Giao diện dễ dùng cho R

Giao diện mặc định của chương trình R rất đơn giản và có hạn chế là bạn phải thuộc các hàm để nhập lệnh thì chương trình mới xử lý dữ liệu bằng các thuật toán thống kê. May thay, bạn có thể bỏ qua một số hạn chế này bằng gói ứng dụng Rcmdr vừa mới được phát hành.

Nguồn: Làm bạn với máy tính.

0 comments: