Tiêu chuẩn ISO 20121:2012 - Event sustainability management systems — Requirements with guidance for use

ISO 20121 - Sự kiện bền vững


Sự kiện gây ảnh hưởng rất đáng kể về tài nguyên, xã hội và môi trường của chúng ta. Chúng có thể tạo ra một lượng chất thải đáng kể, tác động trực tiếp đến tài nguyên địa phương như nước hoặc năng lượng, hoặc thậm chí châm ngòi căng thẳng trong cộng đồng địa phương. Với ISO 20121 bạn có thể làm cho sự kiện của bạn bền vững, bất kể loại hình quy mô của nó.

Nó hoạt động thế nào?


ISO 20121 cung cấp hướng dẫn và thực hành tốt nhất để giúp bạn quản lý sự kiện của bạn và kiểm soát các tác động kinh tế và môi trường xã hội của nó. Từng hành động, từ dựa vào nước máy thay vì chai nhựa đến việc khuyến khích sử dụng giao thông công cộng. Bạn có thể thấy rằng nó còn giúp bạn cắt giảm chi phí không cần thiết.

Bằng cách tiếp cận linh hoạt, ISO 20121 có thể áp dụng cho tất cả các loại sự kiện, từ lễ hội âm nhạc đến các hoạt động vui chơi ở trường.

Tiêu chuẩn này đã được phát triển sự tham gia từ các bên liên quan khác nhau, bao gồm đại diện từ ngành công nghiệp sự kiện, để đảm bảo tính thực tế và hữu ích của nó. Nó đề cập đến tất cả các giai đoạn của chuỗi cung ứng sự kiện, và bao gồm giám sát và hướng dẫn đo.

Nó là dành cho ai?


Nếu bạn đang tham gia trong ngành công nghiệp sự kiện dưới bất kỳ hình thức nào, tiêu chuẩn này dành cho bạn. ISO 20121 đã được sử dụng thành công cho tất cả các loại sự kiện, từ lễ hội âm nhạc đến các hoạt động vui chơi ở trường.

Nội dung của nó?

0 comments: