ISO: Kết quả khảo sát toàn cầu về chứng nhận hệ thống quản lý theo tiêu chuẩn ISO

Đạt được chứng nhận hệ thống quản lý theo tiêu chuẩn ISO tiếp tục là lựa chọn hàng đầu. Kết luận này là kết quả của cuộc khảo sát mới nhất về Chứng nhận ISO*, với tổng cộng 1,541,983 giấy chứng nhận được cấp trên toàn thế giới vào tháng 12 năm 2013 - tăng 4% so với năm ngoái.

Khảo sát thường niên này,đã bước vào thập kỷ thứ ba, tiếp tục cung cấp một hình ảnh thực tế của chứng nhận tiêu chuẩn hệ thống quản lý ISO trên toàn cầu. Dựa trên xu hướng từ những năm trước, phiên bản mới nhất cho thấy hiệu suất đáng tin cậy cho tất cả bảy tiêu chuẩn hệ thống quản lý theo tiêu chuẩn ISO được đề cập trong cuộc khảo sát.

Đáng nói hơn, hai lĩnh vực hứa hẹn đặc biệt cho tương lai, phản ánh sự lo lắng ngày càng tăng của thế giới với tính bền vững, bao gồm cả tình trạng thiếu năng lượng ngày càng nghiêm trọng và một môi trường sạch hơn. Đáng chú ý nhất, tiêu chuẩn quản lý năng lượng ISO 50001 vẫn có nhu cầu cao sau khi tăng trưởng bứt phá năm 2012, tăng đến 116%, trong khi tiêu chuẩn ISO 14001 về quản lý môi trường, được dẫn đầu bởi Trung Quốc ô nhiễm tràn ngập, gia tăng đến 20% ​​ở một số vùng.

Chứng nhận dự kiến ​​sẽ tăng hơn nữa trong các lĩnh vực này trong vài năm tới, điều này một lần nữa khẳng định rằng hệ thống quản lý theo tiêu chuẩn ISO không chỉ đáp ứng một nhu cầu trong nền kinh tế thế giới, nhưng đối phó với tình trạng khẩn cấp các mối quan tâm toàn cầu.
* Mặc dù có những nỗ lực tốt nhất của chúng tôi để có kết quả phù hợp, có những biến động về số lượng giấy chứng nhận từ năm này sang năm khác do: - Các thay đổi về số lượng giấy chứng nhận báo cáo hàng năm của cơ quan cấp giấy chứng nhận
- Tham gia không nhất quán của một số cơ quan cấp giấy chứng nhận góp phần vào việc điều tra một năm nhưng không áp dụng
- Sự tham gia của các cơ quan cấp giấy chứng nhận mới


Nguồn: iso.org

0 comments: