10 bí quyết phát triển nên học từ Singapore

Thứ nhất, có những nhà lãnh đạo và quản lý giỏi.

Thứ 2, xây dựng văn hóa trọng người tài. Đảm bảo rằng các nhân viên được tuyển dụng và thăng tiến xứng đáng với khả năng, và được trả lương tương xứng.

Thứ 3, lấy chủ nghĩa thực dụng làm triết lý lãnh đạo.

Thứ 4, linh hoạt trong chính đối ngoại.

Thứ 5, chú trọng vào việc khởi đầu với những thắng lợi nhỏ. Để đạt được thành công không có nghĩa là phải cải cách sâu rộng mà có thể bắt đầu từ các bước đi nhỏ nhưng có ảnh hưởng lớn.

Thứ 6, không dựa vào tài trợ mà dựa vào thương mại và đầu tư để đạt các mục tiêu phát triển.

Thứ 7, có chính sách toàn diện về các nhóm người

Thứ 8, luôn nhìn ra trông rộng.

Thứ 9, tránh các chính sách theo chủ nghĩa dân túy. Họ "ác cảm" với hệ thống phúc lợi xã hội, vì tin rằng "sự ban phát" sẽ làm suy yếu khả năng tự lực và gây ra sự phụ thuộc.

Thứ 10, luôn trung thực và không tham nhũng.

Nguồn: Tóm lược từ dantri.com.vn

0 nhận xét: