Showing posts with label Bao bì. Show all posts

Tiêu chuẩn BRC/IOP Issue 5 - Bản dịch Tiếng Việt

Tiêu chuẩn BRC/IOP Issue 5 - Bản dịch Tiếng Việt

Tiêu chuẩn BRC/IOP Issue 5

Tiêu chuẩn BRC/IOP Issue 5

Tiêu chuẩn ISO/TS 22002-4:2013 (En)

Tiêu chuẩn ISO/TS 22002-4:2013

Tiêu chuẩn PAS 223:2011 - Bản dịch Tiếng Việt

Tiêu chuẩn PAS 223:2011 - Bản dịch Tiếng Việt

Tiêu chuẩn ISO 15378:2015 - Bản dịch Tiếng Việt

Bản dịch Tiếng Việt Tiêu chuẩn ISO 15378:2015

Mới cập nhật

Tiêu chuẩn BRC/IOP Issue 5 đã chính thức ban hành

Tiêu chuẩn BRC/IOP Issue 5 đã chính thức ban hành. Nội dung bản Tiếng Anh vui lòng xem bên dưới.
Tiêu chuẩn BRC/IOP Issue 5 đã chính thức ban hành

DIN EN 15593:2008 - Vật liệu bao gói ­- Quản lý vệ sinh trong sản xuất vật liệu bao gói thực phẩm – Các yêu cầu

Bản dịch tiêu chuẩn BRC IOP Issue 4 - Nhóm rủi ro thấp

Tiêu chuẩn BRC/IOP Issue 5 đã ban hành chính thức. Vui lòng xem tại đây

Bản dự thảo tiêu chuẩn BRC/IOP Issue 5 - Một tiêu chuẩn của BRC áp dụng cho sản xuất bao bì

Tiêu chuẩn BRC/IOP Issue 5 đã ban hành chính thức. Vui lòng xem tại đây
Mới cập nhật: BRC Food Issue 7 đã chính thức được phát hành ngày 07-01-2015
Đây là bản dự thảo tiêu chuẩn BRC/IOP Issue 5, một tiêu chuẩn của BRC áp dụng cho sản xuất bao bì. Các bạn quan tâm có thể nghiên cứu và cập nhật trước hệ thống quản lý theo BRC/IOP Issue 4 của mình. Phiên bản này chưa phải là phiên bản chính thức, nó được phát hành nhằm thu nhận ý kiến phản hồi về nội dung tiêu chuẩn. Các bạn có thể download form phản hồi từ trang www.brcglobalstandards.com, thời hạn thu nhận phản hồi đến 30-11-2014.

Nội dung bản dự thảo này các bạn có thể xem bên dưới (Cáo lỗi là Phạm Xuân Tiến's Blog chưa kịp chuyển ngữ Tiếng Việt cho bản dự thảo này).


Tiêu chuẩn PAS 223 - Các yêu cầu về thiết kế và chương trình tiên quyết đối với an toàn thực phẩm trong lĩnh vực sản xuất bao bì

Cập nhật: Bản dịch Tiếng Việt xem tại đây hoặc tại đây Đây là tiêu chuẩn về các yêu cầu về chương trình tiên quyết và thiết kế về an toàn thực phẩm áp dụng trong lĩnh vực cung cấp bao bì bao gói thực phẩm. Tiêu chuẩn này được sử dụng để đánh giá chứng nhận FSSC 22K như là một yêu cầu tích hợp với ISO 22000.

Tiêu chuẩn BRC IOP Issue 4 - Global Standard For Packaging & Packaging Material (Bản tiếng Anh & Checklist tiếng Việt)

Mới cập nhật: BRC Food Issue 7 đã chính thức được phát hành ngày 07-01-2015

Dự thảo phiên bản 05 xem tại đây

Tiêu chuẩn Toàn cầu BRC IOP áp dụng cho các nhà sản xuất bao bì & vật liệu bao gói là ưu tiên hàng đầu cho các nhà sản xuất tìm kiếm chứng nhận nhằm đáp ứng yêu cầu của thị trường xuất khẩu (đặc biệt là thị trường châu Âu) và các khách hàng đang áp dụng BRC Food phiên bản hiện hành tương ứng.

Phiên bản hiện hành của BRC IOP cho đến thời điểm bài viết này được đăng tải là Issue 4. Hiện tại, www.brcglobalstandards.com chưa có thông tin về phiên bản cập nhật mới hơn của tiêu chuẩn này. Các bạn quan tâm BRC Food có thể xem thêm thông tin cập nhật của BRC Food Issue 7, dự kiến phát hành vào giữa năm 2015, xem thêm tại đây.

Bên dưới là phiên bản tiếng Anh và một bản checklist tiếng Việt cho phần High Hygiene Risk Category của tiêu chuẩn BRC IOP Issue 4, tiếc là checklist tiếng Việt của phần Low Hygiene Risk Category (áp dụng cho bao bì thứ cấp) Phạm Xuân Tiến's Blog chưa chuyển ngữ xong.

BRC yêu cầu các tổ chức áp dụng tiêu chuẩn do BRC ban hành phải mua bản gốc của tiêu chuẩn (không được sử dụng bản sao). Các bạn có nhu cầu mua tiêu chuẩn tại đây, lưu ý cần có thẻ thanh toán qua ngân hàng mới có thể mua được.

Các bạn có thể không xem đươc file tiếng Anh vì dung lượng khá lớn để có thể chia sẻ qua web (17.9 MB). Trong trường hợp này các bạn có thể dùng tải file thay thế (chỉ có phần High Hygiene Risk Category) bản tiếng Anh tại đây.


Bản tiếng Anh:

Bản tiếng Việt - Checklist phần High Hygiene Risk Category:

Cảnh báo: Bao bì đựng thực phẩm chứa hơn 175 hóa chất nguy hiểm

Các nhà khoa học đã tìm thấy hơn 170 hóa chất nguy hiểm được sử dụng một cách hợp pháp trong việc sản xuất bao bì đựng thực phẩm. Theo họ, các hóa chất độc hại này có liên quan đến ung thư, biến đổi về gene và ảnh hưởng đến khả năng sinh sản.

Tiêu chuẩn ISO 15378 - Tiêu chuẩn áp dụng đối với bao bì sơ cấp dùng trong bao gói dược phẩm

Các loại vật liệu bao gói dùng trong sản xuất dược phẩm như thủy tinh, nhựa, nhôm, phôi nhôm, màng film có tiếp xúc trực tiếp với sản phẩm dược phẩm đòi hỏi các tiêu chuẩn khắt khe để đáp ứng các yêu cầu của sản phẩm dược phẩm. Các nhà cung cấp các loại vật liệu bao gói này cần đạt được mức chất lượng nhất định thông qua việc áp dụng và thực hiện Tiêu chuẩn Quản lý Chất lượng và Thực hành Sản xuất tốt trong toàn bộ các quá trình sản xuất của mình.

ISO 15378 được ban hành nhằm mục đích cung cấp các tiêu chuẩn cần thiết cho việc sản xuất các loại vật liệu bao gói cung cấp cho các nhà sản xuất dược phẩm và vật liệu bao gói sản phẩm y tế. Các tổ chức này nên chỉ ra khả năng đáp ứng một cách ổn định các yêu cầu của khách hàng, kết hợp với yêu cầu quy định và các biện pháp chất lượng trên thế giới liên quan đến các vật liệu bao gói sử dụng cho các sản phẩm y tế. ISO 15378:2011 là một sự kết hợp giữa tiêu chuẩn GMP và Hệ thống Quản lý Chất lượng để đáp ứng nhu cầu cần thiết cho việc sản xuất vật liệu chất lượng cao sử dụng trong bao gói các sản phẩm y tế (bao gồm cả dược phẩm).