Tiêu chuẩn ISO 14001:2015 đã chuyển đến giai đoạn FDIS

Cập nhật: Bản dịch ISO 14001:2015 xem tại đây

Một phiên bản mới của tiêu chuẩn nổi tiếng nhất thế giới về quản lý môi trường, ISO 14001, đã được chuyển sang giai đoạn FDIS (bản thảo quốc tế cuối cùng). Dự kiến tiêu chuẩn ISO 14001:2015 sẽ được ban hành chính thức vào tháng 9-2015 sau khi được các thành viên bỏ phiếu thông qua. Tư vấn Tiêu chuẩn ISO 14001:2015 Tư vấn Tiêu chuẩn ISO 14001:2015
Nguồn: iso.org

0 comments: