Bệnh dịch: Đừng xem thường!

Năm 1918, một trận đại dịch cúm đã khiến 500 triệu người bị nhiễm và giết chết khoảng 3 đến 5% dân số toàn cầu. Đó là một trong những thiên tai nguy hiểm nhất trong lịch sử vì chỉ trong 25 tuần đã có 25 triệu người chết. Nó là dịch bệnh đứng đầu bảng xếp hạng các trận dịch bệnh trong 100 năm qua.

Thế kỷ 14 đã có một trận đại dịch khủng khiếp nhất trong lịch sử văn minh với 200 triệu người bị chết vì dịch hạch. Nó được cho là do bọ chét ở bàn chân của những con chuột châu Á và chuột đen đi theo các thuyền buôn. Trận dịch này đã làm dân số châu Âu giảm đi một nửa và làm dân số toàn thế giới giảm đi rõ rệt trong thế kỷ 14.

Nguồn: baomoi.com