Dự luật Vermont yêu cầu ghi nhãn GMOs

Vermont đã thông qua đạo luật yêu cầu hầu hết (nhưng không phải tất cả) các loại thực phẩm được sản xuất với kỹ thuật biến đổi gene (GMOs) phải được ghi nhãn về GMOs. Đạo luật này, sẽ có hiệu lực ngày 01 tháng 07 năm 2016, là đạo luật đầu tiên của Mỹ yêu cầu ghi nhãn sản phẩm GMOs.

Bạn có thể xem thêm tại các link bên dưới:
www.vtrighttoknowgmos.org
www.usatoday.com
www.facebook.com/VTrighttoknow
edition.cnn.com

0 comments: