Tiêu chuẩn ISO 9001:2015 - Bản dự thảo sau cùng

Cập nhật: Bản dịch Tiếng Việt Tiêu chuẩn ISO 9001:2015 xem tại đây

Tiêu chuẩn ISO 9001:2015 - Bản dự thảo sau cùng dự kiến được bỏ phiếu thông qua vào 2015-09-09, và dưới đây là bản chuyển ngữ Tiếng Việt, thực hiện bởi Phạm Xuân Tiến's Blog

0 comments: