Cài Add-In Analysis Toolpak không cần đĩa CD


Chúng ta hay gặp rắc rối khi dùng các hàm có liên quan đến Analysis Toolpak... Khi check vào Add-In này, nếu may mắn nó im re thì không nói làm gì, còn không thì nó sẽ.. "rùng mình" một cái rồi đòi ta phải cho đĩa CD Office vào... Trong lúc cấp bách đào đâu ra cái đĩa ấy chứ... 
 
Có thể làm thủ công bằng cách copy file FUNCRES.XLA cho vào đường dẫn: C:\Program Files\Microsoft Office\OFFICE[xx]\Library\Analysis thì mọi chuyện sẽ được giải quyết (OFFICE[xx] tùy thuộc vào phiên bản bạn đang dùng)

Download file zip này  >> Giải nén  >>  Copy file các file trong thư mục vừa giải nén vào thư mục nói trên >> Mở Excel, vào menu Tools\Add-Ins, check vào mục Analysis Toolpak, OK

Nguồn: giaiphapexcel.com


Bạn có thể làm tương tự đối với Excel Solver Add-In

0 comments: