Tiêu chuẩn IFS Food 6 - Bản cập nhật 4-2014


Bên dưới là tiêu chuẩn IFS Food Ver.6, bản cập nật 4-2014 thay thế cho phiên bản 6, 2012.
Các bạn có thể tải miễn phí các tiêu chuẩn IFS tại http://www.ifs-certification.com.


0 comments: