Tiêu chuẩn ISO 21500:2012 - Hướng dẫn quản lý dự án (Bản chuyển ngữ Tiếng Việt)

ISO 21500 cung cấp mô tả cấp cao về các khái niệm và quá trình được xem là thực hành tốt trong quản lý dự án. Các nhà quản lý dự án mới cũng như các nhà quản lý dự án giàu kinh nghiệm có thể sử dụng hướng dẫn quản lý dự án theo tiêu chuẩn này để cải thiện thành công của dự án và đạt được kết quả kinh doanh.

Các lợi ích của ISO 21500 bao gồm:

  • Khuyến khích chuyển giao kiến ​​thức giữa các dự án và giữa các tổ chức nhằm nâng cao chất lượng dự án
  • Tạo thuận lợi cho quá trình đấu thầu hiệu quả thông qua việc sử dụng thuật ngữ quản lý dự án một cách nhất quán
  • Cho phép sự linh hoạt của nhân viên quản lý dự án và khả năng làm việc trong các dự án quốc tế
  • Cung cấp các nguyên tắc và quy trình quản lý dự án mang tính phổ quát

0 comments: