Cách tính chỉ số Cp, Cpk

cách tính chỉ số Cp, Cpk Vừa rồi có bạn gửi mail hỏi về cách tính chỉ số Cp, Cpk. Tài liệu bên dưới mô tả từng bước cách tính hai chỉ số này.

0 comments: