Một ví dụ về hồi quy trên excel

Trước tiên bạn cần cài ToolPak. Để cài đặt ToolPak bạn xem tại đây

Chúng ta có số liệu đơn giản như hình, đề bài: Ảnh hưởng của tuổi tác và thu nhập đến chi tiêu
Chọn Data Analysis, trong cửa sổ hiện ra chọn Regression rồi ấn OK
Làm như trong hình, chúng ta quan tâm đến các thông số

Input Y Range: Vùng chứa biến phụ thuộc (click chuột vào ô nhập bên phải sau đó ra ngoài màn hình chính kéo chọn vùng chứa biến phụ thuộc – bao gồm cả tên biến)

Input X Range: Vùng chứa các biến độc lập (click chuột vào ô nhập bên phải sau đó ra ngoài màn hình chính kéo chọn vùng chứa các biến độc lập – bao gồm cả tên biến)

Labels: Click chọn ô này để có sử dụng tên biến

Confidence Level: Độ tin cậy (1-a), mặc định 95%, nếu muốn thay đổi thì click chuột chọn ô này và nhập độ tin cậy mới.

Output Range: Vùng xuất, click chuột chọn tùy chọn này, sau đó click chuột vào ô nhập bên phải rồi ra ngoài màn hình chính click chọn một ô bất kỳ làm nơi xuất ra.
Kết quả ta được
Xét tương quan giữa các biến

Chọn Data Analysis, cửa sổ hiện ra chọn Correlation
Trong hộp thoại hiện ra Input Range: chọn vùng chứa các biến độc lập, bao gồm tên biến
Output Range: ô xuất kết quả
Kết quả tương quan giữa 2 biến như sau
Tương quan giữa X và Z = 0.14 nhỏ hơn căn bậc hai của (R bình phương của mô hình), có thể bỏ qua đa cộng tuyến.

Các hệ số hồi quy gắn với biến X và Z đều có ý nghĩa (vì các giá trị P-value tương ứng với các hệ số hồi quy này đều nhỏ hơn anpha (a)

Mô hình có ý nghĩa vì trị thống kê của kiếm định F nhỏ hơn anpha

Kết luận: Cả thu nhập và độ tuổi đều có tác động lên chi tiêu, tuy nhiên tác động của thu nhập lên chi tiêu lớn hơn

Nguồn: http://phamloc120893.blogspot.com

0 comments: