Mô hình tuyệt hảo Baldrige 2017-2018 dành cho lĩnh vực chăm sóc sức khỏe

Hàng ngàn tổ chức trên khắp thế giới sử dụng Baldrige Excellence Framework để cải tiến và đạt được các kết quả bền vững. Những tổ chức này áp dụng mô hình được công nhận là Giải thưởng Chất lượng Quốc gia Malcolm Baldrige, một giải thưởng của Tổng thống Mỹ. Hơn 100 tổ chức nhận giải đã chia sẻ rộng rãi các thực hành tốt nhất của họ với những tổ chức khác. Qua sự chia sẻ đó, hàng ngàn tổ chức đã cải thiện hoạt động và kết quả của họ, và do đó đóng góp cho Mỹ và nền kinh tế toàn cầu.

Mục đích của Mô hình tuyệt hảo Baldrige chỉ đơn giản là giúp tổ chức của bạn - không phân biệt quy mô hay loại hình dịch vụ chăm sóc sức khoẻ mà họ cung cấp - trả lời ba câu hỏi: Tổ chức của bạn có đang làm gì không? Làm sao bạn biết? Tổ chức của bạn nên cải tiến và thay đổi như thế nào?

Bằng cách tự thách thức bản thân mình với những câu hỏi tạo nên các Tiêu chí "Hoạt động tuyệt hảo" cho Chăm sóc Sức khoẻ (trang 4-30), bạn sẽ khám phá cách bạn đạt được điều gì là quan trọng đối với tổ chức của bạn. Các câu hỏi (được chia thành sáu loại quá trình có liên quan và một loại kết quả) trình bày bảy khía cạnh quan trọng của quản lý và hoạt động như một tổ chức:

  1. Vai trò lãnh đạo
  2. Chiến lược
  3. Khách hàng
  4. Đo lường, phân tích và quả trị tri thức
  5. Lực lượng lao động
  6. Điều hành
  7. Các kết quả

Nội dung mô hình tuyệt hảo Baldrige:

0 comments: