Tiêu chuẩn FSSC 22000 phiên bản 4.1 - Bản chuyển ngữ Tiếng Việt

Tieu chuan FSSC 22000 phien ban 4.1

FSSC 22000 phiên bản 4 đã được phát hành 12-2016. Sau đó đã có vài phát triển đưa đến bản thảo FSSC 22000 4.1:

  1. Phiên bản GFSI 7.0 vào tháng 3.2017 và phiên bản 7.1 vào tháng 5 và sắp phát hành phiên bản 7.2
  2. Đánh giá FSSC 22000 phiên bản 4.1 theo thủ tục European Accreditation EA-1/22 bởi Dutch Accreditation Council (RvA)
  3. Nhu cầu làm rõ và hiệu chỉnh nội dung FSSC 22000 phiên bản 4.0 theo các phản hồi nhận được từ các ngành công nghiệp, tổ chức chứng nhận và tổ chức công nhận.

FSSC 22000 phiên bản 4.1 bắt đầu có hiệu lực từ 1.1.2018.

0 comments: