự thảo sau cùng

Cập nhật: Bản dịch Tiếng Việt Tiêu chuẩn ISO 9001:2015 xem tại đây

Tiêu chuẩn ISO 9001:2015 - Bản dự thảo sau cùng dự kiến được bỏ phiếu thông qua vào 2015-09-09, và dưới đây là bản chuyển ngữ Tiếng Việt, thực hiện bởi Phạm Xuân Tiến's Blog

Tiêu chuẩn ISO 9001:2015 (FDIS)

Tiêu chuẩn ISO 9001:2015 (FDIS)

Cập nhật: Bản dịch Tiếng Việt Tiêu chuẩn ISO 9001:2015 xem tại đây

Tiêu chuẩn ISO 9001:2015

ISO 9001:2008 vs ISO 9001:2015

Sự khác biệt giữa ISO 9001:2008 và ISO 9001:2015

Sự khác biệt giữa ISO 9001:2008 và ISO 9001:2015
ISO 9001:2008 ISO 9001:2015 FDIS Remarks
0. Introduction 0. Introduction
1.1 General 1. Scope
1.2 Application 4.3 Determining the scope of the quality management system
2. Normative references 2. Normative references
3. Terms and definitions 3. Terms and definitions
4. Quality Management System 4. Context of the organization
4.1 General Requirements 4.4 Quality management system and its processes
4.2 Documentation Requirements 7.5 Documented information Reduced requirements for documentation
4.2.1 General 7.5.1 General
4.2.2 Quality Manual - Quality Manual not required
4.2.3 Control of Documents 7.5 Documented Information Records and Documents are now "Documented Information"
4.2.4 Control of Records 7.5 Documented Information Records and Documents are now "Documented Information"
5. Management Responsibility 5. Leadership
5.1 Management Commitment 5.1 Leadership and commitment
5.2 Customer Focus 5.1.2 Customer focus
5.3 Quality Policy 5.2 Quality policy
5.4 Planning 6. Planning
5.4.1 Quality Objectives 6.2 Quality objectives and planning to achieve them
5.4.2 Quality Management System Planning 6.3 Planning of change
5.5 Responsibility, Authority, and Communication 5.3 Organizational roles, responsibilities and authorities
5.5.1 Responsibility and Authority 5.3 Organizational roles, responsibilities and authorities
5.5.2 Management Representative - MR not required
5.5.3 Internal Communications 7.4 Communication
5.6 Management Review 9.3 Management Review
5.6.1 General 9.3.1 Management Review
5.6.2 Review Input 9.3.2 Management Review Inputs
5.6.3 Review Output 9.3.3 Management Review Outputs
6. Resource Management 7.1 Resources
6.1 Provision of Resources 7.1 Resources
6.2 Human Resources 7.1.2 People
6.2.1 General 7.2 Competence
6.2.2 Competence, Training, and Awareness 7.2 Competence and 7.3 Awareness
6.3 Infrastructure 7.1.3 Infrastructure
6.4 Work Environment 7.1.4 Environment for the operation of processes
7. Product Realization 8. Operation
7.1 Planning of Product Realization 8.1 Operational planning and control
7.2 Customer-Related Processes 8.2 Requirements for products and services
7.2.1 Determination of Requirements Related to the Product 8.2.2 Determining of requirements related to products and services
7.2.2 Review of Requirements Related to the Product 8.2.3 Review of requirements related to products and services
7.2.3 Customer Communication 8.2.1 Customer communication
7.3 Design and Development 8.3 Design and development of products and services
7.3.1 Design and Development Planning 8.3.2 Design and development planning
7.3.2 Design and Development Inputs 8.3.3 Design and development inputs
7.3.3 Design and Development Outputs 8.3.5 Design and development outputs
7.3.4 Design and Development Review 8.3.4 Design and development controls
7.3.5 Design and Development Verification 8.3.4 Design and development controls
7.3.6 Design and Development Validation 8.3.4 Design and development controls
7.3.7 Control of Design and Development Changes 8.3.6 Design and development changes
7.4 Purchasing 8.4 Control of externally provided processes, products and services
7.4.1 Purchasing Process 8.4.1 General
7.4.2 Purchasing Information 8.4.3 Information for external providers
7.4.3 Verification of Purchased Product 8.4.2 Type and extent of control and 8.6 Release of products and services
7.5 Production and Service Provision 8.5 Production and service provision
7.5.1 Control of Production and Service Provision 8.5.1 Control of production and service provision
7.5.2 Validation of Processes for Production and Service Provision 8.5.1 Control of production and service provision
7.5.3 Identification and Traceability 8.5.2 Identification and traceability
7.5.4 Customer Property 8.5.3 Property belonging to customers or external providers
7.5.5 Preservation of Product 8.5.4 Preservation
7.6 Control of Monitoring and Measuring Equipment 8.5.1 Control of production and service provision
8. Measurement, Analysis, and Improvement 9.1 Monitoring, measurement, analysis and evaluation
8.1 General 9.1.1 General
8.2 Monitoring and Measurement 9.1.1 General
8.2.1 Customer Satisfaction 9.1.2 Customer satisfaction
8.2.2 Internal Audit 9.2 Internal Audit
8.2.3 Monitoring and Measurement of Processes 9.1.3 Analysis and evaluation
8.2.4 Monitoring and Measurement of Product 8.6 Release of products and services
8.3 Control of Nonconforming Product 8.7 Control of nonconforming outputs
8.4 Analysis of Data 9.1.3 Analysis and evaluation
8.5 Improvement 10. Improvement
8.5.1 Continual Improvement 10.3 Continual Improvement Continual deleted in CD, but is back in DIS and FDIS
8.5.2 Corrective Action 10.2 Nonconformity and corrective action
8.5.3 Preventive Action 6.1 Actions to address risks and opportunities PA is being replaced with risk based thinking

Làm thế nào để thể hiện sự nghiêm túc trong công việc?


Theo nghiên cứu, việc trình bày thẳng thắn và nghiêm túc về các quan điểm cũng như kiến thức về công việc, cuộc sống sẽ giúp uy tín của bạn được gia tăng đáng kể.
Sau đây là 7 cách để bạn chứng tỏ cho người khác thấy mình là một người luôn nghiêm túc và tuyệt đối tôn trọng công việc.

1. Để người khác nói về bản thân họ


Đây chính là một trong những bí quyết để tạo ấn tượng tốt mà không phải ai cũng biết.

Một nghiên cứu của Đại học Harvard cho thấy, việc nói về bản thân cũng có khả năng kích thích não bộ tương tự như một bữa ăn ngon hoặc sự kích thích giới tính.

Khi mỗi người nói về những trải nghiệm cá nhân của mình, họ phần nào trở nên yếu đuối, dễ bị tổn thương hơn. Và khi đó, họ sẽ có xu hướng dễ dàng gắn kết với người đối diện hơn.

2. Trang phục chỉn chu


“Hình thức bề ngoài là ấn tượng đầu tiên chúng ta tạo ra cho người khác, điều này đúng trong mọi hoàn cảnh”, Sylvia Ann Hewlett, tác giả của cuốn sách “Executive Presence: The Missing Link Between Merit and Success" cho biết.

Những nhà nghiên cứu Princeton đã chứng minh, một người chỉ mất khoảng 0,1 giây để tạo ra ấn tượng đầu tiên đối với người khác, thời gian này tương đương với cái đập cánh của một con chim ruồi.
Sự chỉn chu ở đây không có nghĩa là bạn phải quá chải chuốt với một bộ cánh thời thượng hoặc một kiểu tóc “mô-đen”, cũng không hẳn là bạn phải luôn diện một bộ trang phục màu xám từ ngày này qua ngày nọ để chứng tỏ sự nghiêm túc.

Đơn giản nhất, hãy nhìn vào cách ăn mặc của những người cùng ngành hoặc trong công ty của bạn và học hỏi một cách chắt lọc để tạo ra một phong cách chỉn chu cho riêng mình.

3. Bắt tay chặt và chắc


Một cái bắt tay chặt và chắc là phương tiện để khẳng định sự hiện diện của bạn một cách hiệu quả.

Trên đường đi hoặc trong sảnh tiệc, hãy điều chỉnh vai của mình thẳng và hướng đến người mà mình đang hoặc sắp trò chuyện.

Khi bắt tay người đối diện, bạn phải giữ ánh nhìn thẳng vào mắt họ, bắt tay chặt và chắc, khuỷu tay gần như tạo thành một góc vuông. Và đừng quên cười để chứng tỏ thành ý và sự tôn trọng đối với người đang bắt tay với mình.

4. Giữ tư thế thoải mái


Tư thế của cơ thể có ảnh hưởng lớn đến cách mà bạn cảm nhận mọi thứ xung quanh, cách bạn thể hiện thái độ và cách mà người khác cảm nhận sự hiện diện của bạn.

Chẳng hạn như, khi bạn đang đảm nhận vai trò đầu tàu của một cuộc họp, hãy giữ vai và cánh tay luôn mở rộng. Tư thế này sẽ “ngầm” báo cho hệ thống hóc-môn giải phóng một nguồn năng lượng cần thiết để giúp bạn trông tự tin hơn.

“Bạn sẽ có một sức mạnh thật sự khi giữ cho tư thế của mình luôn rộng mở”, giáo sư Andy Yap từng nói.

5. Hãy kể những câu chuyện


Những con số cụ thể có khả năng tạo ấn tượng, nhưng nó không đủ để kết nối mọi người với nhau.

Kinh nghiệm từ TED Talks (nơi tập hợp những bài diễn thuyết được ghi hình tại các sự kiện của tổ chức phi lợi nhuận TED hay tại các sự kiện độc lập TEDx diễn ra ở nhiều nơi trên thế giới) cho thấy: các bài thuyết trình thành công nhất thường bao gồm 65% các câu chuyện và 25% các con số, phần còn lại là sự giải thích hoặc củng cố quan điểm dựa vào kinh nghiệm cá nhân của người diễn thuyết.

Sheryl Sandberg đã nhận ra điều này trước khi thực hiện bài diễn thuyết TED Talk vô cùng đột phá của mình vào năm 2010.

Cô nói với phóng viên rằng: “Ban đầu tôi đã dự định sẽ trình bày bài nói của mình với toàn những số liệu thống kê và những sự kiện thực tế mà không chêm thêm bất cứ quan điểm cá nhân nào vào”.

Nhưng trước khi Sheryl Sandberg lên sân khấu, một người bạn đã cản cô lại và nói rằng, hãy quên những khuôn khổ giáo điều đi, và nghĩ về một số trải nghiệm cá nhân để làm sinh động bài diễn thuyết của mình. Sheryl Sandberg chợt nhớ ra lúc cô rời khỏi nhà hôm đó, con gái cô đã giật mạnh chân mẹ và “mè nheo” để cô đừng đi.

Tại sao không kể về câu chuyện đó? Người bạn của Sheryl Sandberg nói. Sandberg đã nghe theo lời khuyên đó. Cô đã thực hiện bài diễn thuyết với nhiều ví dụ sinh động tương tự và nhanh chóng tạo ra một “phong trào kể chuyện” để làm tăng tính thuyết phục và sự tin tưởng cho người nghe.

6. Chú ý giọng điệu


Giọng điệu khi nói cũng quan trọng không kém nội dung câu nói. Nếu bạn kết thúc câu bằng giọng điệu cao hơn lúc bắt đầu, quan điểm của bạn sẽ trở nên không chắc chắn hơn đối với người nghe, mặc dù bạn không cố tình tỏ ra như vậy.

57% trong số 700 chuyên gia được khảo sát gần đây cho rằng, họ nghĩ việc lên giọng sẽ càng làm cho luận điểm của bạn kém tin cậy hơn.
Hãy để những con số tự nói lên thông điệp của nó, nhà tư vấn chiến lược Bernard Marr cho biết.

“Việc lên giọng không có chỗ đứng trong một môi trường làm việc chuyên nghiệp. Vì thế, nếu bạn muốn có một sự nghiệp tốt, đơn giản là đừng bao giờ lên giọng với người khác”, Bernard Marr nói.

7. Tự tin và khiêm tốn


Bậc thầy về giao tiếp - đồng tác giả của cuốn sách "Heart, Smarts, Guts, and Luck: What It Takes to Be an Entrepreneur and Build a Great Business" - Anthony K. Tjan cho rằng, muốn được người khác tôn trọng, bạn phải “kết hôn” với sự khiêm tốn để đạt được sự tự tin như mong muốn.

Nghe thì có vẻ như mâu thuẫn, nhưng thật ra là “bạn cần phải có đủ tự tin để làm chủ được sự tôn trọng của người khác dành cho mình, nhưng cũng phải kết hợp hài hòa với sự khiêm tốn”. Vì “khiêm tốn là con đường dẫn đến sự tôn trọng, và tự tin chính là chìa khóa để làm chủ và phát huy tối đa sự tôn trọng ấy”, theo Anthony K.Tjan.

Nguồn: dantri.com.vn

Một Hướng dẫn của FAO: Đánh giá & Quản lý Chất lượng - An toàn Thực phẩm Thủy Sản

Bộ phận Nghề cá & Nuôi trồng Thủy sản FAO đã phát hành một văn bản kỹ thuật Đánh giá & Quản lý An toàn - Chất lượng Thực phẩm Thủy sản: Thực tiễn và các vấn đề hiện tại tạo thành kiến thức về an toàn và chất lượng thủy sản với mục đích cung cấp một cuốn sách hướng dẫn toàn diện nhưng gọn gàng cho các nhà quản lý chất lượng và an toàn thực phẩm thủy sản. Chủ đề về các vấn đề đang nóng hổi như mầm bệnh mới, tác động của biến đổi khí hậu đối với an toàn thực phẩm, và các khuôn khổ pháp lý thay đổi được bao gồm trong tác phẩm này.

Chú thích: Các anh đã và đang làm trong các đơn vị của Naficaq cần đọc thật kỹ tài liệu này để tránh làm khó doanh nghiệp thủy sản nhé!

Nội dung của hướng dẫn:
Nguồn: fao.org

Các chỉ số năng lực quá trình: Cp, Cpk, Pp, Ppk - Ý nghĩa và cách thức sử dụng

For many years industries have used Cp, Cpk, Pp and Ppk as statistical measures of process quality capability. Some segments in manufacturing have specified minimal requirements for these parameters, even for some of their key documents, such as advanced product quality planning and ISO/TS-16949. Six Sigma, however, suggests a different evaluation of process capability by measuring against a sigma level, also known as sigma capability.

Incorporating metrics that differ from traditional ones may lead some companies to wonder about the necessity and adaptation of these metrics. It is important to emphasize that traditional capability studies as well as the use of sigma capability measures carry a similar purpose. Once the process is under statistical control and showing only normal causes, it is predictable. This is when it becomes interesting for companies to predict the current process’s probability of meeting customer specifications or requirements.

Capability Studies


Traditional capability rates are calculated when a product or service feature is measured through a quantitative continuous variable, assuming the data follows a normal probability distribution. A normal distribution features the measurement of a mean and a standard deviation, making it possible to estimate the probability of an incident within any data set.

The most interesting values relate to the probability of data occurring outside of customer specifications. These are data appearing below the lower specification limit (LSL) or above the upper specification limit (USL). An ordinary mistake lies in using capability studies to deal with categorical data, turning the data into rates or percentiles. In such cases, determining specification limits becomes complex. For example, a billing process may generate correct or incorrect invoices. These represent categorical variables, which by definition carry an ideal USL of 100 percent error free processing, rendering the traditional statistical measures (Cp, Cpk, Pp and Ppk) inapplicable to categorical variables.

When working with continuous variables, the traditional statistical measures are quite useful, especially in manufacturing. The difference between capability rates (Cp and Cpk) and performance rates (Pp and Ppk) is the method of estimating the statistical population standard deviation. The difference between the centralized rates (Cp and Pp) and unilateral rates (Cpk and Ppk) is the impact of the mean decentralization over process performance estimates.

The following example details the impact that the different forms of calculating capability may have over the study results of a process. A company manufactures a product that’s acceptable dimensions, previously specified by the customer, range from 155 mm to 157 mm. The first 10 parts made by a machine that manufactures the product and works during one period only were collected as samples during a period of 28 days. Evaluation data taken from these parts was used to make a Xbar-S control chart (Figure 1).
Figure 1: Xbar-S Control Chart of Evaluation Data
Figure 1: Xbar-S Control Chart of Evaluation Data

This chart presents only common cause variation and as such, leads to the conclusion that the process is predictable. Calculation of process capability presents the results in Figure 2.
Figure 2: Process Capability of Dimension
Figure 2: Process Capability of Dimension

Calculating Cp


The Cp rate of capability is calculated from the formula:
The Cp rate of capability is calculated from the formula
where s represents the standard deviation for a population taken from , with s-bar representing the mean of deviation for each rational subgroup and c4 representing a statistical coefficient of correction.

In this case, the formula considers the quantity of variation given by standard deviation and an acceptable gap allowed by specified limits despite the mean. The results reflect the population’s standard deviation, estimated from the mean of the standard deviations within the subgroups as 0.413258, which generates a Cp of 0.81.

Rational Subgroups


A rational subgroup is a concept developed by Shewart while he was defining control graphics. It consists of a sample in which the differences in the data within a subgroup are minimized and the differences between groups are maximized. This allows a clearer identification of how the process parameters change along a time continuum. In the example above, the process used to collect the samples allows consideration of each daily collection as a particular rational subgroup.

The Cpk capability rate is calculated by the formula:

considering the same criteria of standard deviation.

In this case, besides the variation in quantity, the process mean also affects the indicators. Because the process is not perfectly centralized, the mean is closer to one of the limits and, as a consequence, presents a higher possibility of not reaching the process capability targets. In the example above, specification limits are defined as 155 mm and 157 mm. The mean (155.74) is closer to one of them than to the other, leading to a Cpk factor (0.60) that is lower than the Cp value (0.81). This implies that the LSL is more difficult to achieve than the USL. Non-conformities exist at both ends of the histogram.

Estimating Pp


Similar to the Cp calculation, the performance Pp rate is found as follows:

where s is the standard deviation of all data.

The main difference between the Pp and Cp studies is that within a rational subgroup where samples are produced practically at the same time, the standard deviation is lower. In the Pp study, variation between subgroups enhances the s value along the time continuum, a process which normally creates more conservative Pp estimates. The inclusion of between-group variation in the calculation of Pp makes the result more conservative than the estimate of Cp.

With regard to centralization, Pp and Cp measures have the same limitation, where neither considers process centralization (mean) problems. However, it is worth mentioning that Cp and Pp estimates are only possible when upper and lower specification limits exist. Many processes, especially in transactional or service areas, have only one specification limit, which makes using Cp and Pp impossible (unless the process has a physical boundary [not a specification] on the other side). In the example above, the population’s standard deviation, taken from the standard deviation of all data from all samples, is 0.436714 (overall), giving a Pp of 0.76, which is lower than the obtained value for Cp.

Estimating Ppk


The difference between Cp and Pp lies in the method for calculating s, and whether or not the existence of rational subgroups is considered. Calculating Ppk presents similarities with the calculation of Cpk. The capability rate for Ppk is calculated using the formula:

Once more it becomes clear that this estimate is able to diagnose decentralization problems, aside from the quantity of process variation. Following the tendencies detected in Cpk, notice that the Pp value (0.76) is higher than the Ppk value (0.56), due to the fact that the rate of discordance with the LSL is higher. Because the calculation of the standard deviation is not related to rational subgroups, the standard deviation is higher, resulting in a Ppk (0.56) lower than the Cpk (0.60), which reveals a more negative performance projection.

Calculating Sigma Capability


In the example above, it is possible to observe the incidence of faults caused by discordance, whether to the upper or lower specification limits. Although flaws caused by discordance to the LSL have a greater chance of happening, problems caused by the USL will continue to occur. When calculating Cpk and Ppk, this is not considered, because rates are always calculated based on the more critical side of the distribution.

In order to calculate the sigma level of this process it is necessary to estimate the Z bench. This will allow the conversion of the data distribution to a normal and standardized distribution while adding the probabilities of failure above the USL and below the LSL. The calculation is as follows:

Above the USL:

Below the LSL:

Summing both kinds of flaws produces the following result:

(Figure 3)

Figure 3: Distribution Z

The calculation to achieve the sigma level is represented below:

Sigma level = Zbench + 1.5 = 1.51695 + 1.5 = 3.1695

There is great controversy about the 1.5 deviation that is usually added to the sigma level. When a great amount of data is collected over a long period of time, multiple sources of variability will appear. Many of these sources are not present when the projection is ranged to a period of some weeks or months. The benefit of adding 1.5 to the sigma level is seen when assessing a database with a long historical data view. The short-term performance is typically better as many of the variables will change over time to reflect changes in business strategy, systems enhancements, customer requirements, etc. The addition of the 1.5 value was intentionally chosen by Motorola for this purpose and the practice is now common throughout many sigma level studies.

Comparing the Methods


When calculating Cp and Pp, the evaluation considers only the quantity of process variation related to the specification limit ranges. This method, besides being applicable only in processes with upper and lower specification limits, does not provide information about process centralization. At this point, Cpk and Ppk metrics are wider ranging because they set rates according to the most critical limit.

The difference between Cp and Pp, as well as between Cpk and Ppk, results from the method of calculating standard deviation. Cp and Cpk consider the deviation mean within rational subgroups, while Pp and Ppk set the deviation based on studied data. It is worth working with more conservative Pp and Ppk data in case it is unclear if the sample criteria follow all the prerequisites necessary to create a rational subgroup.

Cpk and Ppk rates assess process capability based on process variation and centralization. However, here only one specification limit is considered, different from the sigma metric. When a process has only one specification limit, or when the incidence of flaws over one of the two specification limits is insignificant, sigma level, Cpk and Ppk bring very similar results. When faced with a situation where both specification limits are identified and both have a history of bringing restrictions to the product, calculating a sigma level gives a more precise view of the risk of not achieving the quality desired by customers.

As seen in the examples above, traditional capability rates are only valid when using quantitative variables. In cases using categorical variables, calculating a sigma level based on flaws, defective products or flaws per opportunity, is recommended.

Source: isixsigma.com

Một hướng dẫn của FAO: Các quy định, tiêu chuẩn, chứng nhận đối với hàng nông sản xuất khẩu.Việc áp dụng tiêu chuẩn mang lại lợi ích kinh tế bao nhiêu?


Có một số người cho rằng việc áp dụng các tiêu chuẩn làm cản trở tốc độ tăng trưởng. Thực ra, các tiêu chuẩn tạo ra các cơ hội kinh tế. Bởi vì các khoản tiết kiệm chi phí và các cơ hội có thể được xác định rõ thông qua việc áp dụng các tiêu chuẩn. Một phương pháp tính toán lợi ích của tiêu chuẩn hiện nay cho phép các Công ty áp dụng tính toán lợi ích mang lại trong việc áp dụng tiêu chuẩn là bao nhiêu.

Đã bao nhiêu lần bạn rời một cuộc họp và nghi ngờ rằng bất cứ điều gì đã thực sự sẽ thay đổi trong chiến lược của công ty bạn? Điều này càng khó khăn hơn khi thời gian và tiền bạc là quan trọng. Tất cả các quá thường xuyên, chúng ta cùng nhau để xác định một chiến lược và đánh giá, trong nhiều thứ khác nữa, làm thế nào và ở đâu các tiêu chuẩn phù hợp với tình hình thực tế - và đã không có điều gì được thực hiện.

Một số người xem các tiêu chuẩn như một hộ chiếu xâm nhập các thị trường xuất khẩu, một số khác xem tiêu chuẩn là một thứ tệ hại hoặc điều gì đó cần phải trải qua, và những người khác vẫn xem các tiêu chuẩn là những kiến ​​thức vô giá của các chuyên gia. Nhưng dù bạn thuộc nhóm nào ở trên, bạn sẽ phải thừa nhận rằng các tiêu chuẩn hiếm khi được mô tả trong các con số. Lấy ví dụ, tỷ lệ tăng doanh thu hoặc tăng trưởng GDP có thể dẫn đến việc ứng dụng của chúng.

Chúng ta có thể xác định số lượng những lợi ích mà các tiêu chuẩn mang lại? Câu trả là: CÓ. Các tiêu chuẩn có tác động trực tiếp đến các điểm cốt yếu, bạn có thể tính toán. Chi phí tiêu chuẩn hóa luôn luôn là tương đối dễ dàng để xác định, nhưng các tính toán lợi ích của nó thì phức tạp hơn nhiều.

Hỗ trợ bởi nhu cầu

Bạn có thể tìm hiểu cách mà công ty của bạn có thể đánh giá và truyền đạt các lợi ích kinh tế của việc áp dụng các tiêu chuẩn và xác định chính xác các khu vực có khả năng dẫn đến những lợi ích cao nhất. Đây là trọng tâm của một nghiên cứu dài hạn theo tiêu chuẩn ISO và các thành viên trong đó có khoảng 30 công ty, và thậm chí cả một ngành công nghiệp, đã xem xét kỹ lưỡng cách họ sử dụng các tiêu chuẩn và tính toán các khoản tiết kiệm đã đạt được. Từ một nhà máy bia Nga đam mê chất lượng (xem hình) cho đến một công ty nhỏ của Đức trong lĩnh vực công nghệ định vị, những con số tính toán được thật thú vị.

Tất nhiên, những điều này rất đa dạng, với những kinh nghiệm khác nhau tùy thuộc vào quy mô công ty, khu vực và các tiêu chuẩn được sử dụng. Các công ty được khảo sát từ các doanh nghiệp nhỏ với 25 nhân viên và doanh thu hàng năm khoảng 4,5 triệu USD, đến các tập đoàn có hàng ngàn nhân viên với doanh thu hàng năm hơn 1,5 tỷ USD. Những công ty này hoạt động trong một loạt các lĩnh vực kinh doanh, chẳng hạn như thực phẩm, xây dựng và viễn thông. Nhưng đối với tất cả các công ty này, lợi ích lợi ích xác định được, thường là từ 0,15% đến 5% doanh thu bán hàng hàng năm.

Bài học từ Singapore


Những thông tin quan trọng khác có được từ nghiên cứu là ảnh hưởng ngành công nghiệp của khu vực. Một trường hợp điển hình là ngành công nghiệp xây dựng và bất động sản của Singapore. Vài năm trước đây, ngành công nghiệp hàng tỷ đô la đã áp dụng tiêu chuẩn quốc gia đầu tiên của mình về công nghệ thông tin, SS CP 83, một tiêu chuẩn CAD ​​cho bản vẽ kỹ thuật. Tiêu chuẩn này đã cải thiện năng suất và hiệu quả của quá trình làm việc trong ngành công nghiệp tạo điều kiện cho việc trao đổi các bản vẽ và thành công của CORENET (Xây dựng và Mạng lưới Bất động sản) cho việc trình bản vẽ điện tử để cơ quan quản lý xem xét và phê duyệt.

Ngành công nghiệp áp dụng CP 83 trong suốt chuỗi giá trị đối với bản vẽ kỹ thuật trong thiết kế, lập kế hoạch, hoạt động, kiểm tra và vận hành thử. Việc sử dụng các tiêu chuẩn đã làm cho việc trao đổi bản vẽ kỹ thuật điện tử giữa các kiến ​​trúc sư, kỹ thuật và các công ty thiết kế khác nhau trở nên dễ dàng hơn so với việc sử dụng các bản vẽ in.

Những lợi ích vượt trội đạt được: tiết kiệm kinh tế khoảng 320 triệu SGD (250 triệu USD) cho lĩnh vực xây dựng dân dụng Singapore (từ năm 2003 đến năm 2012). Vì vậy, làm thế nào tiêu chuẩn đóng góp cho lợi ích kinh tế của ngành công nghiệp?

Tóm lại, các lợi ích thu được từ:

(1) Chi phí và nỗ lực tránh khỏi việc phải chuẩn bị bản vẽ cho các cuộc thảo luận dự án và trình duyệt
(2) Thời gian dành cho việc giải thích các bản vẽ
(3) Tiết kiệm chi phí về giấy để phương tiện truyền thông điện tử
(4) Tiết kiệm từ việc giảm đi lại
(5) Chuyển giao bí quyết của nhân viên từ công ty đến công ty kế tiếp

Kinh nghiệm của Singapore nêu bật những lợi ích của việc sử dụng một tiêu chuẩn áp dụng thống nhất cho toàn bộ ngành công nghiệp. Từ thiết kế và sản xuất đến phân phối và tiếp thị, tất cả các khía cạnh của sản phẩm và dịch vụ của ngành công nghiệp bị ảnh hưởng tại một số điểm của việc tiêu chuẩn hóa. Việc thực hiện các CP 83 - cùng với cấp phép điện tử CORENET - tăng cường đáng kể thông tin liên lạc và phối hợp giữa các bên liên quan trong quá trình thiết kế, cũng như hỗ trợ để đạt được lợi ích kinh tế đáng kể. Đối với những công ty này và những công ty khác, việc tiêu chuẩn hóa không sử dụng ngân sách công ty một cách điên rồ. Đó là chìa khóa để nâng cao năng suất và hiệu quả trong toàn bộ chuỗi giá trị ngành xây dựng.

Những con số biết nói


Trong một thập kỷ qua, sự quan tâm ngày càng tăng đã hội đủ điều kiện và định lượng các lợi ích kinh tế và xã hội của các tiêu chuẩn. Nhưng làm thế nào để tác động nhiều hơn trên quy mô quốc gia chúng ta đang đề cập? Một loạt các nghiên cứu gần đây được tiến hành tại Đức và Vương quốc Anh là mối quan hệ trực tiếp giữa việc sử dụng các tiêu chuẩn và tăng trưởng kinh tế, năng suất lao động, khả năng xuất khẩu và nhiều hơn nữa.

Một nghiên cứu ở Anh do Sở Công nghiệp và BSI, các thành viên của ISO của Anh, đã ước tính rằng các tiêu chuẩn đóng góp vào GBP 2,5 tỷ USD cho nền kinh tế Vương quốc Anh và chiếm 13% trong việc cải thiện năng suất lao động trong những năm gần đây . Tương tự như vậy, DIN, các thành viên ISO của Đức, đã xác định rằng những lợi ích của tiêu chuẩn đại diện cho 1% tổng sản phẩm quốc nội. Nghiên cứu tương tự ở Mỹ, Úc và Canada chứng thực những phát hiện này.

Nguồn: Iso.org


Quy định về kiểm soát khối lượng hàng hóa đóng gói sẵn!

3-Thông tư số 21/2014/TT-BKHCN


2-Quyết định số 02/2008/QĐ-BKHCN


1-Quyết định số 13/2007/QĐ-BKHCN

Sơ đồ xương cá - Fishbone

Sơ đồ Nhân - Quả (Sơ đồ xương cá) được phát minh bởi giáo sư Kaoru Ishikawa,  là một kỹ thuật đồ họa có thể được sử dụng theo nhóm để xác định và sắp xếp các nguyên nhân của một sự kiện hay một vấn đề hoặc kết quả. 

Nó minh họa mối quan hệ thứ bậc giữa các nguyên nhân theo mức độ quan trọng hoặc chi tiết và một kết quả nào đó. Sơ đồ Nhân - Quả cũng được gọi là Sơ đồ Kaoru Ishikawa

Sơ đồ xương cá được sử dụng lần đầu tiên bởi giáo sư Kaoru Ishikawa Tokyo Đại học (một chuyên gia Nhật Bản được đánh giá cao trong việc quản lý chất lượng) vào năm 1943 để giúp giải thích cho một nhóm các kỹ sư của Kawasaki Steel  Work cách một tập hợp các yếu tố có liên quan để giúp hiểu một vấn đề. 

Sử dụng Sơ đồ Nhân - Quả (Sơ đồ Xương cá) như thế nào?

 • Tập trung nỗ lực của nhóm vào một vấn đề phức tạp
 • Xác định các nguyên nhân, nguyên nhân gốc rễ cho một hậu quả cụ thể, vấn đề, hay điều kiện. 
 • Phân tích một số các tương tác liên quan giữa các yếu tố ảnh hưởng một quá trình hoặc hậu quả cụ thể.
 • Kích hoạt hành động khắc phục.

 Các bước thực hiện một sơ đồ Nhân - Quả (Sơ đồ Xương cá)

 1. Giải thích mục đích của cuộc họp. Sau đó, xác định, và nêu rõ, và đồng ý về vấn đề này hoặc có hiệu lực phải được phân tích.
 2. Định vị một tấm bảng hoặc giấy khổ to để mọi người có thể nhìn thấy nó. Vẽ một hộp có chứa các vấn đề hoặc hậu quả ở phía bên phải của sơ đồ với một cột sống ngang
 3. Thực hiện phiên "động não". Một phác thảo ban đầu cho các nhánh (xương) lớn, bạn có thể sử dụng các hạng mục sau:
  •  Công nghiệp dịch vụ: sử dụng 8Ps: Con người (People); Sản phẩm (Product) / Dịch vụ (Service); Giá (Price); Khuyến mại (Promotion); Chính sách (Policies); Quá trình (Processes); Thủ tục (Procedures); Vị trí (Place) / Nhà máy (Plant) / Công nghệ (Technology)
  • Sản xuất: sử dụng 6Ms: Nguồn nhân lực (Manpower); Phương pháp (Method); Đo lường (Measurement); Máy móc (Machine); Vật liệu (Material); Môi trường (Mother Nature)
  • Sử dụng các loại trên bằng cách hỏi, ví dụ như: Những điều gì thuộc về CON NGƯỜI gây ra / ảnh hưởng đến hậu quả / kết quả?
 4. Xác định nguyên nhân chính góp phần vào hậu quả đang xem xét. Điều này có thể được thực hiện bằng cách áp dụng phân tích Pareto (quy tắc 80/20) hoặc RCA (Phân tích nguyên nhân gốc rễ)
 5. Những nguyên nhân chính này sẽ trở thành các nhãn của các nhánh phụ trên sơ đồ của bạn.
 6. Đối với mỗi nhánh phụ chính, xác định các yếu tố cụ thể khác có thể là nguyên nhân gây ra hậu quả. Hãy hỏi: Tại sao nguyên nhân này xảy ra?
 7. Hãy xác định mức độ ngày càng chi tiết hơn về nguyên nhân và tiếp tục tổ chức chúng dưới các nguyê nhân hoặc nhóm có liên quan.
 8. Phân tích sơ đồ
 9. Thực hiện các hành động loại bỏ nguyên nhân. Cách tiếp cận có hệ thống chung cho trường hợp này thường là PDCA hoặc RACI.
Lợi ích của Sơ đồ Nhân - Quả
 1. Giúp xác định và xem xét tất cả các nguyên nhân có thể có của vấn đề chứ không phải chỉ là những nguyên nhân rõ ràng nhất.
 2. Giúp xác định nguyên nhân gốc của vấn đề hoặc đặc tính chất lượng theo cách có cấu trúc.
 3. Khuyến khích sự tham gia của nhóm và sử dụng kiến thức nhóm của quá trình.
 4. Giúp tập trung vào những nguyên nhân của vấn đề này mà không cần đến than phiền và thảo luận không liên quan. 
 5. Sử dụng một trật tự, định dạng dễ đọc để sơ đồ hóa mối quan hệ nhân-quả. 
 6. Tăng kiến thức về quá trình bằng cách giúp mọi người tìm hiểu thêm về các yếu tố trong công việc và họ có liên quan như thế nào.
 7. Xác định lĩnh vực cần nghiên cứu thêm, nơi thiếu hụt thông tin. 

Giới hạn của Sơ đồ Nhân - Quả

 • Không phải đặc biệt hữu ích cho vấn đề vô cùng phức tạp, có nhiều nguyên nhân và nhiều vấn đề quan hệ với nhau.

Giả định của Sơ đồ Nhân - Quả

 • Một vấn đề bao gồm một số lượng hạn chế các nguyên nhân, lần lượt là nguyên nhân và nguyên nhân phụ.
 • Phân biệt các nguyên nhân và nguyên nhân phụ là bước đầu tiên hữu ích để giải quyết vấn đề.
Nguồn: www.12manage.com

Free Statistical Software for you

Click the links below and download what you want:
 1. List of Free Statistical Software  
 2. Statistical Packages: Free 
 3. Real Statistic. Real Statistics Using Excel 
 4. Free Statistical Software
 5. Free Quality Tools
 6. Statistical Packages Available as Free Software. Emphasis on social research. Gene Shackman.
 7. Free Statistical Software.  John C. Pezzullo.
 8. Statcon: List of Free Statistical Software. STATCON GmbH. 
 9.  
 10. http://en.wikipedia.org/wiki/List_of_statistical_packages
 BASIC STATISTICAL TOOLS

Tiêu chuẩn TCVN ISO/IEC 17025:2007 - Yêu cầu chung về năng lực của phòng thử nghiệm và hiệu chuẩn

Tiêu chuẩn Kosher Food

Phạm Xuân Tiến's Blog: Hôm trước, chúng tôi có chuyển ngữ tài liệu "Hướng dẫn chung cho việc sử dụng thuật ngữ 'HALAL'" áp dụng cho việc sản xuất sản phẩm thực phẩm dùng trong cộng đồng người Hồi giáo. Hôm nay, nội dung bên dưới đề cập các nội dung liên quan Kosher Food (loại thực phẩm) dùng trong cộng đồng người Do thái. Nội dung bài viết này được chuyển ngữ từ trang nguồn: http://www.koshercertification.org.uk

1. Giới thiệu

Trong tiếng Do Thái, "Kashrus," từ kosher gốc (hoặc "kasher"), có nghĩa là phù hợp và / hoặc "thuần khiết", vì thế đảm bảo sự phù hợp cho tiêu dùng.
Pháp luật "Kashrus" bao gồm một luật toàn diện liên quan đến các loại thực phẩm được phép và bị cấm. Có một số khía cạnh về các quy tắc chế độ ăn uống. Chúng ta sẽ xem xét lần lượt từng khía cạnh.

2.1 Thịt và các dẫn xuất từ thịt

Thịt Kosher phải tuân thủ các quy tắc nhất định

Loài súc vật Kosher:

Theo luật Torah, các loại thịt chỉ có thể ăn được là thịt gia súc có "móng guốc chẻ" và "nhai lại". Nếu một loài động vật đáp ứng chỉ một trong những điều kiện (ví dụ lợn, đã chia móng nhưng không nhai lại, hoặc lạc đà nhai lại nhưng không có móng guốc chia), thì thịt của chúng không được ăn.

Các loài súc vật kosher ví dụ như bò đực, bò, cừu, dê, bê, và linh dương.

Theo luật Torah, để ăn được, một loài kosher phải được giết bởi một "Schochet", người giết mổ theo nghi lễ. Do Luật Do Thái cấm gây đau với động vật, việc giết mổ phải được thực hiện trong điều kiện con vật ở trạng thái bất tỉnh và cái chết xảy ra gần như ngay lập tức.

Kashering (Loại bỏ máu) và loại bỏ các tĩnh mạch và da ('Porschen' hoặc 'Nikkur'):

Sau khi con vật được giết mổ, Giám sát Kosher và đội của anh ta xử lý bỏ loại mỡ bị cấm và tĩnh mạch. Sau khi thịt đã được xử lý, nó được ngâm trong một bồn nước ở nhiệt độ phòng trong nửa giờ. Để rút hết máu ra, thịt ngâm sau đó được đặt trên bàn muối đặc biệt, nơi nó được muối với muối thô trên cả hai mặt trong một giờ.

2.2 Chim / gia cầm và các dẫn xuất của

Một số loài chim có thể không được ăn. Chúng bao gồm các đại bàng, cú, thiên nga, bồ nông, kền kền, và cò - cũng như bố mẹ và trứng của chúng (Lê vi Ký 11:13-20). Chỉ những loại chim / gia cầm mà theo truyền thống được coi là kosher, chẳng hạn như ngỗng, vịt, gà, và gà tây, có thể ăn

2.3 Sữa và các dẫn xuất của

Tất cả các sản phẩm sữa chua Kosher phải được làm từ sữa của từ động vật kosher. Ngoài ra, sữa bò không thuần khiết và của con thú săn (ví dụ như sữa lừa) đều bị cấm. Tất nhiên, sản phẩm sữa cũng không được chứa các chất phụ gia không kosher, và chúng không bao gồm các sản phẩm thịt hoặc các dẫn xuất (ví dụ, nhiều loại pho mát được sản xuất với chất béo động vật).

Ngoài ra, một số thực phẩm chế biến sẵn chứa các phần nhỏ các sản phẩm sữa, như bột whey. Theo quy định sản phẩm thực phẩm, phụ gia nhỏ bé như vậy không cần phải được khai báo trên bao bì nhưng vẫn có thể làm cho sản phẩm không phù hợp kosher. Điều này áp dụng đặc biệt cho bánh mì.

2.4 Cấm kết hợp thịt và sữa

Sandwich Torah nói: "Bạn không thể nấu (để ăn) một con vật con trong sữa mẹ của nó" (Ex.23: 19). Từ đó, nó có nguồn gốc là sữa và các sản phẩm thịt có thể không được trộn lẫn với nhau. Không chỉ là không được nấu chín chung với nhau, nhưng có thể là không được phục vụ chung với nhau trên cùng một bàn và chắc chắn không được ăn cùng một lúc. Quy tắc này được duy trì nghiêm ngặt trong các hộ gia đình tư tế người Do Thái, ngay cả trong việc xử lý các đồ dùng, thịt và sữa được phân tách một cách cẩn thận và gắn nhãn riêng. Thông qua việc thực hiện đúng các luật này, họ hình thành thói quen hàng ngày. Sau khi ăn thịt, người ta phải chờ đợi một, ba hoặc sáu giờ - tùy thuộc vào của người ăn lựa chọn - trước khi ăn sữa. Sau khi uống sữa, không cần phải chờ một khoảng thời gian trước khi thịt.

2.5 Trứng

Những quả trứng của các loài chim kosher được phép ăn miễn là chúng không chứa máu. Do đó, trứng phải được kiểm tra riêng.

2.6 cá

Chỉ được ăn các loại cá Tunafish có vây và vảy, ví dụ: cá ngừ, cá hồi, và cá trích. Động vật có vỏ như tôm, cua, sò, tôm hùm bị cấm.

2.7 Trái cây, rau, ngũ cốc

Tất cả các sản phẩm phát triển trong đất hoặc trên cây, bụi cây, hoặc cây kosher. Tuy nhiên, tất cả các loài côn trùng và động vật có nhiều chân hoặc chân rất ngắn là không kosher. Do đó, các loại rau, trái cây và các sản phẩm khác bị nhiễm khuẩn với loài côn trùng này phải được kiểm tra và các loài côn trùng loại bỏ.
Một thực vật dễ bị phá hoại của côn trùng (ví dụ như súp lơ) phải được kiểm tra cẩn thận.

2.8 Trái cây và cây xanh

Một số luật áp dụng đặc biệt để gieo hạt và trồng rau, trái cây và ngũ cốc. Lai tạo các chủng khác nhau: Người ta không thể gieo hai loại hạt trên một lĩnh vực hoặc trong một vườn nho. (Lev.19: 19 / Dtn.22: 19)
Trái cấm: Không được ăn trái cây trồng trong ba năm qua. (Lev.19: 23)
Hạt đầu mùa: theo Kinh Thánh, không được ăn hạt đầu mùa, hoặc bánh mì làm từ những hạt này, trước khi mang đến một "omer" (đơn vị đo lường do thái cổ) đầu tiên của vụ thu hoạch dâng cúng vào ngày thứ hai của lễ Vượt Qua (Lev.23: 14)

2.9 Rượu Kosher

Tonneaux Gelatin, casein, và máu bò là không thể chấp nhận được trong quá trình làm rượu kosher. Chỉ có vi khuẩn hoặc các enzyme kosher từ bắ có thể được sử dụng cho quá trình lên men. Tất cả các thiết bị và đồ dùng sử dụng cho thu hoạch hoặc việc xử lý các nho phải được làm sạch dưới sự giám sát. Không được sử dụng chai để chiết rót nhiều lần.
Ngoài ra, tất cả các bước xử lý phải được thực hiện phù hợp với các yêu cầu của "Halacha" (Luật tôn giáo của người Do Thái). Ví dụ, trong vườn nho không có loại cây trồng khác có thể lai với nho (vì việc cấm lai).

2.10 Đồ uống

Đồ uống sản xuất từ ​​nho hoặc các dẫn xuất nho dựa trên chỉ có thể được uống nếu được một nhà máy rượu kosher sản xuất, chuẩn bị theo đúng luật do thái.

Nguyên bản tiếng Anh xem tại đây