Recuva: Công cụ phục hồi file bị xóa miễn phí

Hãy tưởng tượng: bạn đã bỏ công sức để soạn thảo các tài liệu quan trọng trong nhiều ngày, rồi sau đó không biết vì lý do gì các tài liệu này biến mất! Khi đó, bạn sẽ cần đến một công cụ phục hồi dữ liệu.
Phục hồi file không chỉ là kỹ năng, mà đó là cả một thị trường hình thành từ thời DOS. Đến nay, có một công cụ nổi lên trên mọi công cụ trong lĩnh vực này: Recuva của Piriform, vì lẽ nó nhanh và miễn phí.
Khi bạn vất một thứ gì đó vào Recycle Bin của Windows, file chưa bị xoá, mà nó chỉ đánh dấu để nếu có dữ liệu mới thì sẽ thay vào chỗ đó. Quá trình phục hồi file quét mọi chỗ đánh dấu ấy để đặt file phục hồi về chỗ cũ. Miễn là bạn chưa bỏ dữ liệu mới vào ổ cứng thì quy trình phục hồi file hoàn toàn trong tầm tay, không gì khó. Cho dù bạn có thêm vài file mới thì khả năng phục hồi vẫn rất lớn.

Recuva làm được những điều trên dễ dàng và còn làm được nhiều thứ hơn thế nữa, như ngoài ổ cứng, nó còn phục hồi được USB và thẻ nhớ.

Nguồn: pcworld.com.vn