Tiêu chuẩn ISO/DIS 9001:2015 đã được thông qua.

Cập nhật: Bản dịch Tiếng Việt Tiêu chuẩn ISO 9001:2015 xem tại đây

Một cuộc bỏ phiếu mới đây đã thông qua dự thảo sửa đổi mới nhất của tiêu chuẩn ISO 9001 - hệ thống quản lý chất lượng. Hiện tại tài liệu này tiếp tục chuyển đến giai đoạn tiếp theo của quá trình sửa đổi.

ISO 9001 trải qua các lần sửa đổi định kỳ, thường mỗi 3-5 năm, để đảm bảo chúng luôn được cập nhật và phù hợp. Phiên bản mới, dự kiến trong năm 2015, sẽ có một số thay đổi quan trọng.

Dự thảo mới nhất (Dự thảo tiêu chuẩn quốc tế - DIS) đã được biểu quyết thông qua theo thủ tục của ISO và nhận được gần 90% phiếu thuận, đủ cho nó tiến tới giai đoạn tiếp theo: Dự thảo tiêu chuẩn quốc tế sau cùng (FDIS).

Các chuyên gia trong tiểu ban sửa đổi tiêu chuẩn ISO bây giờ sẽ nghiên cứu tất cả các ý kiến nhận được trong cuộc bỏ phiếu DIS vừa qua để chuẩn bị một dự thảo cuối cùng, sau đó sẽ được đưa ra bỏ phiếu thông qua một lần nữa. Khi được chấp nhận, tiêu chuẩn sau đó có thể được công bố.

"Chúng tôi đang đi đúng hướng, và chúng tôi đang trên tiến độ như công bố", ông Nigel Croft, Chủ tịch tiểu ban sửa đổi tiêu chuẩn ISO nói. Ông nói thêm, "Các phiên bản mới là rất mạnh dựa trên ba khái niệm cốt lõi cơ bản: đó là cách tiếp cận quá trình cùng với lối tiếp cận hệ thống theo P-D-C-A đã rất thành công trong phiên bản năm 2008 của tiêu chuẩn, và khái niệm cốt lõi thứ ba đó là tư duy dựa trên rủi ro mới được đưa vào trong phiên bản năm 2015, nhằm ngăn chặn các kết quả không mong muốn. "

ISO 9001 là một trong những tiêu chuẩn nổi tiếng nhất của ISO, với hơn 1,1 triệu giấy chứng nhận trên toàn thế giới. Nó cung cấp các yêu cầu để giúp các công ty chứng minh rằng họ có thể cung cấp cho khách hàng của họ những sản phẩm và dịch vụ phù hợp, đạt chất lượng tốt. Nó cũng cung cấp một khuôn khổ để giúp họ sắp xếp hợp lý các quy trình làm việc của họ và trở nên hiệu quả hơn. ISO 9001 có thể được sử dụng bởi mọi tổ chức không phân biệt quy mô và loại hình. Tiêu chuẩn này đã truyền cảm hứng cho một loạt các tài liệu cho các ứng dụng lĩnh vực cụ thể bao gồm cả cho ngành ô tô, ngành y tế, chính quyền địa phương và nhiều ngành khác nữa.

Nguồn: iso.org

0 comments: