yEd Graph Editor: Phần mềm miễn phí dùng soạn thảo các sơ đồ - lưu đồ đơn giản và hiệu quả

Phần mềm miễn phí dùng soạn thảo các sơ đồ - lưu đồ đơn giản và hiệu quả

yEd là một ứng dụng mạnh mẽ mà bạn có thể sử dụng để nhanh chóng và hiệu quả để tạo ra sơ đồ chất lượng cao. yEd miễn phí và chạy trên tất cả các nền tảng chính: Windows, Unix / Linux, và Mac OS X.

Download tại: https://www.yworks.com/products/yed

0 comments: