Tiêu chuẩn GFSI 6.3 - Các yêu cầu (bản dịch Tiếng Việt)

Tiêu chuẩn GFSI 6.3 - Các yêu cầu áp dụng Đây là bản dịch Tiếng Việt của tiêu chuẩn GFSI phiên bản 6.3, bản dịch này không phải là bản dịch chính thức và chỉ bao gồm các nội dung yêu cầu mà thôi.

0 comments: