Đứng và ngồi lâu không tốt cho sức khỏe

Bạn nào đang làm OHSAS hay JSA có thể dùng cái này để huấn luyện nè.
Đứng và ngồi lâu không tốt cho sức khỏe
Nguồn: tinhte.vn