Tiêu chuẩn Walmart áp dụng cho các nhà cung cấp - Phiên bản 2013

Đã có phiên bản 2014, xem tại đây
Bạn đọc cần lưu ý: Đây không phải tài liệu của Walmart, tài liệu này được Phạm Xuân Tiến's Blog chuyển ngữ Tiếng Việt nhằm hỗ trợ các đơn vị đang tìm kiếm cách tiếp cận Walmart hoặc đang trải qua các đợt đánh giá của Walmart như một tài liệu tham khảo mà thôi.


0 comments: