100 cách diệt chuột


Cuốn sách "100 cách diệt chuột" này cung cấp cho bạn đọc những kiến thức cơ bản và khá đầy đủ về các loài chuột thường gặp, thói quen hoạt động của chúng, cùng với các biện pháp diệt chuột có hiệu quả bằng các công cụ và các loại thuốc diệt chuột.

Các bạn cũng có thể sử dụng tài liệu này cho mục đích tập huấn kỹ năng kiểm soát động vật gây hại cho nhân sự được phân công kiểm soát động vật gây hại (theo yêu cầu của BRC Food & IFS Food).0 comments: