FSSC 22000 bổ sung phạm vi đối với lĩnh vực chăn nuôi - chế biến gia súc, gia cầm

Ngày 26 tháng hai năm 2015, FSSC phiên bản 3.2 đã được phát hành, bao gồm phạm vi áp dụng đối với lĩnh vực nuôi - chế biến thịt gia súc, gia cầm phù hợp với tiêu chuẩn ISO / TS 22002-3: 2011, chương trình tiên quyết về an toàn thực phẩm - Phần 3: Trang trại. Phạm vi FSSC 22000 bao gồm: nuôi động vật, cá và các trang trại sản xuất chính của sản phẩm động vật (ví dụ như sữa, cá, trứng, mật ong). Trong phần I, hai yêu cầu bổ sung mới để chứng nhận được bao gồm: Một là quản lý các nguồn tài nguyên thiên nhiên như nước và đất liên quan đến chăn nuôi. Hai là: An ninh, thực phẩm, sinh học và khủng bố sinh học (phần mở rộng để chăn nuôi). Cơ quan cấp giấy chứng nhận cần phải tuân thủ các yêu cầu về năng lực đánh giá bắt buộc (FSSC tài liệu chương trình Part II). Các văn bản kế hoạch mới cũng bao gồm các liên kết với các module tự nguyện FSSC 22000-Q.

GFSI phiên bản 3 vẫn áp dụng đối với việc xác nhận sản xuất thực phẩm và đóng gói thực phẩm. Tải về phiên bản 3 ở đây. Phiên bản 3.1 của tài liệu FSSC 22000 tải về tại đây.

Phạm Xuân Tiến, Nguồn: fssc22000.com

0 comments: