Hướng dẫn tư thế làm việc dành cho dân văn phòng nghiện máy tính.

Tài liệu về Ergonomic cho dân văn phòng thường xuyên làm việc với máy tính đây!

Còn nữa nè.0 comments: