Tiêu chuẩn PAS 223 - Các yêu cầu về thiết kế và chương trình tiên quyết đối với an toàn thực phẩm trong lĩnh vực sản xuất bao bì

Cập nhật: Bản dịch Tiếng Việt xem tại đây hoặc tại đây Đây là tiêu chuẩn về các yêu cầu về chương trình tiên quyết và thiết kế về an toàn thực phẩm áp dụng trong lĩnh vực cung cấp bao bì bao gói thực phẩm. Tiêu chuẩn này được sử dụng để đánh giá chứng nhận FSSC 22K như là một yêu cầu tích hợp với ISO 22000.

0 comments: