Video cập nhật BRC Food Issue 6 lên Issue 7

Mới cập nhật: BRC Food Issue 7 đã chính thức được phát hành ngày 07-01-2015
Bản dịch tiêu chuẩn BRC Food 7 xem tại đây0 comments: