Tại sao phải rửa tay?

Một bàn tay bình thường có khoảng 150 loại vi khuẩn và bàn tay phụ nữ nhiều vi khuẩn hơn tay đàn ông. Đây là kết luận được rút ra từ nghiên cứu của các nhà khoa học tại trường Đại học Colorado, Mỹ.

Nguồn: healthplus.vn

0 comments: