Vi sinh vật trong thực phẩm và thức ăn chăn nuôi

PHƯƠNG PHÁP LẤY MẪU BỀ MẶT SỬ DỤNG ĐĨA TIẾP XÚC VÀ LAU BỀ MẶT

TCVN 8129 : 2009 (ISO 18593 : 2004) - VI SINH VẬT TRONG THỰC PHẨM VÀ THỨC ĂN CHĂN NUÔI ­ PHƯƠNG PHÁP LẤY MẪU BỀ MẶT SỬ DỤNG ĐĨA TIẾP XÚC VÀ LAU BỀ MẶT

TCVN 8129 : 2009 (ISO 18593 : 2004) quy định các kỹ thuật đối với các phương pháp lấy mẫu bề mặt sử dụng đĩa hoặc gạc tiếp xúc trên bề mặt trong môi trường công nghệ chế biến thực phẩm (và các nhà máy chế biến thực phẩm), để phát hiện hoặc định lượng vi sinh vật tồn tại.

0 comments: