ISO 37001 - Các hệ thống quản lý chống hối lộ

Hối lộ là một trong những vấn đề tiêu cực và thách thức nhất của thế giới. Với hơn 1.000.000.000.000 đô la Mỹ được hối lộ mỗi năm, hậu quả là hàng loạt các tệ nạn, giảm chất lượng cuộc sống, tăng đói nghèo và làm xói mòn lòng tin.

ISO 37001 - Các hệ thống quản lý chống hối lộ

Tuy nhiên, bất chấp những nỗ lực giải quyết bài trừ hối lộ ở cấp quốc gia và quốc tế , hối lộ vẫn còn là một vấn đề nhức nhối. Nhận ra điều này, Tổ chức ISO đang phát triển một tiêu chuẩn mới để giúp các tổ chức chống hối lộ và thúc đẩy văn hóa đạo đức kinh doanh.

Tiêu chuẩn ISO 37001, Các hệ thống quản lý chống hối lộ, mô tả một loạt các biện pháp nhằm giúp các tổ chức ngăn chặn, phát hiện và giải quyết vấn đề hối lộ. Chúng bao gồm việc áp dụng một chính sách chống hối lộ, cử người giám sát việc tuân thủ chống hối lộ, đào tạo, đánh giá rủi ro và thẩm định dự án và đối tác kinh doanh, thực hiện kiểm soát tài chính và thương mại, và tiến hành các thủ tục báo cáo và điều tra.

ISO 37001 có thể được sử dụng bởi bất kỳ tổ chức, lớn hay nhỏ, dù là trong lĩnh vực công, tư nhân hoặc tự nguyện, và ở bất cứ nước nào. Nó là một công cụ linh hoạt, có thể được điều chỉnh theo quy mô và tính chất của tổ chức và nguy cơ hối lộ mà tổ chức phải đối mặt.

Nguồn: iso.org

0 comments: