BRC Food Issue 7 chính thức phát hành.

Tiêu chuẩn BRC Food Issue 7 đã được phát hành chính thức vào ngày 07-01-2015. Phiên bản này sẽ có hiệu lực từ tháng 7-2015, điều này có nghĩa là BRC Food Issue 6 sẽ tiếp tục có hiệu lực đến hết tháng 6-2015, từ tháng 7-2015 các đơn vị chứng nhận mới sẽ phải áp dụng theo BRC Food Issue 7, các đơn vị đã được chứng nhận theo BRC Food Issue 6 sẽ được duy trì cho đến lần đánh giá chứng nhận kế tiếp.

Các thay đổi chủ yếu của BRC Food Issue 7

Phiên bản 7 đặt trọng tâm vào việc khuyến khích các trang đơn vị áp dụng thiết lập hệ thống nhằm giảm gian lận kinh tế và khuyến khích sự minh và khả năng truy xuất nguồn gốc hơn nữa trong chuỗi thực phẩm.

Điều này được phản ánh qua việc bổ sung các yêu cầu cơ bản. Những yêu cầu quan trọng đối với các hoạt động của một hệ thống quản lý an toàn thực phẩm có hiệu quả và sự không đáp ứng một yêu cầu cơ bản có thể dẫn đến không chứng nhận. Yêu cầu cơ bản bổ sung trong phiên bản 7 là điều khoản 3.5.1 Quản lý các nhà cung cấp nguyên liệu và bao bì và điều khoản 6.2 Kiểm soát bao gói và ghi nhãn.

Ngoài ra:

  • Điều khoản 1.1.3 Xem xét của lãnh đạo: Xem xét của lãnh đạo về hệ thống HACCP, an ninh và tính xác thực của thực phẩm

  • Điều khoản 1.1.6 Nhà máy phải duy trì các thông báo và xem xét các rủi ro mới về tính xác thực của nguyên liệu

  • Điều khoản 3.5.1 Quản lý nhà cung cấp nguyên vật liệu thô và vật liệu bao gói: Yêu cầu một hệ thống phê duyệt và giám sát hiệu quả các nhà cung cấp nhằm đảm bảo rằng mọi rủi ro tiềm ẩn từ nguyên liệu thô đối với an toàn, tính xác thực, hợp pháp và chất lượng của sản phẩm cuối cùng được hiểu rõ và được quản lý.

  • Điều khoản 3.5.1.3 Các yêu cầu đối với truy vết nguyên liệu thô được mua từ các đại lý hoặc từ người môi giới, nhà máy phải có đầy đủ các thông tin để đả bảo khả năng truy xuất nguồn gốc đến nhà cung cấp đã được phê duyệt, điểm cuối của quá trình đóng gói hoặc tại nơi hợp nhất hàng hóa với quy mô lớn.

  • Điều khoản 4.13 Quản lý phụ phẩm và các sản phẩm dùng làm thức ăn gia xúc - Đây là điều khoản mới.

  • Điều khoản 5.2 Ghi nhãn sản phẩm - Điểu khoản mới quy định cụ thể cho việc kiểm soát nhãn sản phẩm

  • Điều khoản 5.4 Tính xác thực của sản phẩm, các yêu cầu và chuỗi - Điều khoản mới này yêu càu các hệ thống phải được thực hiện để giảm thiểu hóa các rủi ro của việc mua phải nguyên liệu thô gian lận hoặc giả mạo, bao gồm cả yêu cầu đánh giá đối với nguyên liệu dễ hỏng.  • 0 comments: