Vi trùng lây lan bằng cách nào?

Vi trùng không có chân, không có tay. Vậy chúng lây lan bằng cách nào để có thể tạo ra các ổ dịch. Ảnh bên dưới sẽ cho bạn biết điều này.


Nguồn: xem trên hình

0 comments: