Bản dự thảo tiêu chuẩn BRC/IOP Issue 5 - Một tiêu chuẩn của BRC áp dụng cho sản xuất bao bì

Tiêu chuẩn BRC/IOP Issue 5 đã ban hành chính thức. Vui lòng xem tại đây
Mới cập nhật: BRC Food Issue 7 đã chính thức được phát hành ngày 07-01-2015
Đây là bản dự thảo tiêu chuẩn BRC/IOP Issue 5, một tiêu chuẩn của BRC áp dụng cho sản xuất bao bì. Các bạn quan tâm có thể nghiên cứu và cập nhật trước hệ thống quản lý theo BRC/IOP Issue 4 của mình. Phiên bản này chưa phải là phiên bản chính thức, nó được phát hành nhằm thu nhận ý kiến phản hồi về nội dung tiêu chuẩn. Các bạn có thể download form phản hồi từ trang www.brcglobalstandards.com, thời hạn thu nhận phản hồi đến 30-11-2014.

Nội dung bản dự thảo này các bạn có thể xem bên dưới (Cáo lỗi là Phạm Xuân Tiến's Blog chưa kịp chuyển ngữ Tiếng Việt cho bản dự thảo này).


0 comments: